Ständiga förbättringar och andra resultat av att arbeta med miljöledningssystem enligt ISO 14001

1792 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Många företag väljer att arbeta med miljöledningssystem för att på ett systematiskt sätt förbättra företagets miljöprestanda. Men vilka blir resultaten av att arbeta med miljöledningssystem? SÖRAB är ett företag i avfallsbranschen som är certifierade enligt ISO 14001 sedan 1998, och som varit intresserade av en utvärdering av det miljöledningsarbete som bedrivits sedan dess som ett led i företagets förbättringsarbete. Syftet med detta examensarbete har varit att göra en utvärdering av företagets miljöledningsarbete. Utvärderingen har genomförts genom att i huvudsak, med hjälp av intervjuer, studera företagets miljöledningsarbete från det att företagets miljöledningssystem certifierades fram till idag. Arbetet har avgränsats till en teoretisk referensram baserad på svenska studier och erfarenheter av miljöledningsarbete för att resultatet skall vara jämförbart vid analysen av företagets miljöledningsarbete. Fem frågeställningar har legat till grund för utvärderingen. Dessa har varit: vilka förbättringar som åstadkommits i miljöprestanda, om ständiga förbättringar har uppnåtts i miljöprestanda, om ständiga förbättringar har uppnåtts i utvecklingen av miljöledningssystemet, övriga resultat av arbetet med miljöledningssystemet samt om förändringarna beror på miljöledningssystemet eller på andra faktorer. Företaget har uppnått förbättringar i miljöprestanda inom olika områden i företagets verksamhet. Man har också uppnått ständiga förbättringar i miljöprestanda genom sitt arbete med miljömål, även om det finns utrymme för ett ännu effektivare arbete. Utvecklingen av miljöledningssystemet har varit bra och med tiden förenklats. Företaget har i och med miljöledningssystemet skapat ordning och reda och systematik i miljöarbetet och resten av verksamheten. Man har också skapat goda relationer till företagets int...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ständiga förbättringar och andra resultat av att arbeta med miljöledningssystem enligt ISO 14001

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Ständiga förbättringar och andra resultat av att arbeta med miljöledningssystem enligt ISO 14001
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=36057 [2023-06-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×