ATT LEVA DAG FÖR DAG - en litteraturstudie om livskvalitet, bemästrande och stentbehandling vid esofaguscancer

2005 visningar
uppladdat: 2007-06-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Att drabbas av esofaguscancer medför stora svårigheter för patient och närstående. Dysfagi innebär ofta att inte kunna äta och dricka. Överlevnaden är kort och stentbehandling anses vara en bra metod. Syftet var att beskriva vilken livskvalitet patienter med esofaguscancer upplever, sjuksköterskans stödjande funktion samt bemästrande hos patient och närstående. Litteraturstudien baseras på tio veteskapliga artiklar och en avhandling som behandlar livskvalitet, stentbehandling, bemästrande och sjuksköterskans stödjande funktion. Patienter som behandlats palliativt med stent upplevde en signifikant förbättring av livskvaliteten. Vårdpersonal hade möjligheter att påverka vården i positiv riktning. Positiva bemästrandestrategier rapporterade ett ökat välbefinnande. Familjens betydelse för patientens välbefinnande återkommer i flera artiklar. Stentbehandling är en revolutionerande behandling. Vi ser ett behov av bättre modeller för att ta hand om patienten. Vi tycker också a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ATT LEVA DAG FÖR DAG - en litteraturstudie om livskvalitet, bemästrande och stentbehandling vid esofaguscancer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-05]   ATT LEVA DAG FÖR DAG - en litteraturstudie om livskvalitet, bemästrande och stentbehandling vid esofaguscancer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31768 [2023-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×