Buddismen

23 röster
109889 visningar
uppladdat: 2000-07-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sammanfattning

Buddismen är som många andra religioner uppdelad i olika inriktningar. Detta arbete beskriver va buddismen är för något, skillnaderna mellan inriktningarna och förklarar varför någon större konflikt ej uppkommit till skillnad från många andra religioner.

Inledning

Buddismen är en av världens äldsta och största religioner. Många religioner (länder) har och råkar ut för krig och motsättningar pga. religionen. Exempel på detta ser vi i Nordirland, mellanöstern, USA o.s.v. Detta har dock inte skett i buddismen, trots detta finns det faktiskt inriktningar om motsättersig ganska mycket och bäddar för konflikt. Min uppgift är att beskriva buddismen, skillnaderna i de olika inriktningarna för att sedan ta beslut om vad jag anser vara den mest sunda läran.
Att avgöra vilken som är den sanna läran inom en religion är självklart en omöjlighet. Skulle detta gå att avgöra skulle det självklart bara finnas en ”inriktning” inom alla religioner. Min uppgift blir därför inte att ”döma” vilken som är den rätta eller inte (som det kan tyckas på titeln). Min uppgift ska framförallt vara att förklara vad buddismen är för något, och förklara skillnaderna mellan de olika inriktningarna.

Arbetsgång

Eftersom detta var en extrauppgift så har jag gjort hela arbetet i hemmet. Jag har varit på biblioteket och letat bra information, men det var väldigt svårt att hitta bra information på biblioteket. Därför har det mesta av materialet jag använt, kommit från olika uppslagsböcker och anteckningar jag fört på biblioteket.
Buddismen

Siddharta Gautama föddes i byn Lumbini, antagligen år 560 f.kr. Hans föräldrar härskade över ett litet kungadöme i nordöstra Indien. En vecka efter hans födelse dog hans mor, drottning Maya, och den lilla prinsen uppfostrades av sin moster, Pajapati. När en vis man förutspådde att barnet antingen skulle bli en stor och mäktig kung eller en berömd helig man, föredrog kung Suddhodana att se till att hans älskade son skulle växa upp till kung. Därför fick Siddharta leva ett liv i fullkomlig lyx och njutning, skyddad från allt fult och sorgligt, och alltid omgiven av vackra människor och föremål.
Trots att Siddharta hade allt man kunde tänka sig, var han inte nöjd men sin tillvaro. När han blev 29 år gammal bestämde han sig för att rymma från sitt palats för att se den stora vida världen.
Denna handling förändrade hela hans liv. Efter hand kom han att möta en ung man , en gammal man, en död man och till slut en helig man. Dessa män kom att kallas ”de fyra himmelska budbärarna. Mötet med dem innehar att Siddharta förstod vad han gick miste om utanför palatset: att ålderdom, sjukdom och död drabbar allt levande. När Siddharta mötte den helige mannen visste han att denna man förstod meningen med det egentliga livet.
Buddha bestämde sig för att fly från palatset för att finna svaren på varför lidande fanns. Han klippte håret och bytte till kläder som kringvandrande, hemlösa munkar bar.

Sanningen

För att finna svar på sina frågor så försökte Buddha leva ett så lidelsefullt liv som möjligt. Han åt bara ett riskorn om dagen ända tills han kunde känna sin ryggrad genom magen. Han insåg att vägen till sanningen om ett liv utan lidande varken gick genom ett liv i lyx eller ett liv i misär. Vägen till sanningen var genom meditation. Buddha satte sig under ett träd och mediterade i dagar och nätter tills han fick fram de fyra olika sanningarna och den åttafaldiga vägen.

De fyra sanningarna

Grundläran i buddismen är att livet är otillfredsställande. Detta är också den första sanningen ”allt är lidande” Det var när Buddha kom i kontakt med den gamle, den döde och den sjuke som han också kom fram till att ”lidandet kommer av åtra, girighet och materialism”. Den tredje sanningen säger att ”Genom att fastslå lidande och dess orsak kan man få ett slut på den” Den fjärde sanningen är att om man följer ”Den åttafaldiga vägen” så kan man uppnå lycka – Nirvana.

Den åttafaldiga vägen

Den åttafaldiga vägen motsvarar kristendomens tio guds bud.
För att uppnå nirvana ska man följa tio olika banor.
Dessa är:

Rätt kunskap och förståelse Se världen som den verkligen är
Rätt sinnelag Att vara fri från onda tankar
Rätt tal Att inte säga något för att skada andra
Rätt handling Att inte skada eller döda, inte leva lösaktigt, inte stjäla eller använda droger eller alkohol som påverkar hjärnan
Rätt livsuppehälle Inte tjäna pengar på ett sätt som skadar eller dödar
Rätt strävan Att använda energin man har till rätt ändamål
Rätt vaksamhet Att vara uppmärksam på vad som händer inuti och runtomkring en
Rätt koncentration Att använda sinnet till meditation och koncentrera sig på vad man håller på med.

Buddister tror på reinkarnation d.v.s. återfödelse. Meningen med livet är enligt buddismen att slippa återfödas och hamna i nirvana. Nirvana kommer man först till när man lyckats uppfylla den åttafaldiga vägen.

Buddismens utbredning

Av jordens c:a 250 miljoner buddister tillhör c:a 50 miljoner Theravada. Mahayana förekommer i flera olika varianter i länder så som Kina, Japan, Vietnam och Korea. Theravada finns framförallt i Sri Lanka, Burma och Thailand.

Mahayana och Theravada

Buddismen är uppdelad i två delar. Mahayana och Theravada
Theravadabuddismen är den äldsta och den mest fundamentala men också den minsta av de två lärorna.

Mahayana

Mahayana betyder stor farkost och är namnet på de skolor som med rötter i den ursprungliga buddhismen framträdde omkring Kristi födelse. Detta är den mer emotionella och känslomässiga inriktningen inom buddismen.
Mahayanabuddister menar att alla människor kan uppnå Nirvana, inte bara munkar (som Theravadabuddister tror) Det är heller inte bara genom meditation som man kan nå målet. Svaret finns inom Buddha själv menar Mahayanabuddister. Buddha lärde sig att allt är lidande, och han gav lösningen hur man ska kunna komma ur lidandet. Men Buddha kände även medlidande. Buddha stannade kvar på jorden fast han lärt sig den stora sanningen för att lära andra människor. Även efter Buddha har det funnits människor som frivilligt avstått från Nirvana för att hjälpa sina medmänniskor. En sådan människa kallas Boddhisattvan.

Theravada

Theravada är egentligen en del i den andra huvudinriktningen Hinyana som betyder liten farkost. Eftersom denna inriktning är den överlägset största och snabbast växande inriktningen i Hinyana speciferas den som Threavada här.
Theravadabuddismens lära finns framförallt i Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, Cambodja och Vietnam. Inom Theravada tror man att det bara är munkar som kan uppnå Nirvana. Det är bara genom meditation som man kan uppnå den kunskap som leder till Nirvana. En vanlig människa kan alltså inte komma till Nirvana. Först måste den reinkarnera till en munk för att sedan, genom mycket meditation kunna uppnå nirvana. Theravadabuddisterna anser att det är dem som håller sig till Buddhas lära och att Mahayanabuddisterna har lagt till saker som Buddha aldrig förespråkat.

Skillnaderna mellan de olika inriktningarna

Skillnaden mellan Mahayana och Theravada är inte särskilt stora om man ser det hela. Båda vill uppnå Nirvana på samma sätt. De har samma fyra sanningar och åtta vägar. Trots detta finns det stora motsättningar inom inriktningarna. Mahayanabuddisterna brukar referera till Theavada inriktningens huvudgren Hinyana som betyder liten farkost, farkost för de få. De anser att Theravadabuddisternas synsätt är orättvist och förespråkar inte Buddha och Buddhas kärlek till alla människor.

Vilken är den rätta läran?

Vilken lära Buddha förespråkade är inte särskilt viktigt i detta sammanhang eftersom det finns stora tolknings skillnader mellan de olika inriktningarna och det är framförallt därför som det finns olika inriktningar. Mahayanabuddisterna har den ”vänligaste” och modernaste varianten, men faktum är att Hinyana är den äldsta inriktningen och var den enda inriktningen tills c:a 200 e.Kr. Man kan tydligt se samband med den kristna tron, Protestanterna drog sig ut ur den katolska kyrkan för att den var för ”hård” och fundamental (även om orättvisor som att man kunde köpa sig fri från synd tog överhanden). Det samma har hänt i buddismen. Frågan är väl bara om det är människorna eller religionen som utvecklas och skapar dessa motstridigheter. Man kan se dessa tendenser i många religioner och i många fall så leder dessa till krig. Det är väl bara tur att buddisternas tro inte förespråkar våld – inte ens i guds namn. Annars hade vi säkerligen haft ett ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Buddismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-04]   Buddismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×