Sedna, den nya planeten - eller?

2 röster
10963 visningar
uppladdat: 2005-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Den 15 mars 2004 gick astronomer ledda av Dr Michael Brown vid California Institute of Technology ut med att de funnit en ny himlakropp i vårt solsystem. Samma dag läste jag notisen om planetfyndet på text-tv och jag blev genast intresserad. Det var den första upptäckten av en så stor himlakropp sedan Pluto upptäcktes år 1930. Den mycket röda himlakroppen, som finns ungefär tre gånger längre bort från solen än Pluto, döptes till Sedna.
Det är mycket spännande med en ny upptäckt i vårt planetsystem, men är Sedna verkligen en planet? Och vad skulle den annars vara? Vilka objekt är egentligen planeter och vilka är det inte, vad är det som avgör det? Den sista frågan kanske känns självklar, men det är den absolut inte… Efter att ha läst det här arbetet vet du vad en planet är – och vad Sedna är!

Om Sedna

Hur upptäcktes Sedna?

Sedan år 2001 har en undersökning av yttre solsystemet pågått. Resultatet blev upptäckten av Sedna den 14 november 2003. Även 40 st ljusa objekt har observerats i Kuiperbältet. Fortfarande återstår stora delar av himlen att avsöka och man räknar med att hitta betydligt fler himlakroppar. För att hitta nya objekt tar astronomerna tre foton av ett litet område på himlen var tredje timme. Stjärnor och galaxer återfinns på samma plats på himmelssfären, medan satelliter, planeter och kometer rör sig. Därför letar astronomerna efter objekt som inte hela tiden återfinns på samma plats på himlen.

Egenskaper

Sedna är det näst rödaste objektet i solsystemet (efter Mars), därför borde den bestå av is och sten, men det finns även tecken som tyder på annat. Ytan är nämligen ganska ljus, vilket tyder på att den består av is och frusen metan. Detta gör astronomerna förvirrade och man vet inte vad Sedna består av – än.
Man kan få reda på en planets storlek genom att mäta värmeutstrålningen (luminositeten). Känner man avståndet kan man räkna ut yttertemperaturen. Sednas temperatur är ca -250°C. Ett stort objekt strålar ut mer än ett litet med samma temperatur. Efter de mätningarna kan man dra slutsatser om objektets storlek. När man skulle mäta Sednas luminositet användes två olika teleskop, men Sedna var för liten för att bli upptäckt av någon av dem. Eftersom en himlakropp på Sednas avstånd måste vara minst 1800 km i diameter kan man dra slutsatsen att Sednas diameter är mindre än 1800 km. (Att jämföra med Plutos 2300 km och Quaoars, det största objektet i Kuiperbältet, 1250 km). Sednas diameter borde ligga väldigt nära gränsen 1800 km, även om man inte helt kan räkna bort att den är mindre.
Sedna är den mest avlägsna himlakroppen i solsystemet som någonsin upptäckts. Den ligger 90 AE från solen, hela tre gånger längre bort än Pluto och 90 gånger längre bort än jorden. Om man står på ytan av Sedna kan man täcka hela solen genom att hålla en knappnål på en armslängds avstånd.
Sednas omloppsbana runt solen är relativt känd. När Sedna upptäcktes i november 2003 kunde man spåra den tillbaka till 2001 med hjälp av arkiverade data. Genom studier av Sednas rörelser under de tre åren kan man dra slutsatsen att omloppsbanan är oerhört elliptisk. Man kan också uppskatta att dess avstånd i perihelium är ca 76 AE, med 7 AE:s marginal. Det tar 10 500 år för Sedna att gå ett varv runt solen i sin bana. Ju längre himlakroppen studeras, desto bättre kommer man lära känna banan.

Är Sedna en planet?

Så definieras en planet

Det är svårt att tro det, men det finns ingen direkt vetenskaplig förklaring till vad en planet är. Det är svårt för vetenskapsmän att försöka att definiera ett ord som alla använder och vet vad det är. De måsta ta hänsyn till den historiska uppfattningen om vad en planet är, men det måsta samtidigt finnas en vetenskaplig förklaring.
Det finns fyra olika huvuddefinitioner av en planet:
? Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Pluto är planeter. Inget annat i solsystemet är en planet.
Den här definitionen av en planet är ju i högsta grad historiskt giltig, men har absolut ingen vetenskaplig förklaring. Vad händer om man finner ett större objekt än Pluto? Nej, den här förklaringen duger inte.

? Merkurius till och med Pluto är planeter. Upptäcker man en himlakropp som är större än Pluto är även den en planet.
Det är så här folk vanligtvis ser på ordet planet, utan att själva tänka på det. Precis som den förra definitionen fungerar den här historiskt men inte vetenskapligt. Vad är det som säger att gränsen ska gå vid Pluto? Det finns inget annat svar än ”så har det alltid varit”, och det är ju inte speciellt vetenskapligt.

? Ett objekt som är runt pga sin egen gravitation och som har sin omloppsbana runt solen är en planet.
Den här förklaringen är absolut vetenskaplig och den fungerar även i historien. Alla nuvarande planeter är runda pga sin egen gravitation och roterar runt solen, men det är bara ett sammanträffande att det är så. Det vore enkelt att dra fördel av det och bestämma att det är den här definitionen som gäller, men det finns en nackdel med den. Det finns nämligen ett antal mindre himlakroppar som också är runda pga sin egen gravitation och cirkulerar runt solen, så vi skulle få väldigt många planeter. Men gravitationen dominerar i solsystemet och rundhet är en viktig fysikalisk egenskap, därför är det viktigt att klassificera de objekten som uppfyller dessa krav i en speciell grupp. Det finns lite olika förslag på vad den gruppen skulle kunna kallas, t ex ”sfäroider”, ”gravisfärer” eller ”planetoider”.

? Objekt som förekommer ensamma är planeter. De som förekommer i grupp är det inte.
I solsystemet finns det de objekt som återfinns i grupp tillsammans med hur många andra objekt av olika storlekar som helst, och så finns det de som är ensamma eller med endast mycket små följeslagare. Alla planeter mellan Merkurius och Neptunus är ensamma, men Pluto är det inte. Den är nämligen medlem av Kuiperbältet.
De himlakroppar som finns i grupper kan klassa som t ex ”kuiperbält-objekt” eller ”medlem av asteroidbältet”, men vad ska man säga om de ensamma? Det bästa är väl att de har ett eget namn: planeter.
Det finns även en historisk grund för den här definitionen. När Ceres (i asteroidbältet) upptäcktes år 1801 placerades den i kategorin planeter, men när man senare upptäckte fler objekt i asteroidbältet tog man bort den från planetgruppen. Den här definitionen är därför både vetenskapligt och historiskt gällande och den absolut bästa!

Vad är då Sedna?

Spekulationer har gått om att Sedna skulle vara ett kuiperbält-objekt, men så är inte fallet. Kuiperbältet har en skarp gräns vid 50 AE från solen och Sedna kommer aldrig närmare än 76 AE. Mer troligt är att Sedna är medlem av ett inre Oorts moln. Oorts moln ligger 50 000 AE från solen och där finns miljarders kometer. Även om man inte observerat molnet så är kometerna starka bevis för att de existerar. Sedna kan vara bevis på att Oorts moln är mycket större och närmare solen än man tidigare trodde. En teori till Sednas konstiga läge är att dess omloppsbana kan ha blivit påverkad av avlägsna stjärnor och att den därför hamnat närmare solen. Det är troligt att det finns fler objekt i Oorts inre moln. När astronomerna fortsätter att söka av himlen kanske de finner fler objekt som liknar Sedna. Med dagens teknologi är det mycket möjligt.
Sedna är alltså inte en planet, utan en ”planetoid”.

Varför kallas den Sedna?

Sednas officiella namn är 2003VB12. 2003 för året den upptäcktes, V (alfabetets 22:a bokstav) för ett den upptäcktes den 22:a 2-veckorsperioden på året och B12 bygger på meddelandet om upptäckten.
Ungefär ett år efter att man först upptäckte Sedna kan den officiellt heta så.
Inuitiska legender berättar att Sedna var en jägardotter som vägrade gifta sig med den man som hennes far valt åt henne, och istället gifte sig med faderns hund. Senare blev hon inuiternas havsgudinna och bodde på botten av Norra Ishavet. Där måste det ha varit mycket kallt, därför har man namngivit den kalla himlakroppen efter henne.

Sammanfattning

Dagens teknik gör att man ofta upptäcker nya objekt på himlen. Ibland kan det vara svårt att klassificera dem. Det finns fyra olika huvuddefinitioner för en planet. Den bästa är att de objekt som f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sedna, den nya planeten - eller?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-11]   Sedna, den nya planeten - eller?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3681 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×