Penningtvätt: rättsutredning med djupintervjuer

1836 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den organiserade brottsligheten och även den ekonomiska brottsligheten tillhör det nutida rättsystemets problemområden. En del i bekämpandet av dessa är lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (PTL). Lagen har sedan dess ikraftträdande utvidgats betydligt i omfattning men även genomgått en rad förändringar. Syftet med denna uppsats har varit att utröna på vilket sätt lagen har förändrats och utvecklats sedan dess tillkomst. För att kunna jämföra det teoretiska i lagen med dess tillämpning har intervjuer gjorts med Finansinspektionen, Föreningssparbanken och Finanspolisen. Penningtvätt är ingen ny företeelse och det finns därför en rad olika metoder för att utföra denna. Att tvätta pengar anses ofta ske i tre steg och exempel på vanliga metoder är smuggling, handel med företag och utnyttjande av växlingskontor. Lagen medför bland annat skyldighet att utföra identitetskontroll, granska transaktioner och rapportera misstanke om penningtvätt. När en aktör har rapporterat sådan misstanke infaller därefter, dock med vissa undantag, ett förbud att meddela detta till kunden eller klienten. Den största förändringen som skett med lagen är den stora utvidgning av aktörer som gjorts sedan lagens tillkomst. Med anledning av detta är de intervjuade överens om att särskilt Finanspolisens belastning kommer att öka under den närmaste framtiden. Med tanke på den ständigt ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Penningtvätt: rättsutredning med djupintervjuer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Penningtvätt: rättsutredning med djupintervjuer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31582 [2023-02-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×