Definitioner av värdefilosofiska begrepp

2 röster
17548 visningar
uppladdat: 2000-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
a) Etik
Morallära, huruvuda något är i linje med förnuftiga handlingar.
b) Moral
Bestäms av samhällets genomsnittliga åsikter om vad som är rätt och fel (orätt?). Handlar man efter idealet innebär det att man har hög moral.
c) Deskriptiv etik
Beskrivande etik om hur ett samhälles samlade värderingar ser ut.
d) Normativ etik
Ställningstagande och beskrivning av hur man bör handla i olika lägen.
e) Meta-etik
Beskriver etiken i sig, dvs behandlar språket kring etiken och värderingarna som ligger i det.
f) Teleologisk etik
En handlings effekt, resultat, värderas i sig oberoende av hur själva handlingen utförs. Även om handlingen i sig är olaglig och fel kan resultatet av den bli bra och dömas positivt enligt teleologisk etik.
g) Deontologisk etik
Själva handlingen värderas, oberoende av resultatet. Fortkörning till exempel.
h) Etisk egoism
”Jag själv uppnår det goda och bör därför ta del av det”
i) Etisk universalism
Det goda ska delas mellan alla människor.
j) Hedonism
Handlingar strävar efter största möjliga njutning och lycka, eller frånvaro av olycka och smärta.
k) Epikurism
Kom av personen Epicuros som ansåg att man skulle sträva efter ett lugnt liv istället för att söka ett intensivt liv av spänning och nerv.
l) Utilitarism
Strävan efter största möjliga lycka för så många som möjligt, liksom etisk universalism.
m) Stoicism
Människan ska acceptera sitt öde eftersom det är förbestämt, utföra sina arbetsuppgifter utan att klaga. Religiöst.
n) Kants kategoriska imperativ
Man ska handla så som man vill att lagen ska vara utformad.
o) Etisk relativism
Moralen växlar med tiden, och är därför relativ till hur den var tidigare.
p) Individualetik
Etik rörande en individs målsättningar och handlingar.
q) Socialetik
...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Definitioner av värdefilosofiska begrepp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-12-13]   Definitioner av värdefilosofiska begrepp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=344 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×