Barns tankar om begreppet hälsa - en intervjustudie med 9 elever i skolår 2

1993 visningar
uppladdat: 2006-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med examensarbetet är att visa hur barn tänker om begreppet hälsa och hur man kan använda tematiskt arbete för att utveckla deras tankar. I teorigenomgången redogörs olika definitioner av hälsa, läroplanerna och hur barn tänker och lär. Metoden har varit intervjuer med hjälp av tankekartor och intervjufrågor. Nio elever i skolår 2 har intervjuats vid två tillfällen. Den första intervjun skedde före temaarbetets start och den andra intervjun skedde efteråt. Temat om hälsa varade i fyra veckor, då vi använde oss av definitionen må bra i samband med hälsa. Vid första intervjutillfället konstaterades att eleverna inte hade så många tankar kring hälsa, dessa utvecklades dock efter temaarbetet. Eleverna hade då skapat sig en större helhetsbild av hälsa som bland annat innefattade t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barns tankar om begreppet hälsa - en intervjustudie med 9 elever i skolår 2

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-01]   Barns tankar om begreppet hälsa - en intervjustudie med 9 elever i skolår 2
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31502 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×