Fristående skolor: socialdemokraternas inställning till fristående skolor

1978 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hur ett land organiserar sitt utbildningsväsende är en stor och viktig fråga. I de flesta länder finns en kombination av allmänna och privata skolor. Förhållandet mellan dessa två alternativ varierar länderna emellan. Sverige har haft ett väldigt lågt antal fristående skolor i ett internationellt perspektiv. Detta medför att en undersökning av de svenska förhållandena är motiverad. Eftersom socialdemokraterna innehaft regeringsmakten under långa tidsperioder och därigenom kunnat dominera svensk utbildningspolitik och friskolornas förhållanden motiverar detta en studie av deras förda politik. Uppsatsens syfte och mål är att undersöka socialdemokraternas inställning och eventuella förändring av denna till fristående skolor i Sverige. Metoden som används är en genomgång av litteratur och riksdagsmaterial som behandlar frågan. Uppsatsens undersökningsperiod fokuseras till slutet av 1970-talet och fram till början av 1990-talet. De resultat som studien visar är att socialdemokraternas inställning till fristående skolor formats sedan lång tid tillbaka. Privata skolor ansågs ojämlika, odemokratiska och segregerande och skulle vara så få som möjligt, eftersom de missgynnade arbetarklassens barn. De borgerliga partierna utmanade inte diskursen eftersom socialdemokraternas politiska ställning var för stark. Under 1980- talet förändrades dock socialdemokraternas inställning genom en rad olika faktorer. De intressantaste förklaringarna som undersökningen utvisar är följande: 1) Internationella förhållande och ideologisk förskjutning, som leder till en förskjutning från en kollektivistisk demokratisyn till en individcentrerad demokratisyn, som medförde ökad valfrihet inom vård, skola och omsorg. 2) Ökade krav på effektivitet, offentliga skolan måste bli mer resultatinriktad. 3) Decentralisering i samhället, en rörelse från centralstyrning mot lokalt styre och alternativa former. Ovanstående faktorer förändrade socialdemokraternas inställning mot en mera posit...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fristående skolor: socialdemokraternas inställning till fristående skolor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Fristående skolor: socialdemokraternas inställning till fristående skolor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30841 [2022-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×