Mellanchefer som kommunikationsnav och informationsfilter: en fallstudie av Cherry Casino Norr AB

1198 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det är av stor vikt att företag är medvetna om vad som skapar värde i deras verksamhet. En viktig faktor är att organisationsstrukturen och dess inneboende informations- och kommunikationskanaler fungerar tillfredsställande. Individers personliga egenskaper kan inverka på vilket förhållningssätt de har till, och hur de hanterar samt kommunicerar information. För att kartlägga individers karaktäristika kan med fördel Myers-Briggs Type Indikator användas, då detta är ett vedertaget, tillförlitligt ändamålsenligt instrument. Genom en fallstudie av tjänsteföretaget Cherry Casino Norr AB:s har en MBTI-kartläggning av åtta distriktchefers personliga karaktäristika genomförts, varefter intervjuer kring deras kommunikationsförhållningssätt utförts och sammanställts. Analysen av kartläggningen sammanvägt med det erhållna intervjumaterialet utmynnade i ett antal slutsatser: a) MBTI-teori kring typiska karaktäristika för mellanchefer visade sig vara applicerbart på fallstudieföretaget, b) mellanchefer med introvert preferens föredrog tvåpartskommunikation genom telefonsamtal, c) extrovert prefererande mellanchefer föredrog kommunikation via storforum, d1) samtliga mellanchefer uppvisade en sinnesförnimmande preferens, d2) de sinnesförnimmande mellanchefer som dessutom hade en bedömande preferens tenderade att vara pessimistiska till ett strategiskt förändringsarbete som inte tillfredsställande förankrats genom klara direktiv och utförlig information från ledningen, e) sinnesförnimmande, tänkande chefer var mycket positivt inställda till diagnostisk mätning genom utökad, detaljerad redovisningsinformation, samt f) mellanchefer med känslopreferens ansåg det decentraliserade ansvaret, och den bristande kommunikationen...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mellanchefer som kommunikationsnav och informationsfilter: en fallstudie av Cherry Casino Norr AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Mellanchefer som kommunikationsnav och informationsfilter: en fallstudie av Cherry Casino Norr AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=33649 [2024-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×