Politisk legitimitet i en kvasidemokratisk "gäststat": en studie av Förenade Arabemiraten

1 röster
2421 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sedan början av 1980- talet har Förenade Arabemiraten (FAE) vuxit till att bli en av världens i särklass rikaste "gäststater". Av statens befolkning på fyra miljoner invånare består cirka 80 procent av gästmedborgare. Detta betyder att endast 20 resterande procenten fullgörs av ursprungsbefolkningen. FAE är en muslimsk stat vilket innebär att de tillämpar den islamiska lagen, Sharialagen som är direkt hämtad ur Koranen. Samma familj har härskat över Emiraten i 30 år vilket medför att FAE är en arvsstat. Syftet med denna uppsats är att undersöka det politiska läget i Förenade Arabemiraten (FAE) och huruvida styret är legitimt eller inte samt vilka förutsättningar som ska finnas för att landet ska betraktas som en demokratisk stat. Dessutom ska det undersökas om det finns en skillnad mellan den arabiska och västerländska synen på demokrati. Genom att använda sig av fyra hypoteser som författaren skapat utifrån uppsatsen teoretiska ramverk kommer svaret på forskningsfrågan att presenteras. De slutsatser som kunde dras från denna studie var följande: Samhällets normer, värderingar och regler vilar i stor utsträckning på Sharialagen, som en stor majoritet av befolkningen betraktar som legal. Uppsatsens syfte är att belysa huruvida FAE:s politiska system kan anses vara legitim, med tanke på att systemet i hög grad åberopar Sharialagen för sitt existens berättigande. Emellertid är inte FAE demokratiskt enligt västerländskt syn och kommer aldrig att bli det heller så länge härskarfamiljen har makten ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Politisk legitimitet i en kvasidemokratisk "gäststat": en studie av Förenade Arabemiraten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Politisk legitimitet i en kvasidemokratisk "gäststat": en studie av Förenade Arabemiraten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=33742 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×