Fällbar ROPS med tak/FOPS

1448 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Svedala Compaction Equipment AB. Examensarbetets primära mål var att reducera höjden på ROPS tillhörande asfaltvält CC 422. En sänkning medför ett friare vägval och billigare transporter. Hittills har vägvalet påverkats av broar, viadukter och andra hinder. Med hjälp av riktlinjer från Svedala Compaction Equipment AB och Fredy Olssons modell för integrerad produktutveckling togs kriterier fram, vilka användes vid bedömning av olika lösningsförslag. Utvärderingen resulterade i att två av de tio ursprungliga förslagen gick vidare till nästa steg i produktutvecklingsprocessen - primärkonstruktion. Primärkonstruktionen inleddes med vidareutveckling av de två principförslagen. Med detta som beslutsgrund gjordes därefter ett val av vilket förslag som skulle gå vidare i primärkonstruktionen. Förslaget ?Sänkning rakt ned? valdes för vidare utveckling. Höjden regleras med hydraulik och för att låsa ROPS:en i uppfällt läge används sprintar. Resultatet av den nya konstruktionen ger en möjligh...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fällbar ROPS med tak/FOPS

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Fällbar ROPS med tak/FOPS
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31422 [2023-06-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×