Jerusalem - staden med helig atmosfär

4 röster
12862 visningar
uppladdat: 2005-04-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Dagens Jerusalem är staten Israels forna huvudstad. Israel är beläget vid Medelhavet och mellan Jordan floden. Jerusalem har alltid varit ett centralt område under historiens gång. Från att ha varit ett centrum för religion har Jerusalem utvidgats till ett politiskt aktivt centra. Under historiens gång finns det inte en annan stad som har varit lika älskad och grälad över som Jerusalem.

Jerusalem är alltså hemmet för tre världsreligioner: Kristendom, judendom och islam. Dessa religioner grundar sig på monoteism, dvs. världen styrs av en Gudomlig kraft. Varför kallas Jerusalem för en ”helig” stad? Det var Gud som valde Jerusalem till sin stad. Därför är staden alltså helig. Men staden är inte helig endast för oss kristna, den är även helig för judar och muslimer.


Jerusalem genom tiderna

År 326 - Kristendomen blir en officiell religion  Jerusalem är kristet

År 638 - Jerusalem erövras av arabiska muslimer  kristna o judarna måste välja mellan att konvertera sig till islam eller få inskränkta rättigheter och de måste betala skatt
= dock fri religionsutövning
– muslimerna ockuperade de kristnas och judarnas heliga platser  i hopp om att senare generationer skulle islamiserats

– muslimerna började förlora kontrollen och laglösheten ökade. Det började nu göras korståg.

År 1099- - korstågen var mycket brutala och blodiga. Man hade ingen tolerans mot de
1197 muslimer eller judar som stod i vägen
(1187) - man tyckte att landet skulle befrias från muslimer, och att kristendomen skulle
upprättas
 nytt kristet kungadöme upprättas
– byggnadsprojekt uppkommer som kyrkor, kloster och avloppssystem


– Dessa erövringar var militära operationer men med religiösa förtecken
– Ända fram till 1800- talet var kampen om Jerusalem störst mellan kristendomen och islam. Enligt dem fanns de bara EN sanning, och man kunde inte acceptera några andra religioner. Man måste konvertera till religionen i fråga, annars dö

1187- Muslimen Salahadin erövrade Jerusalem
– denna period satte djupa spår i Jerusalem
– Ottomanska tiden

1517 Turkarna erövrade Palestina och Jerusalem


1800- Makten höll på att försvagas
talet - ökat intresse från Europas sida uppkommer
– missionsarbete börjar ta form

1900- - kristna närvaron utvecklats markant
talet - välgörenhetsinrättningar uppkommer, som skolor och sjukhus

1917 - den västerländska kontrollen är nu befäst  muslimerna och judarna såg detta som ett hot, utmaning (själva ville de skapa egna stater)  lång och blodig kamp, var alla blev offer

1948 Jordanska tiden  Jerusalem är nu delat i öst och väst
– östra Jerusalem, Gamla staden och dess heliga platser hörde till Jordanien
 judiska platser ockuperades och vandaliserades, judarnas och de kristnas rättigheter inskränktes

1967 Sexdagarskriget  Israel fick ”rätten” till hela Jerusalem

PROBLEM: palestinierna vill ha Jerusalem som sin huvudstad och de vill israeliterna också. Under kompromisser så vill palestinierna åtminstone ha östra Jerusalem som sin huvudstad.

– Det ser ljusare ut för palestinierna gällande Jerusalem frågan för att de har arabländerna och västvärlden vid sin sida
– Israel står igen ”ensam” med sin vilja om att ha makt över Jerusalem

– att komma fram till en lösning gällande Jerusalem skulle högst antagligen stoppa oroligheterna i hela ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jerusalem - staden med helig atmosfär

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-15

    hehe...Juste ....- Israel st

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-28]   Jerusalem - staden med helig atmosfär
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4191 [2024-05-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×