"Ingen kamp på vita knogar" : AA-berättelser i etnometodologisk belysning

2345 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hur skapar vi gemensamma föreställningar om sociala objekt och sociala företeelser? Vilka verktyg har vi att tillgå för att förstå och dela våra uppfattningar om den sociala världen? Att granska hur vardagskunskap skapas och hur vi i vårt vardagliga samspel skapar den sociala grunden för förståelse och handling utgör det centrala studieområdet för det etnometodologiska perspektivet. Som en inriktning inom den tolkande sociologin studerar man sociala skeenden och sociala objekt utifrån hur de genom människors vardagliga metoder skapas som "verkliga" och "objektiva" för en viss situations praktiska syften. Den här uppsatsen syftar till att tillämpa det etnometodologiska perspektivet på den språkliga framställning som sker inom ramen för AA:s öppna möten. Den muntliga tradition som förknippas med AA-rörelsen uttrycks vid AA-möten genom att deltagarna fritt får berätta om sina liv och sitt förhållande till alkohol. Syftet med granskningen av berättelserna är att undersöka i fall det går att upptäcka en viss för deltagarna gemensam "objektiv" förklaringsmodell till alkoholism och i så fall hur denna förklaringsmodell uttrycks. Några slutsatser för studien är att i flera berättelser likställs alkoholism med en sjukdom och att den egna alkoholismen beskrivs som en process från en kamp mellan det goda och det onda till en insikt om att inte "ta det första glaset" - uttryck eller förklaringar som vid närmare granskning kan ses som exempel på några av de redan befintliga och väletablerade grundsatserna inom AA-kulturen. Uppsatsen syftar inte till att ställa upp sjukdomsmodellen som en förklaring till AA-deltagarnas förhållningssätt till alkoholism eller till berättelsernas innehåll och funktion. Inte heller i fall de ovanstående och till synes allmänt godtagna förklaringarna kan anses som "sanna" eller "de bästa" bortom själva AA-kontexten. De förklaringsmodelle...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Ingen kamp på vita knogar" : AA-berättelser i etnometodologisk belysning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   "Ingen kamp på vita knogar" : AA-berättelser i etnometodologisk belysning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=35783 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×