Framgång eller kräftgång?: en institutionell analys av utvecklingen inom skogssektorerna i Ryssland och Estland

2416 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sedan Ryssland och Estland blivit självständiga stater som strävar efter demokrati och ekonomisk tillväxt, har utvecklingen inom de båda ländernas skogssektorer tagit en olikartad utveckling. Rysslands skogsavverkning har minskat medan Estlands har ökat. Samhällen innehåller formella institutioner i form av olika lagar eller organisationer och dess funktioner. Samhällen innehåller även informella institutioner i form av sedvänjor och traditioner. Syftet med denna uppsats är att genom institutionell analys utreda den skilda utvecklingen inom Rysslands och Estlands skogssektorer. Forskningsfrågor som ställs är: vilka institutionella skillnader finns mellan Ryssland och Estland och vilken betydelse har de för den olikartade utvecklingen inom respektive lands skogssektor? Är det, med ländernas institutionella förhållanden som grund, ens rimligt att förvänta sig någon annan utveckling än den som skett? Den teoretiska anknytningen kommer främst från Douglass C. North, men även från Robert D. Putnam. Metoden är kvalitativ med kvantitativa inslag samt en analysmodell som är härledd ur Norths och Putnams teorier. Empirin är främst en komparativ fallstudie av Rysslands och Estlands skogssektorer, men även av andra viktiga faktorer som historia, politisk situation, förtroende, korruption samt vidareförädling. Materialet kommer bland annat från aktuell forskning kring de två ländernas skogssektorer, men även från källor som exempelvis EU, Världsbanken och Utrikespolitiska institutet. Resultatet av uppsatsen är att den estniska skogssektorn fungerar bättre än den ryska. I den estniska skogssektorn finns exempelvis mer engagemang och organisationsförmåga än i den ryska. Estland har en annan historia än Ryssland, Estland har mer kopplingar till Västeuropa än vad Ryssland har, både historiska och nutida. I Estland finns mindre korruption och mutor samt mer förtroende, demokrati och politisk stabilitet än vad som finns i Ryssland. Den utveckling som skett inom vidareförädling, vilken ställer högre krav på fungerande institutioner på grund av ökad komplexitet, talar även den till Estlands fördel. Dessa faktorer har gett Estland bätt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Framgång eller kräftgång?: en institutionell analys av utvecklingen inom skogssektorerna i Ryssland och Estland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Framgång eller kräftgång?: en institutionell analys av utvecklingen inom skogssektorerna i Ryssland och Estland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30740 [2024-07-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×