Upplevelsen av att leva med venösa bensår

2184 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Personer som lever med venösa bensår ökar i takt med ökningen av antalet äldre i befolkningen. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen att leva med venösa bensår. Studien baserades på nio vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalita-tiv manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Förlust av tidigare identitet och acceptans av det nya livet, Begränsningar och svårigheter i det dagliga li-vet, Smärta och obehag från sår och bandage, Rädsla och oro men även hopp om fram-tiden och Ignorerad av vårdpersonal men också tillfredsställd och tacksam. Resultatet i studien visar personer som lever med bensår upplevde en förändrad identitet. Bensåret påverkade kroppsuppfattningen och självbilden negativt. Aktiviteter som promenader, resor och sociala kontakter inskränktes eller var inte möjliga. En central del i upple-velsen var smärta som stundtals var outhärdlig. Läkningsprocessen var långsam och personer upplevde osäkerhet, oro och undrade om såren någonsin skulle läka. Hopp om läkning fanns trots allt hos de flesta. Personer med bensår kände sig ignorerade då vårdpersonal endast fokuserade på såret. Då vårdpersonalen var varsam och engagera-de sig upplevdes trygghet och säkerhet. Litteraturstudien visade att det är viktigt att sjukskötersko...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upplevelsen av att leva med venösa bensår

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Upplevelsen av att leva med venösa bensår
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=34466 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×