Reparativ rättvisa ur ett medlingsperspektiv

1645 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna uppsats är att belysa reparativ rättvisa och känslors roll utifrån ett medlingsperspektiv. Vidare att undersöka om det går att vidga det retributiva rättvisesystem som finns idag. Reparativ rättvisa är ett samlingsnamn som innefattar alternativa tillvägagångssätt som riktar in sig på att reparera den skada som sker vid ett övergrepp. Tillvägagångssätten ska också ha en preventiv verkan mot framtida övergrepp. Motsatsen är den retributiva (vedergällande) rättvisan som praktiseras idag, denna bestämmer skuld och förvaltar smärta mellan stat och förövaren i en tävling bestämd av systematiska regler. Reparativ rättvisa, med medling i spetsen, står för en strävan att inte bara se världen i svart och vitt, som den retrebutiva rättvisa så lätt gör. Här är ord som helande, försoning, kommunikation, ansvar, förlåtande och förståelse en del av tänkandet. Att stärka brottsoffrets roll är viktigt utan att för den del glömma gärningspersonen. Man försöker se människorna och inte handlingen, och beaktar den känslomässiga aspekten. Känslornas roll är central både för insikt och bearbetning. Uppsatsen vill åskådliggöra dessa begrepp och förhoppningsvis visa att dessa två rättvisesystem kan samarbeta. Metoden som används är av kvalitativ deskriptiv art med inslag av fenomenologi. De juridiska aspekterna av reparativ rättvisa tas upp endast i den omfattning som är nödvändig ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Reparativ rättvisa ur ett medlingsperspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Reparativ rättvisa ur ett medlingsperspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=33160 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×