Hur har svenska investerares möjligheter till diversifiering inom Europa Förändrats sedan euron infördes? -En kvantitativ studie

1102 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1999 var ett historiskt viktigt år för Europa. Detta år infördes den gemensamma valutan, euron, i elva europeiska länder. Införandet av en gemensam valuta har underlättat utländska investeringar på de europeiska aktiemarknaderna. Samtidigt har konvergenskraven inneburit en mer likartad ekonomisk politik för medlemsländerna. I denna studie studeras vad dessa förändringar inneburit för svenska investerares diversifieringsmöjligheter inom Europa. Genom att undersöka en tidsperiod innan och en tidsperiod efter eurons införande, 1994-1998 och 1999-2003, är det möjligt att studera förändringarna mellan dessa tidsperioder. Denna studie omfattar tio år. Denna studie bekräftar resultatet av tidigare studier, genom att den visar på en ökad korrelation i avkastning mellan de europeiska aktiemarknaderna. Samtidigt kan det konstateras att risken i en väldiversifierad portfölj ökat för svenska investerare sedan euron införts. Sammantaget kan därför slutsatsen dras att diversifieringsmöjligheterna sedan eurons införande minskat för svenska investerare vid investering inom Europa. Det kan även utifrån denna studie konstateras att valutakursri...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur har svenska investerares möjligheter till diversifiering inom Europa Förändrats sedan euron infördes? -En kvantitativ studie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Hur har svenska investerares möjligheter till diversifiering inom Europa Förändrats sedan euron infördes? -En kvantitativ studie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=36309 [2021-12-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×