Indien

22 röster
32675 visningar
uppladdat: 2005-04-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Indien ligger på en halvö i Indiska Oceanen. Det är ett stort land, cirka 288 000 kvadratkilometer, ungefär sju gånger Sveriges yta. Grannländer från väst till öst är: Pakistan, Kina, Nepal, Bhutan, Burma och Bangladesh. I söder gränsar landet till Sri Lanka.


Natur och klimat

I norr finns bergskedjan Himalaya med världens högsta berg, Mount Everest. Största delen av landet utgörs av den stora Deccanplatån och ligger cirka 500 meter över havet. Hela landet har ett varmt tropiskt klimat. Man kan dela in det i tre säsonger. Den hetaste varar mellan februari och maj. Då är det torrt och sandigt. Dammet yr på vägarna och dagstemperaturen kan uppgå till 50 grader Celsius! Sen kommer monsunvindarna med massor av regn och stormar. Ostkusten drabbas ofta av tyfoner, men monsunregnen är mycket viktiga i det annars torra klimatet. Jordbruket påverkas mycket av monsunerna. Vissa år har monsunregnen uteblivit och under 1960-talet gjorde detta i kombination med den ökade befolkningstillväxten att det blev svält i landet. Vid oktober avtar monsunregnen, då det blir lite kallare nätter inåt landet och vid Himalaya. Då är det bästa tiden att resa, om man vill åka till Indien.

De två största floderna heter Ganges och Bahamaputra. Båda rinner från Himalaya, genom landet och ut i en gemensam mynning i Bengaliska viken. Floderna för med sig näringsrikt slam från bergen. Längs flodernas mynningsdeltan är jorden mycket bördig och bra till odling. Här finns även en speciell slags natur med djungel och mangroveskog. Men många träslag hotas när man bygger vallar och fördämningar i områdena. Detta gör man för att förhindra att floderna svämmar över vid monsunregnen, vilket brukar göra många människor hemlösa.

I Indiens skogar lever många spännande kattdjur. Lejon, panter och leopard är tre av de största. Men det kanske mest kända är tigern. 1972 visade det sig att det fanns mindre än 2000 tigrar kvar i indien. Tigern hade blivit utrotningshotad. Något måste göras och "Projekt Tiger" drogs igång. All tigerjakt förbjöds och ett tjugotal naturreservat inrättades runt om i landet. Detta gjorde att tigerstammen ökade, men nu har den minskat igen. Det förekommer tjuvjakt och skogen skövlas. Tigern får allt mindre plats att leva på.


Styrelseskick

Indien är världens största demokrati! Det är en förbundsstat med 27 delstater och 7 territorier. Landet har en federal regering och är en parlamentarisk demokrati, det parti som är störst i parlamentet tillsätter regeringen. Parlamentet består av två kammare: delstatsförsamlingen (Rayja Sabha) och folkförsamlingen(Lok Sabha). Delstatsförsamlingen innehåller sammanlagt 250 medlemmar som kommer från varje delstatsparlament, detta för att varje delstat ska kunna påverka Indiens styrning. Folkförsamlingen har 545 medlemmar som väljs i allmänna val vart femte år. Alla över 25 år har rösträtt. Partiet med flest röster får utse premiärministern som sedan styr landet med parlamentets hjälp. Över premiärministern står presidenten, vars uppgift är att se till att landet styrs enligt indiska lagar. Presidenten väljs både av det federala parlamentet och delstatsparlamenten. Den federala regeringen bestämmer om utrikespolitiken, försvaret, landets utveckling, kommunikationer och dessutom över de 7 territorierna. Ett av regeringens största problem är inre splittring. Vissa delstater kräver att få bli självständiga, men man fruktar att man genom att släppa en delstat fri från Indien skulle få många andra stater att också vilja lämna det och på så sätt dela hela Indien i småbitar. Delstaterna är områden där man talar samma språk, och har samma seder. Varje delstat har ett eget litet parlament som väljs av befolkningen i delstaten. Delstatsregeringarna styr över skola, sjukvård, polis och jordbruk inom delstaten.


Befolkning

Indien är efter Kina den folkrikaste nationen i världen med 896,6 miljoner invånare, vilket motsvarar en sjättedel av jordens befolkning. 70 procent av befolkningen bor på landsbygden, men det sker en snabb folkökning (2,1 procent per år) och enorm inflyttning till städerna. Några miljonstäder är: Bombay med cirka 12 miljoner, Calcutta med cirka 11 miljoner, Delhi med cirka 11 miljoner och Madras med cirka 5 miljoner invånare. Den snabba folkökningen är ett av landets största problem. Eftersom det saknas socialt skyddsnät, med bidrag och vård från staten, skaffar människorna många barn som kan ta hand om dem när de blir gamla. Man försöker minska folkökningen med familjeplanering och tanken att en familj betyder ett barn. Medellivslängden är låg och barndödligheten hög. Dödligheten har minskats med vaccinering och stora kampanjer mot malaria och tuberkulos. Livet i byarna förbättras också med myndigheternas byutvecklingsprogram. Det innebär hjälp med byggen av brunnar, kraftverk, skolor och sjukstugor.

Det råder religionsfrihet, och diskriminering på grund av religionstillhörighet är förbjuden. Det finns många olika religioner: hinduism, islam, kristendom, buddism, jainism och sikhism. 83 procent av befolkningen är hinduer. Man har ett kastsystem som delar upp folket i grupper med olika rang. Det är ett mycket gammalt system som har sitt ursprung i hinduismen. Det finns flera tusen olika kaster. De är uppdelade i fyra huvudgrupper: Brahminer- präster, Kshatriyas- krigare, Vaishyas- köpmän, Shudras- bönder. Man föds in i en kast och kan inte byta. Till varje kast hör en viss sorts yrken och seder. Man umgås inte över gränserna och det finns flera renlighetsritualer man måste genomgå om man har beblandat sig med lägre stående kaster. I värsta fall kan man bli utstött ur sin egen kast. Kastsystemet har liknats vid rasism, men är förknippat med återfödelse och karma. Om man är sin kast trogen i hela sitt liv kan man återfödas i en högre. Den indiska staten har förbjudit diskriminering mellan kaster och man försöker få bort tanken om lågkastliga som orena.

Det finns ett stort antal analfabeter vilket beror på flera saker, bland annat den stora befolkningstillväxten och den utbredda fattigdomen på landsbygden. Det är skolplikt i nästan hela landet och det är gratis att gå i skolan tills man fyller 11 år. En del barn går bara ett till två år i skolan och förlorar då sin läskunnighet efter ett tag på grund av bristande övning. Fattiga familjer tycker inte att de har råd att låta barnen gå i skolan. Många barn får i stället arbeta in-om textilindustrin.

Kvinnorna är diskriminerade i det indiska samhället. Kvinnosynen är förlegad med tanken på kvinnan som mannens tjänare. Kvinnorna får de sämsta jobben och har kortare medellivslängd än männen. Vid skilsmässa får mannen nästan alltid vårdnaden om barnen.

Indien är ett land med väldigt många språk. Varje delstat har ett eget och sammanlagt finns det cirka 800 stycken språk. Det finns 18 officiella språk: hindi, bengali, telugu, marathi, tamil, urdu, gujarati, kannada, malayalam, oriya, punjabi, assamese, kashmiri, sindhi, nepali, konkani, manipuri och sanskrit. Huvudspråk är engelska och hindi.


Storbritannien och Indien

Indien var en brittisk koloni mellan åren 1858 till 1947. Engelsmännen krävde indierna på hög skatt och köpte upp råvaror som bomull mycket billigt. Genom detta bidrog de till att göra Indien fattigare. Men de hjälpte också till att bygga upp industrin och järnvägsnätet. De gav indierna ett bra undervisningssystem, som har gett många indier bra skriv- och läskunnigheter. Indierna lärde sig engelska och fick då lättare att kommunicera med resten av världen. Kolonialtiden har fört Indien närmare länderna i väst och gjort landet lättare att samarbeta med.


Massmedier

Den indiska pressen har gott rykte. Det är en granskande press, fri från statlig censur. Som ett arv från kolonialtiden är de dominerande tidningarna skrivna på engelska. Bland annat The Hindu, The Times of India och The Indian Express. De läses mest i storstäderna, där de kan språket. För läskunniga på landsbygden finns över tusen olika dagstidningar på indiska språk. Ingen är rikstäckande. 1959 började de första tv-sändningarna och tv:n börjar långsamt sprida sig även till småstäderna. Radion, däremot, är mycket vanligare. Den är det största massmediet och finns i nästan varje hem.


Kultur

All kultur har starka kopplingar till religionen. Dansen anses stå närmast bönen och karaktäriskt för indisk dans är ett omfattande teckenspråk med händer och ögon. man bär ofta färgglada dräkter när man dansar. Dansen förekommer givetvis tillsammans med musik. Musik hörs överallt i Indien, och den klassiska musiken kännetecknas av komplicerade rytmer och många stränginstrument. En annan sorts musik som är väldigt populär är filmmusiken, som hörs överallt. Indien är det största filmlandet på jorden. Man gör omkring tusen filmer om året och filmens centrum ligger i Bombay (Bollywood). Filmerna därifrån skiljer sig mycket från hollywoodfilmer. Det är mycket sång och dans och de är väldigt romantiska. Kampen mellan gott och ont är central och våld är vanligt. det är snabba klipp och starka ljudeffekter. Man behöver inte förstå språket för att hänga med i handlingen. Filmerna är populära i en stor del av Asien. Att de inte visas så mycket i Europa kan bero på den starka censureringen. Sex till exempel är tabu och man använder sig därför av symboler, som kan vara svåra att förstå för de som är ovana vid indisk film. Flera gånger om året har man festivaler för att fira olika religiösa händelser. Till exempel har man under februari en stor vårfest för att fira den onde demonen Holikas fall. I festivalerna ingår mycket dans och fyrverkerier. Förberedelserna börjar flera veckor i förväg och hela folket deltar.


Kommunikationer

Järnvägsnätet är det fjärde längsta i världen! De flesta tåg är dock ganska föråldrade. Landet är stort och har därför fem internationella flygplatser. De två viktigaste flygplatserna ligger i staden Madras. Landsvägnätet är dåligt utbyggt och knappt hälften av alla vägar är asfalterade. Det är inte många som har bil. I genomsnitt går det 2 bilar på 1000 invånare. En tunnelbana i Calcutta byggdes färdig 1995. Sjöfarten är stor och de största hamnarna ligger i Bombay och Calcutta.


Näringsliv

Landet är rikt på naturtillgångar och har en välutvecklad industri. Man har en femtedel av världens järnmalm, mycket olja och bra åkerjord. Förr importerade Indien mer än de exporterade, nu har detta jämnat ut sig. Man importerar maskiner, avancerad teknik, papper, olja, konstgödsling och olja. De viktigaste exportvarorna är jordbruksprodukter, ädelstenar och smycken, kläder, verkstadsprodukter och transportutrustning. Exporten av dataprogram och datatjänster ökar snabbt.

Hälften av Indiens yta är odlad. Jordbruket är en viktig del av Indiens ekonomi och har blivit mycket lönsammare med nya metoder samt högavkastande vete-och rissorter. Jordbruksmarken är till stor del uppdelad i många småplättar , men en del bönder har ingen mark alls och får hyra av dem som har mycket. I öster odlar man främst ris, medan man odlar mycket vete i väster. Det finns fruktansvärt många kor! En femtedel av alla jordens nötkreatur. Man äter inte kor eftersom majoriteten av befolkningen är hinduer och anser att kor är heliga. Däremot produceras mycket mjölk. Mejerierna är moderna och man har avlat fram nya ko-sorter som ger mer mjölk.

Indien tillhör världens tio största fiskenationer. Man skulle kunna få upp ännu mer fisk och regeringen stöder en utbyggnad av fiskeflottan. 55 procent av all fisk kommer från havet, men sötvattensfisket ökar.


Ekonomi

I genomsnitt har man lika låga inkomster per person som Nigeria, vilket gör att Indien kan betraktas som ett uland. Drygt hälften av befolkningen har så låg inkomst att de har svårt att överleva och var femte indier är arbetslös, men industrin utvecklas snabbt. 30 procent av landets inkomster kommer från industrin. Om industrin fortsätter att utvecklas i den takt den gör nu kommer Indien snart bli ett iland. Landet har en ganska stor ekonomisk makt tack vare den stora industrin. Ekonomin styrs i femårsplaner med fokus på att avskaffa fattigdomen och försöka göra Indien självförsörjande. Jordbrukarna påverkas inte av femårsplanerna. Cirka 31 procent av landets inkomster kommer från jordbruket. Ekonomin blir bättre allt eftersom man lär sig utnyttja naturresurserna på ett bättre sätt. Alla korna i landet bidrar också till ekonomin. De bidrar med mjölk, bränsle(spillningen)och dragkraft. En växande inkomstkälla är turismen. Indien är känt för sin kryddstarka mat, filmer och vackra natur. Det finns många vackra monument och landet lockar fler besökare för varje år.


Problem

Ju större befolkningstillväxten är, desto mer ökar trycket på Indiens naturtillgångar. Egentligen räcker de till en befolkning som är tre gånger större än i dag, men då måste man bli mycket bättre på att ta tillvara på tillgångarna.

20 procent av landytan täcks av skog, men den avverkas i rasande fart. Detta har en negativ effekt på klimatet. Många djur och växtarter riskerar att försvinna från Indien och till och med utrotas.

Det höga antalet analfabeter måste sänkas, barnarbetet måste avskaffas, och det stora antal fattiga människor på landsbygden skulle behöva mer hjälp och stöd av staten. Dessa tre problem är sammanlänkade, och man måste lösa alla tre för att få någon större förändring. Jag tror man skulle vinna mycket på att låna ut pengar till de fattigaste. Då skulle de kanske kunna köpa något som gör arbetet mer effektivt, till exempel en traktor eller en ny sorts gröda. Om de fattigaste familjerna blev lite rikare skulle barnen inte behöva hjälpa till med försörjningen, utan i stället få gå i skolan. Man skulle helst av allt förbjuda barnarbetet....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Indien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-05-09

    ett mycket bra arbete om jag f

  • Inactive member 2005-05-13

    Jag håller me dom att det är e

  • Inactive member 2007-09-03

    oj det här var ju jätte bra!!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-09]   Indien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3869 [2022-12-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×