Giraffspråket och förskolan. En kvalitativ studie av kulturskoleprojektet Kontaktskapande Kommunikation i Stenungsund

1666 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vårt intresse för konflikthantering har växt fram allt eftersom under lärarutbildningen. Dessvärre delade vi båda känslan av att inte ha tillräckligt med kunskaper i ämnet för att känna oss trygga i vår framtida yrkesroll. Projektet "Kontaktskapande Kommunikation" påbörjades hösten 006 i Stenungsunds kommun. Man hade som ambition att utbilda förskolepedagoger, samt bjöd man även in föräldrar till utbildning, i konflikthantering med inspiration från ett amerikanskt förhållningssätt som kallas Nonviolent Communication, på svenska översatt till Giraffspråket. Vår del i projektet har innefattat dokumentation och utvärdering av NVC-verksamheten på två förskolor i Stenungsund. Uppsatsen bygger på material i form av litteraturstudier, observationer, kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger vid två olika förskolor i Stenungsund samt intervju med Marie Lindblad, NVC-pedagog. Det man slutligen kan konstatera är att det, finns både styrkor och svagheter med projektet och med NVC som förhållningssätt. De handlar egentligen om två delar, dels relationen pedagog ­ barn och dels relationen pedagog ­ pedagog. I första relationen är tiden en svaghet och en negativ faktor som bör tas hänsyn till och i andra relationen så ligger en styrka. Nämligen den som berör kommunikation och utve...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Giraffspråket och förskolan. En kvalitativ studie av kulturskoleprojektet Kontaktskapande Kommunikation i Stenungsund

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Giraffspråket och förskolan. En kvalitativ studie av kulturskoleprojektet Kontaktskapande Kommunikation i Stenungsund
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=33202 [2024-07-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×