Kvinnorörelsen

3 röster
12731 visningar
uppladdat: 2005-04-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kvinnorörelsen är inte en utan flera rörelser och det finns rörelser i rörelserna. Målet är lika rättigheter för kvinnor och män. Kvinnorörelserna har massor av medlemmar över hela världen.

Förtryck av kvinnor är bundet till det gamla jordbrukssamhället där kvinnorna var tvungna att passa barnen. Kvinnan var inte lika stark som mannen och kunde inte utföra lika tungt arbete. Kvinnan betraktades som en andra klassens varelse. När samhället sedan utvecklades följde den nedvärderande synen på kvinnan med. Kvinnans ställning under 1800-talet byggde mycket på bibeltolkningar, saker som att kvinnan var skapad åt mannen och att mannen var kvinnans huvud.

Under franska revolutionen fick kvinnor en möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det uppstod enkla rörelser som ville förbättra kvinnans villkor. Bland annat skrevs en ” Förklaring om kvinnans och medborgarinnans rättigheter”. En viss förbättring nåddes, men den försvann senare eftersom den ansågs bryta mot ”samhällets naturliga könsordning”.

Under koloniseringstiden hade de brittiska kvinnorna haft en ganska fri ställning. Men när ekonomin sedan utvecklades starkt, gynnandes nästan bara medelklassens män. Kvinnorna började så småningom känna sig utestängda.

Effekterna av kvinnornas bristande medborgliga rättigheter i USA blev tydliga under en antislaverikongress 1840, då de nekades att delta på grund av sitt kön. Åtta år senare samlades 100 kvinnor till kongress i Seneca Falls i New York. Där offentlighetsgjordes dokumentet: ” Declaration of Sentiments and resolutions ”. I det krävde de utbildningsrätt, ekonomisk självständighet, förbättring av den gifta kvinnans villkor och rösträtt. De ledande kvinnorna tillhörde medelklassen, där diskrimineringen framträdde starkast. Arbetarklasskvinnorna hade börjat organisera sig på sina arbetsplatser redan under 1930-talet. Det ledde till bättre löner och arbetstider. Mötet i Seneca Falls var en början till den amerikanska kvinnorörelsen.

En viktig person i den svenska historien var Fredrika Bremer. Hon var en författare som väckte en debatt när hennes roman Hertha kom ut 1856. 1884 stiftades Fredrika Bremerförbundet. Några av de första förändringar i som skedde i Sverige var att kvinnor och män fick lika arvsrätt, kvinnor fick rätt till utbildning och att mannen inte fick slå sin hustru. 1919 fick kvinnorna rösträtt och 1921 blev de helt myndiga. 1958 kunde kvinnor bli präster. Det finns ändå många orättvisor kvar. Varför har de svenska kvinnorna till exempel bara 87 procent av männens lön?


Källor:

Druid, Camilla. Könstänkande eller klassidentitet? Det tidiga 1900-talets svenska kvinnorörelse. C-uppsats i historia. Lunds universitet 1995
www.marxistisktforum.cjbnet/uppsats/0002.htm

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnorörelsen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-10-28

    Hej Ylva!Jag upptäckte att

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-08]   Kvinnorörelsen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3859 [2022-08-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×