Vilka är KPMLr

2 röster
16084 visningar
uppladdat: 2005-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
KPML(r):s politik grundar sig på den kommunistiska läran, kommunismen. Namnet kommunism infördes på 1800-talet men kommunister fanns långt innan det. Man påstår bland annat att Platon ansåg att det kommunistiska styrelsesättet var det överlägsna och att den kristna urförsamlingen i Jerusalem styrdes kommunistiskt.
De första skrifterna med kommunistiskt budskap kom i Thomas Mores bok ”Utopia” år 1516. Men först under franska revolutionen och 1800-talet började kommunistiska rörelser växa fram.
Den första stora kommunistiska organisationen ”Bund der kommunisten” grundades i mitten av 1800-talet. Rörelsens manifest skrevs av bland andra Karl Marx och har haft mycket stor betydelse för kommunismen.
I Sverige bildades Vänsterpartiet 1917 under namnet Socialdemokratiska Vänsterpartiet ur en grupp avhoppade Socialdemokrater.
Efter 50 år (år 1967) lämnade ett antal medlemmar partiet och bildar KFML (Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna), som senare bytte namn till SKP, (Sveriges Kommunistiska Parti). År 1970 bröt sig några medlemmar av SKP ut och bildar KFMLr, (Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna, Revolutionärerna), som senare bytte namn till KPMLr, (Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna, Revolutionärerna).
Den kommunistiska ideologin
Kommunister vill att man ska äga allt gemensamt eller åtminstone att allt ska vara jämnt fördelat i samhället. Man anser att ingen är mer värd än någon annan och att ekonomin ska planeras i stora planer. Deras slutmål är att ”upprätta ett arbetarstyrt socialistiskt samhälle”.
Man kan säga att kommunismens ”fiende” är kapitalismen. Enligt dem är det kapitalismen och kapitalisterna som orsakar allt elände i världen. De tycker att kapitalismen får människor att bara bry sig om sig själva och de anser att det är fel att privatpersoner ska äga fabriker och på så vis tjäna pengar på andras arbete. Detta är utsugning och borde inte få förekomma enligt kommunisterna. Man säger att resurserna ska fördelas ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.

Hur anser KPMLr att samhället är idag?
KPMLr tycker att dagens samhälle är mycket orättvist, alla människor som slitit hårt med att bygga upp samhället styr inte hur samhällets tillgångar ska fördelas och detta är fel!
De rika storägarna sätter kortsiktiga vinster före människors jobb. Borgarklassen (de som lever på andras arbete) suger ut den arbetande majoriteten! KPMLr säger också att de rikas makt skyddas av staten och dess ”våldsorgan” (polis, militär, domstolar och fängelse).
Man säger att den verkliga makten inte längre ligger hos riksdagen utan hos de stora företag som landet anser sig behöva. Partiet anser att det kapitalistiska samhället är dåligt eftersom det är så ostabilt, man kastas in i kriser med massarbetslöshet i ena stunden och i andra stunden får man hög inflation. Under kapitalismen satsar staten jättemycket på att få stora företag att trivas och expandera, landets alla resurser används för att hjälpa ett fåtal människor trots att de inte tar nåt ansvar för landets utveckling.
Partiet tycker också att kapitalismen sätter all fri konkurrens ur spel eftersom kapitalism gynnar stora multinationella företag som får monopol på allt fler varor.
KPMLr tycker också att det privata ägandet av industrier, banker och andra företag bromsar utvecklingen samt förstör naturen eftersom de bara bryr sig om vinst och inte naturvärde eller människovärde. Därför hotas allt liv på jorden av kapitalismen!
Hur vill KPMLr att samhället ska se ut?
KPMLr vill att alla ska ha ett arbete att gå till, att skola, vård och liknande ska vara kostnadsfria och lika för alla. Även naturtillgångar och all viktig industri bör ägas av staten så att inte giriga företag bryr sig mer om pengarna, förstör miljön och förtrycker arbetarna för att nå största möjliga vinst. De företag som ändå finns ska vara organiserade så att det gynnar arbetarna och hela samhället om företaget går bra.
Partiet tycker att alla nationer ska ha rätt att styra sig själva utifrån sina egna förutsättningar. Om man inte ger länder den frihet de behöver främjar man rasism och främlingsfientlighet. Internationellt samarbete och solidaritet är självklart för KPMLr och man vill inte att kapitalisterna gaddar ihop sig och förtrycker arbetare i U-länder. Man vill att Sverige ska vara en fristad för alla som är utsatta för etnisk förföljelse, förtryck och rasism.
Man vill införa det så kallade proletariets diktatur. Det innebär att samhället styrs av majoriteten av folket istället för minoriteten.
KPMLr säger att Sverige är ett så pass rikt land att alla borde kunna få del av dess rikedom, vägen till rättvisa är att fördela resurserna rättvist. För att klara det måste man planera ekonomin. Detta bör hela alla i samhället vara delaktiga i.
Man vill helt enkelt ha ”ett socialistiskt samhälle där det inte lönar sig att exploatera, förtrycka eller samla pengar på hög”. ”Ett samhälle som stimulerar sidor som gemenskap och samarbete.” (Det kommunistiska partiets program, www.kpmlr.se)
Detta socialistiska samhälle övergår i kommunistiskt samhälle när klasserna upphör att existera och ett verkligt jämlikt samhälle skapas.


Hur ska man göra för att samhället ska se ut så?
KPMLr tycker att det enda sättet att få ett socialistiskt samhälle är att göra revolution. Den socialistiska revolutionen är ett steg mot det kommunistiska samhället.
Förändringen måste ske med revolution, man inte kan reformera samhället med långsamma förändringar eftersom samhället inte längre styrs av politikerna och folket utan av de som äger storföretagen.
Man vill minska löneskillnaderna kraftigt, se till att alla får lika lön för lika arbete samt införa kostnadsfri utbildning. För att alla ska kunna få ett arbete krävs en arbetstidförkortning till sex timmar per dag med bibehållen lön samt att pensionsåldern sänks. När arbetstiden förkortas får alla tid att engagera sig politiskt och på så sätt vill alla vara med och påverka. För att det ska fungera vill man skapa ett organ där alla kan ha inflytande över resurserna och bestämma om sin egen framtid istället för att låta någon annan göra det.
Man ska se till att skolan blir gratis och förbjuda privatskolor eftersom de inte ger samma utbildning som statliga skolor.
Partiet vill införa gratis körkortsutbildning i skolan, införa kostnadsfri kollektivtrafik och bygga ut samhällservicen i glesbygden.
Man vill förbjuda rasistiska organisationer och försvara rätten till asyl för flyktingar som kommer till Sverige.
KPMLr tycker att man borde satsa mycket mer på alternativa energikällor och ta bort kärnkraften.
Vad tycker KPMLr om EU?
KPMLr tycker inte att EU borde finnas, det är bara skapat för att gynna Europas rikaste kapitalister. De anser att EU bara bildades för att utmana USA och Japan.
Partiet är mycket kritiskt till att en EU-armé skapas, detta skulle bara leda till ett tredje världskrig. Att EU skulle vara ett fredsprojekt tycker KPMLr är ”nonsens, syftet är att bygga upp en stark militärmakt som kan garantera de europeiska kapitalisternas profiter” (www.RKU.se).
EU:s ekonomiska politik är mycket svår att änd...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vilka är KPMLr

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-02-10

    Ingen och annan. Det blir inte en. Och mer tillags Marx INTE var marxist. Marx var determinist. Du kan inte mena determinism och slump samtidigt.

  • Inactive member 2010-02-10

    2 huvudpersonerna ingen och annan blir aldrig 1 konkret. Determinism och slump blir uteslutande som Marx var determinist och annan marxist.

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-11]   Vilka är KPMLr
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3606 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×