Kalmarunionen

10 röster
32226 visningar
uppladdat: 2001-01-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kalmarunionen
Under 1300-talet växte Hansan* och blev en stark ekonomisk makt i norden, i och med detta fick Hansan också ett ökat politiskt inflytande.

*Hansan = Tyskt handelsförbund som till sist omfattade ett 70-tal nordtyska städer.
Hansan uppkom av att köpmän slöt sig samman för att göra transporterna
billigare och säkrare.


Tyskarna kom att spela en stor roll inte bara som handelsmän utan de hade också makten i statsstyrelsen i bl.a. Bergen, Visby och Stockholm.
Tyskarnas styre under medelstiden speglas ännu idag i de nordiska ländernas språk.

Magnus Eriksson
Magnus Eriksson som utfärdade den allmänna landslag omkring 1350, och försökte på så sätt att begränsa stormännens och rådets inflytande som ökat under 1300-talet.
Magnus Eriksson, som var kung i Sverige då, kom nu på kant med stormännen som gjorde uppror, och fick stöd av det nordtyska turstendömet Mecklenburg som sände en här till upprorsmännens hjälp.
Efter att Magnus Eriksson avsatts, tvingades han lämna landet (1364). Till ny kung valdes Albrekt av Mecklenburg, som var Magnus svåger.

”Rov fåglarnas Tid”
Under Albrekt av Mecklenburgs regering (1364-1389) ökade det tyska inflytandet i Sverige. Tyska fogdar placerades ut på de kungliga slotten och flera län hamnade i tyska adelsmäns händer.
Kung Albrekts tid har kallats ”rov fåglarnas tid” i Sverige, p.g.a. tyskarnas brutala sätt att styra landet på.
Albrekt av Mecklenburg var en kung som både adelsmän och vanliga medborgare blev missnöjda med. Efter hans som kung Albrekt försökte stärka sin makt blev hans förhållande till stormännen allt mer spänt.
De svenska stormännen sände ett bud om hjälp till drottningen Margareta och bad henne om hjälp att bli av med Albrekt och hans välutbildade tyska knektar.
Margareta lovade att ställa sig bakom svenskarna, eftersom Danmark stod inför samma tyska militära och ekonomiska hot som Sverige.
Albrekt kallade föraktfullt Margareta för ”kung byxlös” och gjorde sig lustig över henne. Albrekt underskattade Margareta och hennes mannar, för när arméerna möttes i ett slag vid Falköping 1389, besegrades Albrekts knektar och han själv blev tillfånga tagen.
Margareta blev hyllad som ”Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde” och blev drottning i Sverige också.
Här med fick hela norden en gemensam regent.

Kalmarunionens tid (1389–1521)
Drottning Margareta hade med avsikt att göra Danmark, Norge Sverige till en bestående union. År 1397 sammankallade hon ett möte mellan de nordiska länderna i Kalmar för att välja en gemensam regent och för att bestämma unionens innehåll.
Kalmarunionen har fått sitt namn från staden Kalmar där unionsmötes ägde rum.
Margareta hade inga egna barn. För att undvika strider om makten efter hennes död valde hon sin systerson, Erik av Pommern, till sin efterträdare. Erik kröntes därmed till kung för de tre nordiska rikena.
Vid mötet tillkom ett dokument som kallades unionsbrevet där vilkoren för unionen fanns nedskrivna, t.ex. hur unionen skulle styras, lagar, och utrikespolitik. I brevet stod det att de nordiska rikena skulle bilda en union och ”aldrig skiljas mera”.

Varför blev det en union?
De nordiska folken hade mycket gemensamt t.ex. språk och kultur. Stormannasläkterna i de tre länderna ägde jord i varandras länder.
Den främsta orsaken till att unionen bildades var tyskarnas expansion. Den tyska Hansan hade fått stor makt i Norden, medan de tre nordiska länderna kände sig hotade av den tyska maktutvecklingen i Östersjön.
För att kunna stå emot tyskarna gick man samman för att bli en starkare och för att minska de tyska handelsmännens makt.
Länderna skulle t.ex. kunna hjälpa varandra i krig. Margareta stärkte sin och centralmaktens ställning och förde en hårdare finanspolitik.
På Mötet i Kalmar bestämdes det att de tre nordiska länderna skulle ha en gemensam kung för evigt. Erik av Pommern kröntes ju som sagt till nordens första gemensamma kung men det var Margareta som var unionens verkliga ledare fram till sin död 1412.
När Margareta dog, blev Erik av Pommern en kung med stormakt.

Erik av Pommern
Han fortsatte efter Margaretas strävan att stärka centralstyrelsens makt, men han gick längre och försökte göra sig enväldig. Erik ville tränga tillbaka tyskarna i norden och skapade ett nordiskt östersjövälde.
Därmed skulle hansans ekonomiska makt brytas. De tyska köpmännens rättigheter i de nordiska städerna begränsades och tull infördes på sjöfarten i Öresund.
Inte bara importen till Sverige stoppades, utan också exporten.
Exporten av järn och koppar från Bergslagen försvårades och stoppade sedan helt.
Till följd av handelsblockaden var Erik tvungen att utkräva allt större skatter i Sverige och detta skapade oro bland folket.

Engelbrekts upproret
Handelsblockaden och de hårda skatterna medförde att oppositionen mot Erik växte snabbt, främst i Bergslagen, där de svenska bergsmännen, som tillverkade järn, drabbades hårt.
Detta ledde till ett uppror mot Erik, som startade där, och igångsattes sommaren 1434.
Upproret spred sig snabbt i Sverige och år 1435 valdes Engelbrekt Engelbrektsson, som ledde upproret, till rikshövitsman (d.v.s. högste chef för krigsmakten).
Bland bönder och borgare var Engelbrekt omtyckt, men han hade många fiender bland adelsmännen, som hade förlorat pengar och makt under upproret.
Året efter Engelbrekt valts till hövitsman, blev han mördad av en ung adelsman. I och med det gick kraften ur folkresningen.
Erik av Pommern klarade inte av att hålla ihop unionen i Norden. Han avsattes i de tre nordiska rikena(1439). Till ny unionskung valdes en tysk furste vid namn Kristoffer av Bayern.

För och emot unionen
Under 1400-talet var åsikterna om unionen delade. Det uppstod två grupper:
Unionsanhängare och unionsmotståndare. Från 1470-talet till 1520-talet styrdes Sverige nästan oavbrutet av unionsfientliga stormän som hade titeln riksföreståndare (de kunde inte bli kungar, p.g.a. Sverige hade lovat att bli kvar i unionen).
1470 blev en storman vid namn Sten Sture d.ä. (d.v.s. Den äldre), han kämpade mot unionen och ville få Sverige självständigt.
Den danske och norska kungen Kristian I, som även var kung i Sverige, tänkte med våld tvinga kvar Sverige i unionen.
Kristian I och Sten Sture möttes vid ett slag på Bunkerbergsåsen, det blev ett hårt slag med många sårade och döda. Kristian I sårades under striden och han och hans knektar tvingades fly. Efter segern kunde Sten Sture styra Sverige i nästan 30 år. Sten Stures seger stärkte den nationella stämningen i Sverige.
1512 blev Sten Sture d.y. (d.v.s. den yngre) riksföreståndare. Han hade en svår motståndare, kung Kristian II. Kristian ville att Hansans handelsvålde skulle brytas och Sverige återföras i unionen.
På vintern 11520 gick dansk här in i Sverige och besegrade de svenska trupperna, och trängde upp genom Sverige och belägrade och intog Stockholm. Efter att Stockholm kapitulerat, utropade Kristian II sig till svensk kung.
Strax efter började en rättegång mot Sten Stures anhängare. Det slutade med att ett 0-tal människor avrättades. Detta har kallats Stockholms blodbad och har gett Kristian tilläggsnamnet tyrann i svensk historieskrivning.
Kristian ville genom avrättningarna krossa unionsmotståndarna, men resultatet blev mo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kalmarunionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-22]   Kalmarunionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=390 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×