Barriärer i Karlstad : en översiktlig analys

1665 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Överallt i samhället finns en mängd olika fysiska barriärer som fungerar som gränser och hinder. Barriärerna kan påverka rörelsemönstren hos stadens invånare och de kan påverka utvecklingen av staden. Begreppet barriär har en något negativ klang men det är viktigt att tänka på att barriärer kan vara så mycket mer än hinder. Många av de naturliga barriärerna, som vattendrag och berg, är viktiga för stads- och landskapsbilden. Andra barriärer, som till exempel vägar och järnvägar, har haft en stor betydelse för städers utveckling, de är också en förutsättning för att dagens samhällen ska överleva. Målet med examensarbetet, Barriärer i Karlstad – en översiktlig analys, har varit att ta fram en översiktlig analys av de största fysiska barriärerna i Karlstad. Barriärer som delar upp staden och som dessutom är svåra att passera utan speciella passager är främst Klarälven, E18 och järnvägen. Analysen innehåller en beskrivning av dessa barriärer – historiskt, fysiskt och visuellt. Jag gör även en strukturanalys av Karlstad för att se var det uppstår konflikter mellan staden, och dess invånare, och barriärerna. Klarälven är en mycket viktig del av stadsbilden och den har haft stor betydelse för stadens historiska utveckling. Runt om i Karlstad finns många broar men på flera platser saknas det passager som skulle kunna binda samman stadens olika delar och skapa sammanhängande stråk. E18 utgör en barriär för den lokala trafiken i Karlstad men den fungerar samtidigt som ett mycket viktigt stråk för person- och godstransporter både regionalt, nationellt och internationellt. Längs vägen finns både tunnlar och broar men en del av dem fungerar idag inte riktigt bra, främst beroende på deras bristande utformning. Järnvägen är en kraftig barriär som delar upp staden i en sydlig och en nordlig del. Förutom att det kan vara svårt att passera järnvägsspåren påverkar den omgivningen genom buller, vibrationer och utsläpp. På flera platser i staden syns tydliga spår som visar att många väljer att gå direkt över spåren. Målet med att bygga nya – eller förbättra befintliga – passager över barriärerna är att ska...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barriärer i Karlstad : en översiktlig analys

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Barriärer i Karlstad : en översiktlig analys
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31416 [2023-02-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×