Turkiets väg mot EU - Villkoren, målen och problematiken med ett eventuellt turkiskt medlemskap

3415 visningar
uppladdat: 2004-01-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Turkiet har sedan tidigt 1900-tal velat närma sig Europa och allt sedan den Europeiska Unionen bildades har landet velat komma in i gemenskapen som en likvärdig medlem i förhållande till de övriga medlemsländerna. I december 2004 tog EU: s representanter ett revolutionerande beslut som berörde Turkiets framtid inom unionen. Efter flera år av kritik, uteslutande och förnekande från EU: s håll beslöts det att Turkiet får från och med 2005 börja förhandla om ett EU-medlemskap. Turkiets väg mot Europa har varit allt annat än rak. Ända sedan det Osmanskariket och dess framfart i Europa har det funnits motsättningar från europeiskt håll gentemot Turkiet och dess medborgare. Turkarna blev ?barbarerna i söder? och detta har satt sina spår genom historien fram till idag. Skillnader har alltid funnits mellan de kristna europeiska länderna och det muslimska Turkiet, men sedan tidigt 1900-tal har krafter inom Turkiet velat förändra det politiska systemet för att efterlikna det Västerländska. Efter den västinspirerade Atatürk´s utropande av den nya turkiska republiken 1923 gick landet från att ha varit en religionstyrd, traditionell dynasti under ledning av en sultan till en sekulariserad, modern och Europasträvande stat. Turkiet ville så tidigt som 1959 komma med i EG men den första formella ansökan kom inte förrän 1987, vilken dock avslogs. Sedan dess har EU alltid deklarerat att landet haft för stora nationella problem för att komma med i unionen. Dessa har berört politik såväl som ekonomi och EU har krävt att dessa områden måste åtgärdas för att förhandlingar om medlemskap skall kunna inledas. Detta i sin tur har lett till att Turkiet har genomfört reformer i landet för att tillmötesgå dessa krav. Nu när Turkiet tillåtits att inleda förhandlingar menar EU att detta beror på att landet fullgjort sitt arbete med att uppfylla EU: s krav. Många är dock skeptiska om förhandlingarna verkligen aktualiserats på gru...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Turkiets väg mot EU - Villkoren, målen och problematiken med ett eventuellt turkiskt medlemskap

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-09]   Turkiets väg mot EU - Villkoren, målen och problematiken med ett eventuellt turkiskt medlemskap
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30862 [2022-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×