Våldtäkt En analys av förundersökningar, rättsfall och lagtext

2314 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Brottet våldtäkt är ett grovt sexualbrott som kränker offrets integritet och person. Trots detta ser åtalsstatistiken mörk ut i Sverige. De flesta förundersökningar läggs ned eller leder till negativa åtalsbeslut. Syftet med min uppsats var att utifrån en undersökning och analys av tio utvalda förundersökningar se om det fanns något samband mellan de förundersökningar som ledde till åtal. Jag ville med uppsatsen utröna om det fanns brister i förundersökningarna som medförde att åtal sällan väcktes. I de förundersökningar jag redogör för har jag inte kunnat urskilja att polisen begått några grova misstag. Utgången av förundersökningarna styrs snarare av den misstänkta gärningsmannens handlande. Krasst skulle jag kunna påstå att det är endast i fall där gärningsmannen orsakar offret stora fysiska skador eller där gärningsmannen försäger sig under förhör som förundersökningarna leder till åtal. I de flesta fall medger mannen att ha haft sex med kvinnan men under bådas samtycke, vilket leder till att kvinnan måste bevisa att samlaget skett mot hennes vilja. Något som inte är alls lätt då brottet oftast sker utan vittnen och sällan medför stora fysiska skador. Kvinnan har då bara sitt ord mot mannens. För att belysa problematiken från flera håll har jag intervjuat en rådman, en vice chefsåklagare, en samordnare på Brottsofferjouren och en kriminalinspektör. I uppsatsen redogö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Våldtäkt En analys av förundersökningar, rättsfall och lagtext

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Våldtäkt En analys av förundersökningar, rättsfall och lagtext
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=41236 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×