"Självklart att det finns olika vägar att nå kunskap" En jämförande undersökning om litteraturundervisning i svenska och svenska som andraspråk i gymnasiet.

2421 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Anna Dahlbom och Anja Ohlwein: "Självklart att det finns olika vägar att nå kunskap" En jämförande undersökning om litteraturundervisning i svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Göteborgs universitet: Examensarbete inom lärarutbildningen, 10 p., 2006. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur litteraturundervisning bedrivs i teori och praktik i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet. Två underliggande frågeställningar har ställts för att kunna besvara huvudproblematiken. Dessa frågeställningar är: 1. På vilket sätt skiljer sig kursplanerna på gymnasiet för svenska jämfört med svenska som andraspråk när det gäller litteraturundervisning? 2. Hur arbetar olika lärare i svenska respektive svenska som andraspråk med litteratur och på vilket sätt knyter de an till kursplanernas innehåll? För att få svar på dessa frågor genomfördes två olika undersökningar. För det första jämfördes kursplanerna på gymnasiet för svenska och svenska som andraspråk med fokus på litteratur- undervisning. För det andra intervjuades sex lärare från olika gymnasieskolor, varav två undervisar i svenska, två i svenska som andraspråk och två i båda ämnen. De tre olika lärar- kategorierna valdes för att få ett så brett perspektiv som möjligt på hela problematiken. Kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk strävar efter att skapa likvärdiga mål och syften båda ämnen emellan, men det finns ändå vissa skillnader. Svenskeleven ska t.ex. läsa nordiska verk och göra nedslag i olika epoker i litteraturhistorien, men i svenska som andraspråk ligger fokus på svensk 1900-talslitteratur. I det stora hela arbetar lärare med litteratur på liknande sätt. Det är endast en lärare som utmärker sig eftersom hon arbetar helt individuellt till skillnad från de andra som varierar undervisningen i större grad. Alla lärare är ense om att läromedel inte är centrala i deras undervisning. Lärarna är också överens om att ämnena ska vara likvärdiga. De lärare som undervisar i svenska lägger större vikt vid litteraturhistorisk orientering än andraspråkslärare. Utifrån ett jämförande perspektiv är det framförallt lärarna som undervisar i svenska som andraspråk som vet mycket mer om det andra ämnet svenska, och de är dessutom mer engagerade än vad svensklärarna är i ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Självklart att det finns olika vägar att nå kunskap" En jämförande undersökning om litteraturundervisning i svenska och svenska som andraspråk i gymnasiet.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   "Självklart att det finns olika vägar att nå kunskap" En jämförande undersökning om litteraturundervisning i svenska och svenska som andraspråk i gymnasiet.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=32449 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×