Mellan två världar : åtta invandrarflickors syn på fritid och integration 

1981 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna studie handlar om åtta invandrarflickors syn på, och möjligheter till, fritid och integration. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle och då vi är medvetna om att kulturella skillnader förekommer, vill vi studera deras möjligheter till fritid och integration. Fritiden är en arena för självförverkligande och utveckling samt en mötesplats för umgänge med andra människor. Uppsatsens syfte är att undersöka och kartlägga några invandrarflickors röster om deras fritidsutövande och möjligheter till integration i samhället, ur ett sociologiskt perspektiv. För att uppnå resultat har vi använt oss av en kvalitativ metod med samtalsintervjuer, med åtta flickor och en socialchef, i en mellanstor stad i Skåne. På grund av begränsningarna i underlaget, när det gäller intervjupersoner, går det inte att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat, utan bara visa dessa åtta flickors uppfattningar om ämnet. Enligt socialchefen görs det inga speciella insatser just för invandrarflickor, utan insatserna görs för ungdomar generellt. Studiens resultat visar på att de intervjuade flickorna känner sig integrerade. De flesta av flickorna anser sig kunna bestämma i stor grad vad de ska göra på sin fritid, men påpekar vissa styrande faktorer, som pengar, diskriminering, kultur och familj. Vi fann ett stark kollektiv tänkande i samtliga flickors yttrande, där de tar familjens välmående före sitt eget. Dessa flickor lever mellan två världar, en med familjen och en med kompisar och samhället. Termen diskriminering kom upp från många invandrarflickor under samtalsintervjun, där de tycker att diskriminering är ett hinder för deras integration och utveckling i samhället. Men trots detta försöker dessa flickor ta godbitarna från båda kulturerna och skapar en synkretisk kultur att leva med. Alla flickor i vår studie har framtidsplaner och drömmar som vilken ungdom som helst och en önska om att allt hat mellan människorna i sa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mellan två världar : åtta invandrarflickors syn på fritid och integration 

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Mellan två världar : åtta invandrarflickors syn på fritid och integration 
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=35357 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×