Stilla havet

10 röster
20784 visningar
uppladdat: 2005-02-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Stilla havet är den största oceanen och den täcker ung. 30 % av hela jordytan.

Havsbotten
Havsbottnen består av avlagringar av olika sort och med varierande tjocklek som täcker den fasta berggrunden. Avlagringarna kallas sediment och delas in i olika grupper beroende på ursprung och var de avlagrats.
Havsbotten är absolut inte platt och stilla.
Många öar har vulkaniskt ursprung.
Det finns bergskedjor under ytan och djupa gravar.
Djuphavsgravar bildas när två plattor krockar. Då pressas den ena ner under den andra och en djuphavsgrav bildas.

Det djupaste havsdjupet är Challengerdjupet i Marianergraven i västra Stilla havet. Det är 11034 m djupt. Första besöket där gjorde den schweiziske vetenskapsmannen Jaques Piccard och Don Walsh 1960 med undervattensfarkosten Trieste.
Det högsta undervattensberget är 8690 meter högt. Det ligger i Tongagarven, som ligger mellan Samoa och Nya Zeeland.


Naturtillgångar (föda, energi, råvaror)
Stilla Havet är oerhört stort.
Längst kusterna som tillhör gränsande länder till Stilla havet och öar som ligger i fiskas det mycket. I och med att havet är så stort är många länder beroende av att kunna få fisk därifrån. I de tropiska delarna av Stilla Havet fiskas mycket tonfisk. I norra Stilla havet fångas stora mängder bottenfisk. Det är mest alaskableka (alaska pollock). Där varma och kalla strömmar möts är fisket bra. T.ex. Utanför Japans östkust.
Man utvinner inte särskilt mycket olja och gas, trots att det finns fyndigheter.
Förut var guano en resurs. Det kommer ifrån havsfågeln guanoskarvens spillning. Guano såldes då som gödsel till Europa.
Korallrev finns det i Stilla havet. Den skyddar kusten från erosion. Med erosion menas ungefär sönderdelning av bergarter.
Korallreven är en mycket bra livsmiljö för djurlivet i havet.
Därför föder upp räkor i korallreven. Det är valigast. Men man föder också upp pärlostron, musslor och alger. Uppfödningen av räkor tar hårt mot miljön men det gör inte den övriga uppfödningen i samma utsträckning. Det är viktigt för ekonomin flera länder.


Transporter
Stilla Havet har länge vart viktigt för transporter. Det är ju ett så pass stort hav att det alltid använts så länge man haft båtar.


Miljöproblem
Stilla Havet har en del tropiska orkaner. Det gäller främst tre områden: Nordamerikas kust, Asiens kust och Nya Zeeland.
Det finns ett hot mot korallreven, risken att rubba ekosystemet i korallreven är stor. Hoten kommer genom atombombstester, föroreningar och överfiske. Det kan skada miljön kring korallreven stort.
Det pågår en hel del utsläpp i Stilla havet.
Olja läcker ut vid olyckor. Men det läcker också ut avsiktligt när fartygen väljer att rengöra oljetankar till havs. Fast oljan är inte det enda som släpps ut.
Flera länder släpper ut avloppsvatten ut i havet. Så mycket som två tredjedelar av Medelhavets avloppsvatten går rakt ut i havet. Avloppsvatten innehåller stora mängder näringsämnen. De gör att algtillväxten kan öka dramatiskt. Vissa alger producerar gift som förgiftar andra djur. Om människor badar i vatten som är förorenat av avloppsvatten kan vi få sjukdomar.
Giftiga metaller och kemikalier t.ex. kadmium och kvicksilver från industrier släpps ut i havet. Vissa ämnen som släpps ut av industrier kan bli kvar där mycket länge.
Kylvattnet från kärnkraftverk innehåller radioaktivt avfall. Det fortsätter att släppas ut i havet trots att det är förbjudet.
Sammanlagt så är det ungefär 6.4 ton avfall som dumpas i haven per år.


Vem äger Stilla havet?
FN kom fram till en havsrättskonvention 1982.
Sverige skrev under den 10 december 1982. Konventionen började gälla den 16 november 1994. Den handlade om vem som skulle få utnyttja fisk och andra ev. naturresurser som finns i haven. Alla kuststater har en s.k. territorial-zon och en ekonomisk zon. Inom territorial zonerna räknas vattnet och luften ovanför som landets. Territorial-zonen är 12 sjömil frå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stilla havet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-10]   Stilla havet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3572 [2022-12-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×