En integrerad förskola - möte mellan barn med funktionshinder och barn utan funktionshinder

1988 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med examensarbetet är att synliggöra arbetet med barn med funktionshinder på en integrerad avdelning i förskolan. Vi fördjupar oss i ämnet dels genom en kvalitativ observationsstudie och dels genom intervjuer med personalen på avdelningen, samt biträdande rektor. Barngruppen är åldersblandad med 14 platser varav sex platser är för barn med funktionshinder. Vi har tagit del av tidigare forskning och litteratur som belyser barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik, normalitet-avvikelse, empati, social samvaro mellan barn i integrerade miljöer samt invandrarfamiljers syn på funktionshinder, då förskolan ligger i ett invandrartätt område. En del av materialet behandlas utifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet av vår undersökning är att integrering är bra för alla barn om personalen organiserar verksamheten så att den passar barngruppen och ser till helheten, men även till den enskilda individen. Den är även bra eftersom icke funktionshindrade barn får en ökad tolerans för olikheter och för barn med funktionshinder eftersom de lär och tar efter andra barn. Dessutom är integreringen positiv för föräldrarna, främst för att det inte syns utåt vem som har vilken plats. Integrering är mindre bra om barnen inte hinns med och därför inte får den stimulans och de utmaningar de behöver eller om barn upplever utanförskap på grund av sitt funktionshinder. Den sociala samvaron mellan barnen på avdelningen finns till viss del, men på oli...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En integrerad förskola - möte mellan barn med funktionshinder och barn utan funktionshinder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   En integrerad förskola - möte mellan barn med funktionshinder och barn utan funktionshinder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=32221 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×