Upplevelser i väntan på organtransplantation: en litteraturstudie

1587 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Organtransplantation är ett behandlingsalternativ för många människor med organsjukdomar i slutskedet. Behovet av organ till transplantation är betydligt större än tillgången på dem. Detta resulterar i långa väntelistor och utdragen väntan för människor som behöver ett organ. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser i väntan på organtransplantation. Studien baserades på tolv internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: Att känna oro för att inte överleva och känna hopp av att bli placerad på väntelistan, Att känna sig hindrad och förlora kontrollen över sitt liv, Att förändras som person och få nya perspektiv på livet, Att få styrka genom sin tro, sin attityd eller stöd av andra, Att tvivla på systemet och vilja ha en rättvis process. Denna litteraturstudie kan bidra till en inblick i personers upple...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upplevelser i väntan på organtransplantation: en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Upplevelser i väntan på organtransplantation: en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=33200 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×