Finns det verkligen mikroorganismer i kaveldun? En ämnesfördjupning- en läroprocess

2377 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Metan är en växthuseffektpåverkande gas. Eftersom dess koncentration ökar i atmosfären ingår den i ett stort framtida, globalt miljöproblem. I uppdraget som lärare står att elever ska göras medvetna kring de processer som påverkar deras miljö. Vårt syfte med uppsatsen är att fördjupa våra ämneskunskaper i och kring de processer som påverkar vår miljö. Detta för att göra ndervisningen mer intressant och för att kunna leda eleverna mot en kunskapsutveckling i ett ämne som är högst aktuellt. Uppsatsens studie består i att undersöka om det finns metanbildande eller metankonsumerande mikroorganismer i kaveldun, Typha latifolia, (L.) och var i kaveldunet de i så fall finns. Vi vill också lyfta vår egen läroprocess under arbetets gång och se om det finns något där som är användbart i vårt kommande yrkesliv, som lärare, inspiratör och som föredöme. I vår undersökning upptäckte vi att det i kaveldunet fanns både metanogener och metanotrofer. I sedimentet fanns både metanogener och metanotrofer. Vi fick klara indikationer på att det fanns metanogener i kaveldunets nedre delar och vi såg att de växte på vätgas och på acetat. Vi fann också att metanotrofer uppehöll sig i kaveldunets rothår och rotnerv och i den övre delen av kaveldunet. Sist, men inte minst, fick vi upp ögonen för vikten av att lärande måste komma inifrån individen för att förståelse helt och fullt ska uppstå. För att skapa intresse är det viktigt att arbeta med relevanta och...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Finns det verkligen mikroorganismer i kaveldun? En ämnesfördjupning- en läroprocess

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Finns det verkligen mikroorganismer i kaveldun? En ämnesfördjupning- en läroprocess
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30892 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×