Egypten

4 röster
19226 visningar
uppladdat: 2004-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
GUDAR
(Några egyptiska sådana)

De gamla invånarna som bodde i Egypten hade en stark tro på gudar som styrde allt, från solen till månen, till kärlek och krig. Därför var religionen en viktig del i deras liv. En del gudar dyrkades i hela landet men de flesta var lokala gudar som dyrkades i mindre tempel. Många gudar såg ut som djur eller som människor med djur huvud.
Egyptierna byggde tempel för att ära sina gudar, gudstjänsterna visar att de tänkte sig att deras gudar hade samma önskningar som de själva. De väckte dem på morgonen, ställde fram mat åt dem flera gånger om dagen och på kvällen lades gudabilden till sängs i sin ”helgedom”. Också djuren utgjorde en viktig del i den egyptiska tron. Vissa djurarter ansågs som heliga och var högt beaktade t ex. katter, alligatorer, ibis-fåglar. De användes som offer åt gudarna och man mumifierade ett stort antal av dom. Den viktigaste guden var Ra eller Re som var skaparen av världen. Från början trodde man att världen var ett stort svart hav och ur havet kom en kulle upp och på kullen växte en blå Lotusblomma. Lotusblomman öppnade sig och ur den kom Re som började skapa allt. De gamla egyptierna trodde att guden Re varje dygn gjorde en resa över himlen med sin båt, som om han befann sig på Nilen. På natten seglade han bland andarna i underjorden och kom fram vid soluppgången varje dag. Han avbildades som ett barn på morgonen, som en man på dagen och som en gammal man på kvällen. Då natten kom dödade gudinnan Nut (Re’s barnbarn) honom. Re blev då en och samma med sitt barn, dödsguden Osiris. Re’s huvudtempel låg i staden Heliopolis. Re kom att tillsammans med Amun bli Amun-Re
Amun betyder "den gömda" och till en början var han vinden och luftens gud, men mellan 2133 och 2000 f Kr blev han solgud över Thebes. Amun sågs som fader till alla faraoner. Med Mut som fru blev han fader till månguden Chons. Amun kom att, tillsammans med Re, bli som sagt, Amun-Re. Han avbildades ibland som sfinx med vädurshuvud och ibland som människa med huvud av en hök.
Anubis var den gud som styrde över balsameringen och ledde dom döda in i dödsriket. När de döda dömdes av Osiris, vägde Anubis deras hjärtan mot sanningens fjäder. Guden Thot skrev ner resultaten, som visade om den döde fick träda in i dödsriket. Anubis var en man med huvudet av en schakal och han var gravarnas och balsameringens gud. Han skyddade också mediciner. Vid balsameringen gav han Isis och Nephtys med salvor och örter. Anubis tog emot mumien i graven och gjorde ”munöppningsceremonin”. Han skyddade den döde från Ammit som var slukaren av de döda. Anubis var son till Nephtys och Osiris.

HIEROGLYFER
(Skriftspråket)

I Egypten uppfanns skriften för mer än 5000 år sedan. Den är en av människans viktigaste uppfinningar. Men den äldsta skriften var inte så praktisk. Det fanns nästan ett tecken för varje ord. Den som lärde sig att läsa och skriva fick lära sig över tusen tecken. Det måste ha tagit väldigt lång tid. Det måste ha varit svårt att läsa och skriva även för den lärde. Ungefär vid år 1000 f Kr kom alfabetet med ett tecken för varje ljud. Men nu är det inte alfabetet jag ska berätta om utan hieroglyferna. De flesta skrivare hade träpaletter som var lätta att ta med när man reste ut på affärsuppdrag. Paletten hade urgröpningar för färg och pennor som var gjorda av vasstrå. Skrivpappret var gjort av papyrus. Säven med sin triangelformade stjälk kan bli 4 m hög på många ställen vid Nilen. Man använde den inte bara till papper utan också till båtar, korgar och skor. Pappret tillverkades genom att skära strået i tunna remsor och fläta dom. De täcktes med linnetyg och genom att banka på de båda lagren med en sten klistrades de samman av växtens eget klister sedan ”glättades” ytan med ett träverktyg. Tecknen kunde skrivas från höger till vänster, från vänster till höger och uppifrån och ned. För brev och litteratur användes oftast en kursiv slags hieroglyfer, hieratiska hieroglyfer, som gick fortare att skriva och som skrevs från höger till vänster. Senare kom dessutom den demotiska skriften, som var en ytterligare enklare version av hieroglyferna. På slutet av faraonernas tid skulle skrivarna dessutom kunna grekiska. År 395 e Kr förklarade romarna Egypten för ett kristet land. Romarna tyckte att egyptiska skriften var hednisk och förbjöd den. Eftersom ingen längre fick läsa eller skriva hieroglyfer dog det egyptiska skriftspråket ut. Den franska vetenskapsmannen Jean-Francois Champollion hittade år 1799 en sten med tre skriftspråk. Stenen fick namnet Rosettastenen eftersom den hittades i Rosetta vid Nilen. På stenen finns tre språk skrivna, längst ner är det skrivet på grekiska och i mitten är det skrivet på demotiska och överst i hieroglyfer. Texterna var likadana och därmed kunde Jean-Francios förstå några av hieroglyferna. Därmed hade han hittat nyckeln till hieroglyferna och kunde därför tolka andra skrifter skrivna med hieroglyfer. Ordet ”Hieroglyf” betyder ungefär heliginristning och kommer från grekiskans ”Hieroglyphikos”. Man betraktade hieroglyferna som heliga eftersom att man trodde att de hade eget liv, det var därför man inte fick smyga sig på dem bakifrån för då kunde de bli rädda och bitas eller sticka om det t ex var en avbildning av en geting. En skrivare måste vara expert på hieroglyfer. Man använde hieroglyferna i många sammanhang, både på monument, tempel och i gravar. Man använde det även för att göra en ”kartusch”, ett personligt sigill som fungerade som namnteckning. Skrivarskolor fanns vid templen och hovet. Pojkarna började skolan vid nio års ålder och de gick en femårig utbildning. De lärde sig läsa och skriva i grupper och de skrev texter om hur de skulle uppföra sig och läste sedan upp det högt för varandra.

PYRAMIDERNA
(Faraonernas gravar)

Faraonerna trodde att de blev gudar i livet efter döden och därför måste deras gravar vara storartade. Var pyramiden skulle stå bestämdes av astronomer som hade studerat stjärnorna. De äldsta pyramiderna hade trappsteg där faraon skulle vandra till toppen mot solen. Det första som gjordes vid bygget var att märka ut platsen där pyramiden skulle stå. Faraonerna använde fler arbetare när de lät bygga sina gravar än när de lät bygga sina palats. Arbetarna som släpade fram stenblocken var bönder. När Nilen svämmade över och åkrarna var vattenfyllda så arbetade bönderna på faraos byggnader. Stenhuggare som var skickliga arbetade där året runt. Dom kontrollerade att stenarna kom på rätt plats. Det påstås att 100 000 människor arbetade i tio år på farao Cheops pyramid. Farao Cheops var den som lät bygga den största av många pyramider. Soldater bevakade pyramiderna dag som natt men när det var krig blev det ingen ordning på vakterna. Tjuvar bröt sig in i pyramiderna och stal allt av värde, därför byggde senare tids faraoner pyramider djupt ner i klippor och täckte över ingången med sand. Men också här blev gravarna plundrade allt eftersom tiden gick. Men Tutanchamons grav förblev orörd ända tills den brittiske arkeologen Howard Carter en novemberdag år 1922 öppnade den 3000 år gamla graven. Man vet att Cheops pyramid var 146 m hög och hade 2,3 miljoner stenblock där det största vägde 15 ton, pyramiden vägde totalt cirka 5 750 000 000 000 ton. Man tror att pyramiderna blev byggda utav ramper eftersom man har hittat rester av rått tillhuggna stenbumlingar som har placerats som ramper, man tror bland annat att Cheops pyramid blev byggd på det här sättet. Det är också det enda sättet man ”snabbt” kan få upp 2,3 miljoner stenblock på. Vid pyramider och gravplatser har man hittat verktyg som arbetarna har lämnat efter sig, vissa har blivit trasiga och slängda, andra tappade eller lämnats av någon religiös orsak. Stenhuggarna använde kopparmejslar att hugga ut sten ur stenbrotten med. Man härdade mejslarna genom att värma den vassa ändan. Skulle de tillverka block av granit fick de använda en hårdare stenart vid namn Dolerrit. Alla Egyptens cirka 80 pyramider byggdes på ökenslätten några kilometer från Nilen. Arkitekten, astronomen, bildhuggaren, läkaren, prästen och författaren Imhotep, som tjänade farao har sedan åren runt 2660 f Kr, när byggandet av den första pyramiden började vid byn Saqqarah (ett par mil söder om Kairo), fått äran för uppfinningen av pyramiden. Pyramid betyder "glöda i mi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Egypten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-11-21

    Jättebra !!

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-24]   Egypten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3141 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×