De första minuterna, redskap en pedagog kan behöva efter rasten

1757 visningar
uppladdat: 2007-02-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Titeln på detta arbete är: de första minuterna, redskap som kan behövas efter rasten. Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för vilka redskap som kan behövas för att en pedagog ska kunna klara av de olika situationer, som kan uppstå i klassrummet efter rasten. Med situationer efter rasten menar jag till exempel olösta konflikter. Jag har valt att göra min undersökning i en förskoleklass i en mindre ort i Skåne. Som undersökningsmetod använde jag observation med en låg grad av struktur. Det vill säga att jag förde löpande anteckningar under observationens gång. De frågeställningar som genomsyrar arbetet är vad som händer efter rasten i en förskoleklass samt vad en pedagog kan göra för att underlätta för de situationer som kan uppstå efter rasten. Det jag kommit fram till är att de situationer som uppstår efter rasten bland annat är toalettbesök och drickande av vatten. Fler situationer uppstodd inte då pedagogen i klassrummet hade skapat olika förebyggande strategier för att situationer ska bli mindre och mer kontrollerande. Med förebyggande strategier menar jag olika rutiner som eleverna är införstådda med, de vet vad de ska göra efter rasten, som till exempel sätta sig i en ring på golvet. När eleverna väl sitter i en ring kan man diskutera vad som har hänt på rasten. För det mesta handlar det om olösta konflikter som behövs redas ut med hjälp av pedagogen. Detta sätter press på att pedagogen har relevant kunskaper inom konflikthantering. Det krävs ä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: De första minuterna, redskap en pedagog kan behöva efter rasten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-19]   De första minuterna, redskap en pedagog kan behöva efter rasten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31071 [2024-07-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×