Tro vs. vetenskap - ananlys

18 röster
44630 visningar
uppladdat: 2001-01-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Namn: Christian Hallin
Klass: Nate 3
Ämne: Religion
Tro vs. vetenskap


Vad ska man förlita sig på – vetenskapen eller tron?

Inledning
Motsättningen mellan tro och vetande är bland de viktigaste sakerna man kan analysera enligt mig. På spel står såväl den tekniska utvecklingen, som dess påverkan på samhället.
Medan vetenskapen tror något om världen, tror religionen på någon eller något.
Det som jag delvis tror har gjort att religionen lever fortfarande, är att religionerna enbart gör värdeutsagor eller andra uttalanden om världen, som inte går att angripa vetenskapligt. Ta till exempel den påstådda himmelfärden efter döden. Det finns inga som helst vetenskapliga medel att bevisa för- eller mot detta.

Analys – tro och vetenskap
Å andra sidan så handlar religion om så mycket annat än det som inte kan prövas. Gemenskapen, levnadssättet, och framförallt tron är det som egentligen är religion enligt mig.
Jag tror att vetenskapen är en del av det allmänmänskliga sökandet efter skapelsens förklaring, så långt är religion och vetenskap förenade. Efter det så delar de två på sig, vetenskapen tolererar en osäkerhet, och tar med öppna armar emot avvikande idéer. Religionen däremot känner mindre tillit till människan egen förmåga att ta reda på hur saker och ting omkring oss förhåller sig och som tenderar att dra sig till auktoriteter med särskilda förmågor och insikter.
Jag tycker dock inte att man ska skapa en övertro till vetenskapen, eftersom det för mig finns vetenskapliga saker som låter lika konstigt som tron på en Gud.
Något som jag tycker att man funderar alldeles för lite på i dagens samhälle är den otroligt stora klyftan mellan de som ”framställer” vetenskapen och de som betalar för den. Vi använder oss (oftast med glädje) av produkterna, men vänder ryggen till den vetenskap (och filosofi) som skapat dem. Hur många vet t.e.x. hur en TV fungerar trots att man använder den varje dag ? Vi koncentrerar oss oftast på vilka specifikationer den har, exempelvis antalet MHz, och pixlar mm.
Vi människor har en tendens att när det gå dåligt för oss/samhället söka hjälp hos tron/religionen, medan vi det motsatta läget vänder oss till vetenskapen. Vad detta beror på kan man ju undra, förmodligen beror det på att det ibland känns som om man behöver ett mirakel för att något ska lösa sig. Då vänder man sig automatiskt till Gud/religionen. Jag tror att i stort sett alla människor någon gång har bett till Gud då de har haft ett problem, som de känner är för stort för dem själva att handskas med.

Vetenskapsmännens hänvisningar till Gud är i de flesta fall rent metaforiska. Å andra sidan så har inte kyrkan övergett de trosnormer som står i direkt strid med vetenskapen – till exempel, möjligheten till evigt liv, och förekomsten av mirakel.

Trots att jag skulle vilja placera mig i facket ateist så är jag väldigt intresserad av religion, kanske för att min barndomsvän var kristen och att vi hade våra meningsskiljaktigheter. Jag satt mycket och funderade på hur världen skapades medan jag skrev detta arbete och kom fram till lite frågor.
Enligt bibeln så skapade gud Adam och Eva. Han skapade endast dessa två människor, och det finns vetenskapliga bevis för att det är helt omöjligt att alla människor på jorden skulle vara relaterade till Adam och Eva. Incesten skulle göra det helt omöjligt för fortplantningen att ske, speciellt i den utsträckning det här talas om.

En annan sak som vetenskapen också har bevisat är förekomsten av dinosaurier, vilket ej överhuvudtaget nämns i Bibeln. Personliga uppfattningen av anledningen detta är följande: Det var ett antal människor som påstod sig kunna tolka Guds ord och skrev ner det och samlade till sist ihop det till vad som kallas Bibeln. Jag tror att anledningen till att dinosaurierna inte nämns är att människorna som skrev ner detta skrev sina egna ord och inte ”Guds” ord. Eftersom dessa människor inte vid den tiden visste om dinosauriernas existens så nämndes dem inte.
Jag pratade med en präst på Pinstkyrkan i Flen om detta och han sade att han inte hade några svar till mina frågor. Han gav mig dock dessa ord: ”Tro för mig handlar inte om detaljer utan helheten”. Det är precis vad varenda kristen svarar när de inte kan förklara en ställd fråga.
Jag ställde även en annan fråga nämligen: Om nu gud finns, varför existerar det orättvisor, krig osv. ? Svaret jag fick var kort och koncist ”Det är Djävulens verk”.
Ändå så påstår de att bibeln är Guds ord och att man ska leva efter skrifterna till punkt och pricka. Jag skulle vilja kalla detta dubbelmoral men det är en personlig uppfattning.

Enligt dagens vetenskap så är människan den enda levande organism som efter födseln är medveten om att man en dag kommer dö. Detta gav upphov till att man enligt mig har ett beroende att söka en högre sanning, en högre makt för att få en förklaring till varför man så småningom kommer att dö, och ifall man har möjlighet till s.k evigt liv.
Människan oberoende på folkslag har alltid förlitat sig på vad de ansåg vara en högre makt, inte nödvändigtvis en religion, utan även saker som vatten, jord, himmel, berg etc. Man ansåg att ”den högre makten” stod över oss människor och att man därför gjorde det som krävdes för att den högre makten skulle behandla oss bra.
Människor som trodde sig kunna tolka den högre makten lade fram regler för hur man skulle sköta sig för att få ett bra liv. De saker man dyrkade ändrar sig hela tiden och till slut så började man dyrka vad man i dag kallar en gud. Dessa tidigare nämnda tolkar lade fram regler för hur ”Gud” ville att man skulle leva.
De flesta känner till de 10 budorden vilka man kan sammanfatta i en regel nämligen: utsätt inte någon annan för något som du själv inte skulle vilja bli utsatt för.
Vem lade fram dessa regler, Gud ?
Ja, och människan han talade igenom fick i uppgift att sprida budskapet.
Jag tror att det nu endast handlade om makt. Allt eftersom befolkningen växte blev det mer och mer oordning i samhället och satte därför upp speciella regler för att göra allt mer organiserat.

Lika mycket som jag hittar för mig helt oförstående förklaringar till livets uppkomst i religionen så finns det en hel del saker i vetenskapens förklaring som låter helt otroliga.
Exempelvis Big bang teorin. Visst det kanske smällde ordentligt och så skapades jorden med hjälp av alla partiklar. Då skulle jag vilja gå tillbaka innan big bang och fråga följande:

Var/hur skapades de kroppar som gav upphov till Big bang ? Och hur skapades universum och universums första partikel ?
Det har vetenskapen inte kunnat svara på, det verkar som om dem helt enkelt har hoppat över steget före Big bang.

Sedan att vi skulle ha utvecklats från amöbor till människor har jag också svårt att tro, jag menar bara för att t.e.x. en fisk vill gå på land så tror inte jag att den utvecklar ben. Visserligen så hade organismerna väldigt lång tid på sig att utvecklas men jag tycker att det verkar konstigt. Vad jag har förstått av evolutionsteorin så beskriver den hur människorna härstammar från aporna, detta tycker jag verkar vettigt, men att en så pass enkel organism som en amöba kan utvecklas till det dagens människa är fortfarande för mig helt obegripligt.

Vetenskapens resultat är också begränsade. Vetenskapen som begrepp är abstrakt. Den drivs fram av enskilda människor. Dessa människor är begränsade. De är beroende av de förutsättningar de arbetar utifrån och de livsåskådningar de har. Alla har vi blivit påverkade av den kultur vi växt upp i. Dess värderingar, böcker, TV, filmer och annat har satt sin prägel på oss. Detta påverkar naturligtvis vetenskapsmän och kvinnor och deras forskning. Vilka frågor som ställs och inte ställs. Detta gör att vetenskapsmän och kvinnor inte är neutrala, fria från livsåskådningar etc, och deras tolkningar är det inte heller. Speciellt ger detta sig till känna då ursprung diskuteras. Vetenskapen kan heller inte ge en helhetsbild över tillvaron. Detta beror på att människan, även alla människor ihop räknade, är en delmängd av allt. Eller med andra ord, vi är bara en liten del av helheten även om vi kopplar ihop alla människor. Då vi endast är en liten del av helheten räcker vi inte till för att skapa en fullständig bild av den.

Om man försöker bygga en livsåskådning på vetenskaplig grund blir det omöjligt att försöka förklara moral, människovärde och därför är sådana försök dömda att misslyckas.
Vetenskapen är också begränsad i tiden. Vetenskapen arbetar med funktionsfrågor i nutid. De teorier man arbetar med prövas empiriskt. Man experimenterar för att avgöra om teorierna är sanna eller måste förkastas.
Men vad händer när vi närmar oss ursprungsfrågorna ? När det gäller universums uppkommst, livets start m.m. så går det inte längre att undersöka dessa med empiriska metoder eller experiment. Vi kan inte backa tiden så vi kan testa våra teorier och se ifall de håller. Ursprungsfrågorna faller därför utanför den rena naturvetenskapen. Jag kan inte se att vetenskapen är något hot mot religionen eftersom den rena naturvetenskap...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tro vs. vetenskap - ananlys

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-31]   Tro vs. vetenskap - ananlys
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=412 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×