Rädda Barnen

1 röster
11566 visningar
uppladdat: 2004-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Dom väcker opinion och stöder utsatta barn i Sverige och i världen. Rädda Barnen inriktar sig på att förändra samhället till barnens bästa!

Rädda Barnen är delaktiga i ganska många projekt. De hjälper till lite här och där i världen och gör vad de kan för barn som har det svårt.
Nu pågår det många väpnade strider runt om i världen och givetvis bistår Rädda Barnen med all hjälp dom kan.

Av de 50 nationer som har mest barnadödlighet, pågår det väpnade strider i 41 av dom. I dessa 41 länder finns även mängder av flyktingbarn. Under de senaste 10 åren har över en miljon barn blivit föräldralösa, fyra miljoner barn har fått fysiska skador och över en miljon barn har blivit dödade under sådana här konflikter.
Det här fastställer organisationen Save the Children US i en rapport. Där står även att över 300 000 barn är barnsoldater i världen.
I denna rapport finns även en lista över hur barn och deras mödrar har det i 105 länder.

De 10 första De 10 sista länderna
1. Schweiz 96. Benin
2. Kanada 96. Nepal
3. Norge 98. Gambia
4. Danmark 98. Guinea
4. Sverige 100. Etiopien
6. Australien 100. Mali
6. Nederländerna 100. Jemen
6. Storbritannien 103. Guinea-Bissau
9. Finland 104. Burkina Faso
10. Österrike 105. Niger
10. USA

I sådana här situationer samarbetare Rädda Barnen med andra organisationer och deras främsta insats är att bibehålla med en beredskapsstyrka av med socialarbetare som har specialkunskaper inom socialt och psykosocialt arbete.
Genom Rädda Barnens samarbete med FN kan de påverka att barns rättigheter prioriteras även i krissituationer som krig och väpnade konflikter.
Rädda Barnen försöker så snabbt som möjligt skapa en normal vardag för barnen genom att stödja de initiativ som flyktingarna själva tar. Man letar t.ex. lärare bland flyktingarna som då ev. kan starta upp provisoriska skolor. Rädda Barnen ger även utbildning åt militärer och andra personalgrupper som hjälper barn i katastrofsituationer.

Rädda Barnen har verksamhet på många ställen runt om i världen. En av regionerna är Jerusalem där det just nu pågår Mellanösternkonflikten. Barnen i Jerusalem hade det svårt redan innan och nu lider de ännu mer p.g.a. den pågående striden.
Rädda Barnen har personal på plats i Jerusalem och den senaste rapporten talar om att lördagen den 13 april bidrog man med katastrofhjälp till den staden Jenin i norra Västbanken. Några av de organisationer som hjälpte till var Rädda Barnen, och deras systerorganisationer Save the Children US och Save the Children UK.
De bidrog med filtar och madrasser, mat och dryck.
Rädda Barnens utsända Ulla Blomquist fick inte tillåtelse att besöka de mest utsatta delarna. Men hon fick tillstånd att besöka Jenin Charitable Society, en skola dit 400 flyktingar flyttat. Majoriteten av flyktingar på skolan var kvinnor och barn och framför allt kvinnorna befann sig i chocktillstånd p.g.a. vad som hänt. De drabbade berättade hur deras hus hade krossats av bulldozers och hur deras män hade blivit tillfångatagna eller mördade på ett eller annat sätt. Flera av barnen var överaktiva och väldigt talföra.
Ulla Blomquist meddelar att Rädda Barnen snart ska ha möte och diskutera om vidare insatser för barnen och de andra flyktingarna i Jenin. Troligtvis kommer ytterligare katastrofhjälp att skickas dit.

Rädda Barnen har arbetat och hjälpt barn i Afghanistan sedan 1976. Dom hjälper till på alla vis dom kan, genom hälsovård och hälsoutbildning, självförsörjningsprojekt, matleveranser, utbildning, upplysning om landminor, rehabilitering av barn med funktionshinder och hjälp till den del av folket som har råkat ut för den flera år långa torkperioden. Fattigdom, flera år av inbördeskrig och en oändlig torka har satt sina spår i Afghanistan och den afghanska befolkningen har svåra tider. Bättre har det inte heller blivit sedan den 11 september och terrorattackerna i USA. Afghanistan lever nu i ständig osäkerhet i och med att det kan dyka upp amerikanska flygattacker när som helst. Omständigheterna omkring terrorattackerna har försvårat transporter av mat och andra saker till Afghanistan.
En femtedel av alla barn i Afghanistan dör och bristen på dricksvatten är stor. Bara en tolftedel av invånarna i Afghanistan har tillgång till friskt vatten.
Många av barnen har varit med om traumatiska upplevelser i och med krig år ut och år in. Flera barn har sett sin familj sprängas i bitar av en landmina. Åtskilliga minoffer är barn själva. Runt 10 miljoner minor beräknas finnas nedgrävda i Afghanistan.

Rädda Barnen och systerorganisationerna inom Save the Children Alliance arbetar febrilt för att försöka förbättra situationen i Afghanistan. Organisationerna arbetar främst i Pakistans flyktingläger, dit många har flytt. Där bistår dom med mat och mediciner, men även hjälp på långsikt, såsom psykosocialt stöd för barnen.
Rädda Barnen har i flyktinglägren utbildat 1000 socialarbetare, vars kunskaper ska hjälpa barnen att höja deras status och ge dom ordentligt skydd både i flyktinglägren och när de så småningom återvänder hem.
Förra månaden öppnade Afghanistans skolor igen och nu kämpar Rädda Barnen för att Afghanistans barn ska få tillstånd att gå i skolan igen. Rädda Barnen bistår även med utbildning i flyktinglägren eftersom det är viktigt för barnen att leva i så vardagslik miljö som möjligt. Dessutom har alla barn rätt till utbildning, och viljan att gå i skolan är stor.

Många flyktingar börjar nu bege sig tillbaka till sina boplatser. Den senaste månaden har ca 150 000 människor korsat gränsen till Afghanistan från intilliggande nationer. Rädda Barnen försöker underlätta förflyttningen för flyktingfamiljerna, allt för att barnen ska ha det så bra som möjligt.

Att få Afghanistan på fötter igen är en utdragen process men Rädda Barnen har tålamod och kommer att fortsätta med sin verksamhet för barnen och deras familjer i den utsatta nationen. För att åstadkomma förändringar i ett så pass drabbat land som detta krävs uthållighet och långsiktighet.

Det skrivs ganska ofta i tidningar om Rädda Barnen och det står aldrig något negativt om organisationen. Det står heller inte något positivt men jag tror att folk tycker att Rädda Barnen endast gör bra insatser för världens barn.
Jag hittade en artikel om Rädda Barnens senaste kampanj ”Räkna med mig”.
Där står det i ingressen att ”Det var kallt och regnigt när Rädda Barnen i lördags startade sin kampanj ‘Räkna med mig’ i Olofström”.
”Men det fanns de som trotsade kylan och tog del av information och tipspromenad.”
Just det där om att folk trotsar kylan bara för att människor i samhället uppskattar vad organisationen gör och hjälper gärna till och stöttar deras arbete. Och om tidningarna inte höll med om att Rädda Barnen gör nytta i världen skulle de tydligt uttrycka det i artiklarna.
Den här artikeln blev publicerad i Blekinge Läns Tidning den 29/4 - 2002. Författaren bakom reportaget är Carin Lodge.

En annan artikel som blev publicerad i Dala-Demokraten torsdagen den 11 april 2002 tyder också på uppskattning gentemot Rädda Barnen. ”Rädda Barnens lokalavdelning Vansbro/Dala-Järna har haft årsmöte i Församlingsgården i Vansbro. 2001 blev ett år fyllt av aktiviteter, där verksamhetsplanens målsättning uppfylldes med råge.”
Det stod det i ingressen till artikeln och att det skrivs att målsättningen uppfylldes med råge tyder ju på att dom har gjort ett enormt arbete och ett bra sådant dessutom!
Artikeln är skriven av Kurt Nilsson.

Själv tycker jag att Rädda Barnen gör enorma insatser för barn runt om i världen, det är anledningen till att jag har valt att skriva om den här organisationen. Barn i andra länder har det svårare än här i Sverige och dom behöver all hjälp dom kan få för att få en så trygg...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Rädda Barnen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-20

    mkt bra

  • Inactive member 2007-09-08

    vad går alla pengar till som s

  • Inactive member 2007-11-28

    VG! Saknar indelning: Sammanfa

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-24]   Rädda Barnen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3097 [2021-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×