Empowerment inom den familjefokuserade omvårdnaden i palliativ vård.

1946 visningar
uppladdat: 2005-11-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I WHO: s definition av palliativ vård är det övergripande målet bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj. Den palliativa vården skall stödja närstående under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet. Vårt syfte är att undersöka vad närstående behöver under patientens sista tid i livet för att uppleva stöd och hur vi som sjuksköterskor kan stödja dem. Metoden utgörs av en litteraturstudie där 14 artiklar har granskats. I vårt arbete sökte vi meningsbärande enheter utifrån syftet och våra forskningsfrågor. Resultatet innehåller två delar, varav en del innehåller närståendes behov av stöd, tillit, god omvårdnad samt att känna meningsfullhet under denna tid. Resultatets andra del visar hur sjuksköterskan kan stödja detta genom sitt förhållningssätt, information/kunskap och kommunikation som leder till empowerment. Att vara närstående till någon som är svårt sjuk och skall dö är en stor påfrestning i livet. Närstående skall vara med och följa någon som man älskar fram till livets största separation - döden. De skall också åse att en familjemedlem kommer att förändras och försämras, ibland både fysiskt och psykiskt. Ett humanistiskt förhållningssätt, som visas genom respekt och öppenhet, att sjuksköterskan informerar kontinuerligt och återkopplar informationen är viktigt. Empowerment begreppets innebörd är att det är en stödjande process som gör det möjligt för närstående att känna kontroll i sin livssituation. Relationen sjuksköterska, patient och närstående ingår ett partnerskap, som bygger på respekt och ett accepterande av varandra. Det innebär också att närstående skall känna frihet att själv fatta beslut och ta ansvar för sin situation och vara delaktiga utifrån sina villkor. I resultatet framkom även att det hade betydelse hur organisationen var uppbyggd för att empowerment utvecklades eller om det förhindrades. I diskussionen framhålls att det krävs en medvetenhet hos sjuksköterskor om sig själva som personer samt ett professionellt förhållningssätt där empowerment är målet. I den hierarkiska organisation...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Empowerment inom den familjefokuserade omvårdnaden i palliativ vård.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-11-01]   Empowerment inom den familjefokuserade omvårdnaden i palliativ vård.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=38061 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×