Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 - en litteraturstudie

1531 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Diabetes är en kronisk sjukdom och det finns cirka 135 miljoner vuxna diabetiker i världen. År 2025 kommer antalet vuxna diabetiker att vara 300 miljoner. Andelen typ 2 diabetes utgör cirka 90 procent. Hörnstenarna i diabetesvården är kost, motion och egenvård. Det finns ofta en livsstil som länge inneburit övervikt, inaktivitet och dåliga matvanor. Det primära ansvaret för diabetikern är att förändra sin livsstil. Dorothea Orem betonar egenvård och egenvårdskapacitet som är centrala begrepp för personer som får diabetes. Syftet med studien var att undersöka hur personer med diabetes typ 2 upplever de livsstilsförändringar som sjukdomen kan innebära. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet av analysen utmynnade i fem kategorier; svårigheter i kostförändringar, egenvården upplevs som en del av det dagliga livet, problem med att hantera egenvården, sjukdomen påverkar känslolivet, stöd från familj och vårdpersonal har stor betydelse. Litteraturstudien har bidragit till en ökad förståelse och insikt hos författarna hur personerna upplever ett förändrat levnadssätt. Uppfattningarna var högst individuella och det är något som vårdpersonalen bör tä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 - en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 - en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=32605 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×