Kärnkraft, debattartikel

6 röster
17595 visningar
uppladdat: 2001-01-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Nyttan med en ”kärnavfallskatalysator”

Finns det egentligen någon moraliskt godtagbar anledning till forskning inom kärnkraft? Eller är det bättre att helt upphöra med den typen av sysselsättningar, till förmån för andra lösningar?

Nyligen läste jag en artikel i vilken en ny upptäckt, lyckligtvis ännu på försöksstadiet, behandlades. Det rörde sig om ett sätt att med hjälp av neutroner förkorta halveringstiden för kärnavfall från energiframställning.
Som vetenskaplig upptäckt tror jag de flesta skulle vara överens om att detta måste ses som en stor framgång, vilket även innefattar mig.
Emellertid inser jag när jag tänker vidare att det knappast är en framgång, utan i stället ett nederlag man borde tala om, när man ser till de troliga konsekvenserna av upptäckten.

Jag frågar mig om ifall ett kommersiellt utnyttjande av denna ”kärnavfallskatalysator” -beroende på ”katalysatorns” effektivitet- inte skulle kunna leda till en ökning av avfall snarare än den minskning man associerar till vid första eftertanken. Detta eftersom ett system av sådant slag skulle förta den främsta anledning vi har till att avskaffa kärnkraften, avfallet, vilket då troligen skulle leda till en utbyggnad av densamma.
Många skulle här se detta som odelat positivt, eftersom de oerhört gärna ser ett bevarande av kärnkraften, ofta med grund i att ingen ersättning finns för den el som produceras.

Vad gäller detta måste jag trots allt instämma, det finns ingen ersättning. Men ska vi för den sakens skull göra det möjligt att utvidga produktionen av kärnenergi?

Vore det inte bättre att i stället dra ner på produktionen för att sporra fram nya lösningar på energiproduktionsfronten? På samma sätt som när beslutet om vad som då sågs som en omöjlig minskning av utsläpp från bilar drev fram avgasrening i form av katalysatorer, och minskningen plötsligt blev ett faktum!

I stället för att fortsätta se kärnkraften som den allenarådande energiproducenten, och det enda realistiska alternativet inför framtiden -vilket jag menar med största sannolikhet skulle vara fallet med ”kärnavfallskatalysatorn” i kommersiellt bruk- borde man koncentrera forskningen på sådant som inte har samma atmosfär av ändlig energi. På den punkten är kärnkraften nämligen att betrakta som en lika negativ resurs som fossila bränslen, om inte annat så för att det finns en risk att det uran som krävs i dagens atomdrivna energiframställning till sist tar slut.
Med uranet som utgångspunkt kan man alltså betrakta detta som en ändlig -och därför ohållbar- energikälla, samtidigt som brytning av denna kärnkraftens viktigaste råvara ofta innebär döden, eftersom den radioaktiva strål-ningen förekommer i rikliga mängder redan på detta tidiga stadium, vilket bevisas av de många cancerfall som uppträder kring exempelvis ryska gruvor.

Det kommer alltid att vara förenat med en viss livsfara att befinna sig i eller kring ett kärnkraftverk, även om avfallet är ofarligt, eftersom den klyvningsprocess som ger energin resulterar i radioaktiva ämnen. Om dessa ämnen oskadliggörs aldrig så fort kommer de ändå att vara skadliga under en period. Risken finns att man dessutom litar alltför mycket på att avfallet snabbt oskadliggörs, och om denna process då skulle upphöra att fungera är det inte svårt att se förödande konsekvenser, i form av strålningsläckage.
Så varför inte i stället satsa på andra sätt att utnyttja molekylernas inneboende energi? Utveckla de metoder som gäller fusion och fission, eller leta efter helt nya! Utnyttja och utveckla de förnyelsebara energikällor som redan nu används, som vindkraft, vattenkraft och solenergi! Eller försök med de energikällor som hittills varit alltför problematiska för att de ens ska ha prövats kommersiellt, exempelvis vågkraft, vars möjligheter torde vara mycket stora!

Jag bedömer kärnkraften som totalt ohållbar och ointressant, på grund av dess tragiska effektivitet som hindrar uppfinningsrikedom på andra områden, på grund av de hälsofarliga metoder som används vid brytningen, och på grund av de allestädes närvarande risker som jag med visshet kan säga för evigt kommer vara förknippade med själva energiframställningen.
Försök med alla tänkbara medel att undvika ett fortsatt forskande i kärnkraftens fr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärnkraft, debattartikel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-22]   Kärnkraft, debattartikel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=398 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×