Franska Revolutionen

158 röster
152168 visningar
uppladdat: 2005-04-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Franska Revolutionen har spelat en viktig roll inom Europas historia. Den ses som en skiljelinje mellan den gamla och nya tiden. Inte bara i Frankrike, utan även i resten av Europa.
Den 14 juli, Frankrikes nationaldag, Bastilledagen - dagen för att minnas början på den franska revolutionen, en blodig konflikt som i viss mån blev mönstret för andra revolutioner.


ORSAKER

Franska revolutionen började år 1789. Orsakerna till revolutionen var många och gick långt bak i tiden. De främsta orsakerna var:

*Den franska staten hade nästan alltid ont om pengar. Frankrikes pengar hade gått bort på bland annat Nordamerikas frihetskrig. Då tillverkades stora skepp och vapenrustningar smiddes. Pengarna användes också till att bygga slottet i Versailles.
Sjuårskriget hade också kostat väldiga summor. Staten var då på gränsen till konkurs.

*Invånarna var indelade i tre stånd: präster, adel och tredje ståndet. Det tredje ståndet hade nästan ingen makt alls och var 98 % av befolkningen. De krävde politisk makt.

*Adeln var befriad från att betala in skatt till staten, men hade rätt att för egen del driva in skatter och avgifter från det tredje ståndet; bönderna. Detta gjorde bönderna missnöjda.

*Adeln hade också tagit makten över de lokala parlamenten och kunde därför bestämma själva och strunta i kungen. Detta gjorde att Frankrike inte längre fungerade som en enad nation.

* Det kom nya idéer från alla håll och kanter. Författare som Voltaire och Rousseau hade genom att skriva böcker gjort många av sina läsare kritiska mot det kungliga enväldet och adelns och kyrkans privilegier.

*De flesta människor var fattiga. Det franska samhället var orättvist.

*År 1788 blev det missväxt, priserna höjdes, lönerna sänktes och det var livsmedelsbrist. Det blev svårare att försörja folket. Bröd, mjöl och säd togs i förvar av soldater som sändes av kungen.

*Ludvig den XVI gjorde inget för att hindra allt elände.

*I den Amerikanska revolutionen hade det visat sig att kamp kunde löna sig. Detta hade skapat kamplust.


DE TRE STÅNDEN

Före revolutionen bestod Frankrike av tre stånd.
Det första ståndet var prästerna. I den tidens samhälle hade kyrkan en enorm makt. Prästerna var otroligt högt satta. Det fanns både rika och fattiga präster, men nästan alla gav då och då en summa pengar till regeringen. De fattiga prästerna var redo att gå med på förändringar i samhället. Det första ståndet betalade inga skatter, men som jag skrev så betalde de ibland en summa pengar till regeringen. Prästerna var det minsta av stånden, mindre än 1 % av befolkningen var präster och biskopar.

Det andra ståndet var adeln. Adeln var också högt satta. De hade stora rättigheter på böndernas mark. De fick till exempel jaga på böndernas mark. De var också högt satta i armén. Man kan säga att adeln var den tidens överklass. De var oftast rika och ville ha makt. Nästan alla i adeln ville inte förändra något i samhället. De betalade nästan ingen skatt och det tyckte de säkert var bra. Det fanns dock ett fåtal adelsmän som ville ha förändringar i samhället, men de flesta tyckte det var bra, eller ville ha ännu mer makt. 2 % av Frankrikes befolkning var adel.
Det tredje ståndet bestod mestadels av bönder. Men det innehöll också rika affärsmän och advokater. 98 % av befolkningen tillhörde det tredje ståndet. De flesta var fattiga och fick slita för att ha råd med mat och bostad. Alla i det tredje ståndet var överens om en sak, att något behövde ske. De som var lite rikare vill ändra på landets styrelse och de fattiga på matpriser och löner.


MISSVÄXTEN

Kvarnen stod stilla och priset på brödet steg mycket under den kallaste vintern någonsin. Bönderna blev chockade över den kalla vintern efter att det hade varit en katastrofal sommar.
Den 13 juli 1788 kom det en hagelstorm som förintade skörden. Hästar och boskap dog under hagelstormen pga. att hagelkornen var så stora.
Man var tvungna att stänga företag och fabriker för att ekonomikrisen började försämra exporten. Ca 100 000 sökte sig till Paris. Brödet var det man fick äta sig mätt på.


RIKSDAGEN KALLAS IN

Samtidigt var staten pank efter alla krig under 1700-talet. Nu ville kungen höja skatterna igen, men nu blev det mycket protester. För många tyckte det var orättvist att bara det tredje ståndet skulle betala.
Riksdagen, som bestämde skatterna, kallades nu in. Kallelsen skickades ut på hösten år 1788. Mötet var satt den 5 maj, 1789.
Detta var det första mötet med riksdagen på 175 år. Adeln och kyrkan hade 300 representanter var, medan det tredje ståndet hade 600 representanter.

Hade man röstat så att varje stånd fick en röst var skulle omröstningen sluta 2-1 till det första och andra ståndets favör, eftersom det första och andra ståndet för det mesta höll ihop.
Skulle man rösta så att varje representant hade varsin röst skulle det ha blivit oavgjort. Så hur skulle man göra?

På mötet i slottet Versailles, i maj 1789, samlades stora folkmassor för att se riksdagens medlemmar och för att hoppas på en förändring.
Först kom det tredje ståndets representanter. De var klädda i svart och hade trekantiga hattar. Sen kom adelsmännen. De hade också hattar på sig, men hattarna hade större brätten. Och så hade de sidenkappor, knäbyxor och vita strumpor.
Prästerna hade långa svarta kappor. Biskoparna och kardinalerna hade röda kappor.
Sist tågade kung Ludvig XVI, drottning Marie Antoinette och kungens bröder in.

De 600 ledamöterna som representerade det tredje ståndet ville förändra arbetet i riksdagen, så de krävde att ensamma få räknas som Frankrikes parlament.
En månad senare förklarade det tredje ståndet att de bildat en nationalförsamling.


NATIONALFÖRSAMLINGEN

Den 17 juni 1789 samlades det tredje ståndet och bildade nationalförsamlingen. Detta var en handling riktad direkt mot kungahuset. Kungen tvingades mot sin vilja att acceptera nationalförsamlingen när ledamöter från de andra stånden började sluta upp bakom det tredje ståndet.

Nationalförsamlingen var också en slags riksdag men där fick alla lika rösträtt. Det tredje ståndet fick då alltså lika många röster som de andra ständerna tillsammans.

Men Ludvig XVI stängde då sammanträdeslokalen för att han ogillade beslutet. Den nya nationalförsamlingen tågade då iväg till kungens bollhus (en slags tennishall). I bollhuset svor de en ed om att inte ge upp förrän landet fått en ny styrelse och grundlag. Denna händelse kallas nu eden i bollhuset.

Nationalförsamlingen arbetade under revolutionen med att bland annat ta bort orättvisorna mellan folkgrupper. De gjorde att det inte längre fanns någonting som hette adel. Utan de kallades istället för vanliga medborgare. Nya grundlagar skrevs. Armén lades ner och istället startades nationalgardet. Den största förändringen nationalförsamlingen gjorde var att ändra så att kyrkan skulle lyda under staten och inte under påven.
Kungen försökte krossa nationalförsamlingen men misslyckades. Man kan säga att det blev krig mellan kungen och nationalförsamlingen.
Kungens försök att krossa nationalförsamlingen ledde till oro i landet. Det gick rykten om att adeln och kungen bara fejkade deras medverkande och att kungen samlade trupper från Paris och Versailles för att jaga bort nationalförsamlingen. De fick panik. Arbetarna och hantverkarna bröt sig in i vapenlagar och utrustade sig för att vara beredda att kämpa emot ”kungens samlade trupper”.


STORMNINGEN AV BASTILJEN

Det spreds många rykten hos folket. Man talade till exempel om att fästningen Bastiljen var full av soldater som bara väntade på en order om att storma ut och jaga bort folkmassorna. Dessutom sades der att fängelsehålorna under fästningen var fulla av politiska fångar.

Sanningen var att befälhavaren på Bastiljen var mer nervös än folket. Han hade bara 80 stycken åldrade franska soldater och 30 stycken schweiziska till sitt skydd. Han hade i dagar nervöst sett ner på folkmassorna som hade omringat borgen och nu var ännu mer upprörda.

Den 14 juli 1789 fylldes Paris gator med folk som letade efter vapen. En stor grupp sökte sig till Bastiljen, där de fann en nervös befälhavare, som slutligen gick med på att förhandla. Han lovade att hans soldater inte skulle öppna eld. Men det var för sent. Han hade då redan dragit tillbaka sina soldater till den inre borggården och parisarna strömmade in.
När befälhavaren såg hur folkmassorna vällde in genom portarna, beordrade han att man skulle öppna eld. Flera av de upproriska parisarna föll, men det gjorde bara resten av folkmassan ännu mer argsint.
Det var nu som upprorsmakarna fick hjälp från oväntat håll. Några franska soldater ställde sig på folkets sida, och riktade sina kanoner mot Bastiljens portar. Befälhavaren fick panik och bad att om han gav upp, skulle de låta honom löpa då? Parisarna lovade, och man lät öppna portarna till Bastiljen. Det var 28 000 man som stormade den gamla borgen.
Befälhavaren blev dock av med huvudet snabbare än kvickt.
Bastiljen visade sig inte alls vara så proppad av fångar som man hade trott. Men man blev inte besviken för det. Fästningens fall visade att det inte var omöjligt att besegra staten. Revolutionen hade nu börjat på riktigt!


FRIHET, JÄMLIKHET OCH BRODERSKAP

Nyheten om Bastiljens fall spreds sig till landsbygden. Många bönder följde parisarnas exempel. De brände slott och slog ihjäl adelsmän. De jagade bort adelsmän och präster från sina herrgårdar och slott. Lyckliga bönder söndersmulade och brände de kontrakt som sa att de var tvungna att betala avgifter till adelsmän. Tills slut gick adelsmän med på att avskaffa deras privilegier. Nationalförsamlingen tog mer och mer över makten.
Det inträffade en viktig händelse natten till den 4 augusti. Det var då man bestämde att förvandla det odemokratiska samhället till skrot. Nationalförsamlingen fattade beslut om att samma lagar skulle gälla för alla. Alla skulle betala skatt. Dem tändande tre slagorden blev ”Frihet, jämlikhet, broderskap”.


KVINNOTÅGET MOT VERSAILLES

Kungafamiljen var i slottet Versailles. Den 5 oktober samlades 5-6 tusen kvinnor framför rådhuset. De ville ha bröd till hemmen. De flera tusen kvinnorna begav sig sedan till slottet i Versailles. Efter många motgångar tog de sig till slut fram. När de kom in i slottet var det i gryningen. Kungen vaknade av rop ”bröd åt Paris”. De krävde att kungafamiljen skulle bosätta sig i Paris istället för Versailles. Detta för att de skulle ha mer kontroll över honom. Och att han skulle kunna se hur de hade det.

Kungen gick med på deras krav och flyttade till Paris. Kungafamiljen bosatte sig i slottet Tuilerierna. Man ville ha kungen nära nationalförsamlingen. Kungens makt minskade nu för varje dag.


KUNGEN FÖRSÖKER FLY

När revolutionen hade börjat ville inte Ludvig acceptera dem förändringarna som nationalförsamlingen ville ha, att kungen skulle ha minskad makt. Kungafamiljen kände sig otrygga. I juni 1791 smet kungafamiljen i mörkret, för att ingen skulle känna igen klädde de ut sig. De försökte ta sig ut från landet men upptäcktes i Varennes, 23 mil från Paris. De greps och fördes tillbaka, där folkmassor såg hotfulla och tysta ut. Kungafamiljen blev häktad.


ÖSTERRIKE GÅR TILL ATTACK

Kejsaren av huset Habsburg i Österrike blev orolig. Hans syster är Marie Antoinette och hon hade behandlats illa. Preussen och Österrike gick till attack, men den franska armen gick åt sidan. Många familjer flydde från landsbygden och sökte skydd i nationalförsamlingen. Det blev oroligt i Paris, när alla fick reda på att det är en strid på gång. Många misstänkta revolutionsfiender greps och många misshandlades. 15 mil från Paris, i en stad som heter Valmy, vände krigslyckan. En revolutionsarmé fick stop på fienderna.


BILDANDET AV KONVENTET

Den 20 september 1792 bildade revolutionens ledare en ny regering. Den kallades konventet. Konventet meddelade att monarkin var avskaffad och bestämde att den 22 september skulle vara första dagen på det första året av den nya franska republiken. Konventet var mycket radikalare än nationalförsamlingen. Konventet dömde kungen till döden.
Inom konventet uppstod snart många olika grupperingar och strider. De mest kända grupperna var jakobinerna och de mer moderata; girondisterna. Jakobinernas ledare var revolutionären Maximilien Robespierre.

Jakobinerna tog nu makten i landet och i och med det gick Frankrike in i det som kallades revolutionens andra fas, eller ”skräckväldet”. Detta var revolutionens grymmaste period.
Inom konventet var makten samlad hos två grupper. Det var säkerhetskommiten och välfärdskommiten. Det här ledde till att konventet fick mindre betydelse. Välfärdskommiten leddes av Maximilian Robespierre. Runt sig samlade han en rad grymma typer.


SKRÄCKVÄLDET

Kungamakten var nu avskaffad.
Jakobinernas ledare Robespierre tyckte att alla män skulle göra krigstjänst. Syftet med det var att Frankrike skulle ha en stor och stark armé, men det blev den inte utan de förlorade flera strider. Och bönderna ville ha sina söner vid liv.Robespierre dödade alla som var emot revolutionen. Skräckväldet hade börjat. Giljotinen användes flitigt. Ca 35 000 offer dog, av dem var 70 % arbetare och bönder, 14 % rika borgare och 6 % adelsmän. Många tyckte att Robespierre gjorde allt för att få makten själv och han gick för långt.
1793 man ställde girondisterna inför rätta. Nästan alla blev avrättade. Till och med den gamla drottningen Marie Antoinette blev avrättad. En av Robespierres närmaste medarbetare gav sig ständigt på dem han kallade förrädarna och sa: ”en person är skyldig till brott mot republiken om han förbarmar sig över fångarna. Han är skyldig därför att han inte strävar efter dygden och eftersom han är motståndare till terrorn”. Jakobinernas metoder gjorde att de snart förlorade folkets stöd. Kritiken mot Robespierre växte ända fram tills han inte kunde inte bli räddad från giljotinen. Giljotinen var ett redskap som användes till halshuggning. Det var då ett nöje att kolla på avrättningen för folket. Detta var slutet av skräckväldet. Men hur kunde det franska folket, som nyss fått sin frihet, tillåta det som hade hänt under skräckväldet? Men det var faktiskt Robespierre som orsakat skräckväldet.


REVOLUTIONENS SLUT


KUNGEN AVRÄTTAS

Kungen blev dömd till döden. I januari året därpå blev han avrättad genom halshuggning. I sina sista ord upprepade han att han var oskyldig.


DIREKTORIET

Det var bara folk från de högre klasserna som valdes till konventet. Det var på grund av att inte den största delen av folket (det tredje ståndet) skulle ta över styrelsen. Det var fem personer som tog makten över konventet. Det var denna grupp som kallades Direktoriet. De fem personer som hade makten över gruppen blev också härskare över landet. De var härskare ända fram till år 1799. De försökte förbättra ekonomins dåliga tillstånd och man kan säga att de lyckades. Skördarna blev bättre och ekonomin blev balanserad.

Direktoriet stod mycket nära armén och dess mest framgångsrike ledare Napoleon Bonaparte. Napoleon blev snart populär i Direktoriet.


NAPOLEON BONAPARTE

Napoleon Bonaparte föddes 15 augusti, 1769 och han var det fjärde barnet till Carlo och Letizia de Bonaparte. Napoleons familj var en fattig italiensk adel i staden Ajaccio på ön Corsika. Ön Corsika hade övergått från italiensk till fransk och Carlo Bounarpate ändrade sitt namn till ett franskt namn Bonaparte.

Napoleons pappa ordnade den lille Napoleon att gå i en militärskola i staden Brienne i norra Frankrike. Napoleon lärde sig snabbt franska och fick snart flytta från Brienne till den kungliga militärskolan i Paris. När Napoleon var 16 år gammal började han arbeta vid att artilleri (tyngre eldvapen). Han jobbade hårt för att bli en artilleriofficer.

Under den franska revolutionen blev Napoleon starkare i de militära graderna. År 1792 när Frankrike gick i krig med Preussen och Österrike, vann Frankrike med hjälp av Napoleon. Napoleon blev en general vid 25 års ålder. 2 år senare gifte han sig med den ljuvliga Josephine de Beauharnais i Tyskland.

Napoleon kom på en taktik och den var att finna fiendens svaga punkt och slå till vid rätt tidpunkt, då har man vunnit slaget. Det krävs ett militärt geni och Napoleon var det geniet de. År 1799 tog Napoleon kontroll över Frankrike genom en statskupp. Den 2 december år 1804 kröntes Napoleon Bonaparte till kejsare i kyrkan Notre-Dame i Paris. Napoleon satte kronan på sig själv, inte påven. Han ville visa att han hade fullmakt.
”Leve kejsaren” ropade människorna på gatorna. De var ingen som sa emot, människorna vill bara lugn och ro efter revolutionen.


CODE NAPOLEON

År 1804 kom en ny lagbok, som fick kallas ”Code Napoleon” I den stod det att:

• Alla fransmän var lika inför lagen.
• Ingen skulle ha några privilegier.
• De som hade råd att betala skatt, betalade.
• Alla som ville kan ansluta sig till vilken religion som helst.

Justice - egal - et - intelligible - pour - tous.
Rättvis - lika - och - begriplig - för alla.

Förutom Code Napoleon lanserades det också ett nytt mått- och viktsystem. En meter var tio decimetrar, en låda där alla sidor var en decimeter rymde en liter vatten och vägde en kg. Innan det nya systemet användes det gamla medeltida mått som aln, tum och fot. På människans mått hade det gamla systemet byggt på. Den nya systemet var mycket bättre än det gamla systemet, men det tog tvåhundra år innan alla blev van vid den. Frankrike byggdes upp, skolor och industri blev bättre. Frankrikes ekonomi blev bättre, tack vare Napoleons samhällsförändring.

Ar 1809 skilde sig Napoleon från Josephine de Beauharnais, gifte sig med den österrikiske kejsarens dotter Marie Louise och fick sonen Napoleon II Francois Charles Joseph Bonaparte.


RYSSLAND

Den 14 september 1812 gick Napoleon till anfall mot Ryssarna. Napoleon hade en arme på hela 600 000 man. Ryssland blev Frankrikes största motstånd. De listiga ryssarna brände alla broar, byar, livsmedel förråd och sädesfälten istället för att slåss. Napoleon väntade på att ryssarna skulle be om fred. Napoleon var tvungen att vända tillbaka innan den kalla vintern. Den franska armén utplånades av den kalla kylan och de förföljande ryska trupperna. Hela
95 % av Napoleons arme var förintade.


WATERLOO

I oktober 1813 besegrades Napoleon vid Leipzig av brittiska, tyska, ryska och österrikiska trupper som gick emot honom. Napoleon skickades till ön Elba vid Italiens västkust. Men Napoleon kom tillbaka med en ny trupp.
År 1815 besegrades han för alltid vid Waterloo. Napoleon skickades till den isolerade Atlantön S:t Helena, där han bevakades av en engelsman. Sex år senare dog han. Därefter dog Napoleons son, han blev bara 21 år gammal.

Napoleon hade regerat över ett land med 83 miljoner människor. Många beundrade Napoleon och hans liv. Han lever fortfarande i människors hjärta, inte som en mördare utan de beundrar honom som en hjälte. Napoleon lever genom teatern, konsten och visor som de sjunger fortfarande. Sista kejsaren avsattes år 1870, sen dess har Frankrike varit republik.


GEORGES JACQUES DANTON

Danton kom från medelklassen. Han blev utbildad till jurist och han arbetade i paris när generalständerna kallades in 1789. Georges Jacques Danton blev en av de första i jakobinklubben genom att han gav sig in i revolutionära arbetet. Danton var inte mycket duglig inom revolutionära politikerna. Men Danton blev i alla fall snart framgångsrik tack vare hans vilja att förändra samhället, och sin enorma energi och sin vältalighet. Danton tyckte att det var för mycket våld i revolutionen. När han försökte begränsa våldet, så kom han i konflikt med Robespierre. Han hamnade i giljotinen år 1794 för han ansågs vara en brottsling. Det sägs att hans sista ord var:
– Visa upp mitt huvud för folket, sådant ser de inte varje dag.


MAXIMILIEN ROBESPIERRE

Maximilien Robespierre föddes år 1758, och han var en fransk revolutions politiker. Maximilien fattig som liten och kom ifrån en aktad släkt. Det var biskopen i staden Arras som hade uppfostrat honom. Robespierre var advokat i staden Arras. 1789 var han invald som ledamot i det tredje ståndet. I nationalförsamlingen visade Robespierre sig som en övertygad demokrat och blev snart en känd talare. 1792 blev han invald i nationalkonvent. I juli 1793 inträdde han i välfärdsutskottet men efter deras fall. Under hans ledning förde konventet en strid mot republikens inre och yttre fiender. Robespierre började förlora sitt stöd bland parisborna sommaren 1794. Men den 28 juli avrättades han som den förste av 22 dödsdömda. Giljotinen stod på den öppna platsen i paris, giljotinen är ett redskap för avrättning genom halshuggning. Åskådarna som var runt om honom skrek och hurrade. Robespierre var ganska kort, hans armar var smala och kantiga. Hans röst var skarp men fann inget annat än matthet, hans ögon låg för långt ner i hans hålor.
Hans hud var blekt gul, som hos en sjuk eller hos någon som inte har sovit på länge. Han var snäll, men det var bara olycksbådande.


JEAN PAUL MARAT

Jean Paul föddes år 1743 i Nevchantel i Schweiz. Han kom ifrån en borgerlig familj. Han hade en pålitlig utbildning, han kunde fem språk. Och han har gett ut olika böcker som t ex Politik, filosofi, elektricitet och optik. I Skottland tog han doktorsexamen och arbetade senare som läkare i London. Där började hans politiska, filosofiska och naturvetenskapliga författarskap. Han har skrivit många böcker men en av hans böcker heter ”Slaveriets bojor”. Den handlar om en hemlig överenskommelse om att utföra en fientlig handling ifrån Europas härskare mot folket som Marat tycktes se.

1777 blev Marat en gardesläkare i frankrike åt Karl den X. Marat var besvärlig för att han alltid lyckades hamna i konflikt med sina patienter. Han kände sig förföljd och föraktad. År 1789 grundade Marat tidningen ”L´ Ami du peuple”- Folkets vän. Men det han skrev var hatfullt att de som ville ha en revolution vände sig mot Marat. Till slut kunde han bara vistas när det blev mörkt. Marat flydde senare till England och hans tryckeri beslagtogs. Efter några månader återvände han till Frankrike men han var fortfarande ständigt i flykt.

Men en natt år 1790 sökte han skydd hos tre syskon. En av systrarna hette Simonne Evrard i henne blev Marat kär i. Hon var först hans hushållerska och sedan hans hustru.

Marat satt i badkaret och höll på att skriva, han hade såriga eksem över hela kroppen. På grund av hans hudsjukdom måste han ofta ta medicinska bad. Men en dag ville en kvinna vid namnet Charlotte Corday komma in och prata lite med honom, hon säger att hon har viktig information om statens fiender. Hon gick in pratade lite, men det dröjde inte länge när tog hon fram en kniv och stötte den rakt in i bröstet på Marat. Kniven trängde in i lungan och skar stora kroppspulsådern. Hans fru hann se honom innan han dog. Marat begravdes 16 juli 1793, hans kollega Robespierre talade vid begravningen och sa:
- Vi hämnas Marat bäst genom att jaga hans fiender utan barmhärtighet och utan tvekan…..
Vem var Charlotte Corday?


CHARLOTTE CORDAY

Charlotte de Corday blev påverkad av girondisternas budskap om att jakobinerna utgjorde en fara för fosterlandet. Nu ansåg hon sig utvald att frälsa fäderneslandet från deras tyranni.

Hon hade gått i en klosterskolan Abbaye aux dames i Caen. Med entusiasm hade hon anslutit sig till girondisterna. Marat var den mest hatade representanten för jakobinerna. Charlotte sökte upp Marat och lyckades skaffa sig tillträde till honom, då han låg i badet. Hon stötte en kniv i hans hals. En vecka senare giljotinerades den - i girondisternas ögon - hjältemodiga flickan. Madame Roland sade att Charlotte de Corday "förtjänar hela universums beundran".
Man frågar henne vad som lett till mordet, och hon hade då svarat: "Då jag såg, att det inbördes kriget höll på att bryta ut över hela Frankrike, och jag visste, att Marat var den egentlige anstiftaren till dessa olyckor, beslöt jag att offra mitt eget liv för att rädda mitt land".


Sammanfattning

Marat, Robespierre och Danton var revolutionens politiker och skräckväldets ledare. Begåvade, utbildade och hänsynslösa alla tre. Men Marat och Robespierre var revolutionens grymmaste personer. Robespierre klarade sig längst. Charlotte Corday var hon som mördade Marat.


LUDVIG XVI (1754-93)

Ludvig XVI föddes 1754 i Frankrike, son till Deauphin Ludvig och Maria Josefa av Saxsen. Redan som 16 åring var han tvungen att gifta sig med Marie Antoinette född 1755 ,dotter till kungen av Österrike. När Ludvig var 20 år ärvde han det kungliga arvet av sin farfar. Ludvig var : tafatt ,godhjärtad , anspråkslös, vankelmodig, energilös, moralisk men illa uppfostrad och med en begåvning under medel. Han var tjock och tyckte om att leva i prakt och prål. Han var inte uppfostrad till att bli kung . När han besteg tronen hade både hans far och hans två äldre bröder dött innan farfadern . Ludvig XVI hade levt i skuggan av både äldre och yngre syskon . Två av hans yngre bröder blev kungar av Frankrike efter Napoleons fall.

1785 redovisade Ludvig XVI statens ekonomi för bankerna som lovade att låna ut pengar till statskassan. I retur var kungen tvungen att göra Jacques Neckar, som var nominerad av bankerna, till finansminister. Detta var en stor förnedring för kungen, då Neckar var både från tredje ståndet och protestant. 1788 insåg Ludvig XVI att reformer måste genomföras. Han tillät allmänna val till en nationalförsamling och avskaffade därmed enväldet. Dock var inte det nog för att lugna folket. När han senare avsatte Neckar började de organiserade protesterna som drog igång revolutionen. Ludvig XVI avsattes och avrättades 1793, senare avrättades också Marie Antoinette och de tre barnen.


MARIE-ANTOINETTE

Marie- Antoinette föddes i Wien den 2 november 1755. Hon kommer ifrån Österrike hon var det 15:de barnet den minsta.

Marie-Antoinette var nöjeslysten och slösaktig och blev mycket illa omtyckt. Hon blev mycket illa omtyckt för att hon var motsatsen av dem tidigare drottningarna. För att hon hade en framträdande plats i hovlivet. Hon blev dessutom anklagad för att ha en affär med den svenska kardinalen Axel von Fersen. Marie- Antoinettes dödsdag var den 16 oktober 1793, men hennes rättegång började den 14 oktober 1793.


VOLTAIRE

Voltaire hette egentligen Francois Marie Arouet. Han kom till världen år 1694. Han kom från en förmögen familj. Han läste juridik, litteratur och frigjorda kretsar. Voltaire såg orättvisorna i det franska samhället, han var bara intresserad av en sak, frihet.

Några av hans behov:

• Människan borde få arbeta fritt.
• Människan borde få röra sig fritt.
• Alla ska få tänka fritt i religiösa frågor.

Han ville meddela folket om vad han tyckte och fick folket vid sin sida.


ROUSSEAU

Han var döpt till Jean-Jacques och han föddes år 1712 i Genève. Han kom inte från en rik familj, han försörjde sig som en schweizisk-fransk författare och musiker. Han klandrade kungen och sa att kungen var vald av gud och att folket hade rätt att avsätta honom om kungen inte skötte sig.

Rousseau och Voltaire hade samma åsikt om det odemokratiska samhället.
Voltaire och Rousseau dog under samma år 1778.


KVINNANS RÄTTIGHETER

Många kvinnor deltog aktivt i revolutionen, de var med i demonstrationer och grep till vapen. Trots reformerna och orden om mänskliga rättigheter så fick inte kvinnorna någon rösträtt. Marie Gouze formulerade "deklarationen för kvinnans rättigheter", men hennes deklaration medförde ingen revolution för kvinnorna. De ställde krav som inte gick igenom, bl.a. att de ville ha rösträtt, de ville ha skolgång för flickor, de ville ha myndighet för kvinnor över 21 år, lika lön m.m. En framgång var dock att kvinnan fick rätt till att ta ut skilsmässa. Under skräckväldet förbjöds kvinnoklubbar och flera förkämpar för kvinnorna giljotinerades, bl.a. Marie Gouze.


TIDTABELL

Maj 1789 - Generalständerna (parlamentet) möts i Versailles.
Juli 1789 - Folket i Paris tvingar fängelset Bastiljen att öppna portarna.
Juni 1790 - Adelns fördelar avskaffades.
Juni 1791- Ludvig XVI försöker fly från paris.
Augusti 1792 - Kung Ludvig åker in i fängelse.
September 1792 - Frankrike blev republik
September 1793 - Skräckväldet börjar
Juli 1794 - Skräckväldet slutar när Robespierre avrättades.
November - 1795 en ny grundlag infördes de fem direktorer tar makten.
November - 1799 Napoleon tar makten.


AMERIKANSKA REVOLUTIONEN VS. FRANSKA REVOLUTIONEN

Den franska revolutionen:
Den franska revolutionen är en händelse som handlar om ett stort folk som ville ha rättvisa och jämställdhet för alla. Detta lyckades också folket med i det långa loppet, det är detta fransoserna firar varje år den 14 juli sedan 1790. Levnadssättet förändrades: Det blev lika för alla. Det förklarar väl allt? Alla har samma rättigheter, och det finns inte längre några samhällsklasser och klasskillnader som det fanns innan.

Amerikanska revolutionen:
År 1776 samlades män från 13 kolonier i staden Philadelphia. De ville inte längre att kungen i London skulle bestämma över dem, och de var osams med parlamentet i London.
Levnadssättet förbättrades: För amerikanarna blev det bättre för att det blev egna länder och Storbritannien kunde inte bestämma över Amerika.

– Likheterna är att människorna ville förändra deras omvärld för att trivas. För att lyckas kämpade dom tillsammans med andra som hade samma åsikt. Det tog många år för att lyckas.

Skillnaden
Den franska revolutionen började för att befolkningen kände sig nedtryckt av kungen och adeln. Dom ville förbättra sitt land, och det skulle ske utan någon kung. Efter några år av kamp blev Frankrike en republik.
Den amerikanska revolutionen är nästan som den franska revolutionen, fast USA var en brittisk koloni som ville få självständighet. Folket kände sig utnyttjade av Storbritannien. Frihetskriget mot deras kolonisatörer var runt år 1776-1781.

Resultat:
Franska revolutionen:
Resultatet av den franska revolutionen var att en ny samhällsordning hade kommit till stånd i Frankrike. Det gamla samhället med rötter i m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Franska Revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-03-30

  lång...

 • Inactive member 2007-05-22

  bra tycker jag. bra att du har

 • Inactive member 2007-05-23

  jätte bra, hjälpte mig mycket

 • Inactive member 2007-05-26

  jag vte inte om den var bra or

 • Inactive member 2008-03-03

  Jag håller med Je Ke. Hittade

 • Inactive member 2008-03-13

  Bra arbete ! Fick mycket hjälp

 • Inactive member 2008-03-19

  Det är perfekt;)

 • Inactive member 2009-03-19

  Skit bra förfan. Måste ha varit mvg arbete

 • Inactive member 2010-03-12

  lång men fett bra

 • Inactive member 2015-10-19

  väldigt bra text med mycket information

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-19]   Franska Revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4108 [2022-09-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×