Hur påverkar bistånd mitt välstånd?

6440 visningar
uppladdat: 2005-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund

Kristna missionärer lade grund för vad vi idag kallar bistånd. Det startade som ett försök att ut vigda den kristnatron i härjade länder. Detta ledde vidare till att skolor och kyrkor byggdes. Efter andra världskriget startade USA marshallhjälpen för uppbyggnaden av Europa. 1945 startade även FN ett bistånds program, då bidrog Sverige med någon enstaka miljonkronor. 1962 röstade riksdagen ja till en redovisad bistånds preposition som löd
§ Fred/Säkerhet
§ Solidaritet
§ Handelsutbyte

1967 beslutade riksdagen om att biståndet skulle öka successivt till 1 % av BNP. 1970 beslutade FN att alla rika länder skall sträva efter att avsätta 0.7% av BNP till bistånd. 1978 kompletterade Sverige sin bistånds preposition med
§ Resurstillväxt
§ Ekonomisk och socialutjämning
§ Ekonomisk och politisk oberoende
§ Demokratisk samhällsutveckling
Framsynt hushållning med naturresurser


Syfte

Syftet med denna rapport är att undersöka hur mycket biståndet påverkar dig.


Metod

Jag har endast använt Internet som källa till denna rapport. Rapporten är baserad på information från statliga Internet källor, som SCB.se och Regeringen.se som jag anser vara trovärdig. Informationen från dessa sidor består mest av statistik som jag granskat och sedan dragit min slutsats om.


Svenskt bistånd idag

Jordens rika länder har tillsammans beslutat om mål som ska uppfyllas.

Millenniemål
§ Fattigdom och hunger ska halveras
§ Alla barn ska gå i skola
§ Jämnstäldheten ska öka och kvinnors ställning.
§ Barndödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015
§ Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015
§ Spridning av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015
§ Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor för U-länder

Till dessa mål bidrar Sverige med 22,4 miljarder kronor dvs. 0.88% av BNI. Svensken betalar ca 250kr månaden till bistånd. Siffror tagna från SCB (Statistiska centralbyrån). En del av bistånds pengar som Sverige skänker går till olika bistånds aktörer som sedan fördelar pengarna till behövande länder och 1/3 av pengarna går till EU: s gemensamma biståndsbudget.


Diskussion & slutsatser

Sverige ger bort ca 22,4 miljarder kronor i bistånd/år. Detta vill jag jämföra med att jag investerar i aktier. Jag investerar en viss summa pengar och har chans att vinna eller förlora dem, på kort eller lång tid. På samma sätt investerar Sverige pengar i ett annat land i hopp om att detta land en dag blir en marknad för Sverige. Detta är ett risktagande, landet kan likaväl stanna kvar i det skick det är eller bli sämre. Bistånd är som en aktiemarknad i storlek XL. Grund för detta påstående är de tillägg i bistånds prepositionen som kom 1978. Exempel på en sådan här händelse är marshallhjälpen som USA drev efter andra världskriget. Idag är Europa störst köpare av Amerikansk olja. Detta påstående styrker orden ”Världen styrs av pengar” men så behöver det inte vara. Tänk om Sverige bryr sig om drabbade människor och bara ser ovanstående som ett plus i kanten. Det finns kanske mer än pengar att tjäna, på att hjälpa upp andra land på fötterna. Krig skulle antagligen upphöra i många regioner eftersom att det land som EU hjälpt upp på fötterna nu står under EU: s beskydd eller kanske är medlem i EU. När jag ser på kostnader som enskilda individer har på grund av bistånd, så blev jag mycket förvånad. Sverige skänkte i år 0.88% av BNI till bistånd dvs.22,4 miljarder kr. 2004 var Sveriges BNI ca 2572 miljarder kronor, 2004 var BNI per capita 286000kr. Jag avrundar Sveriges befolkning till 9 miljoner, då betalar varje person mellan två till tretusen per år och det blir ca två till trehundra kronor i månaden för svensken. Jag hoppar tillbaka i tiden till de gamla missionärerna som åkte till fattiga länder och hjälpte. Deras mål var att få fler anhängare till kristendomen. Biståndets historia ser mycket självisk ut, men om båda vinner på det spelar det ingen roll. Ex på en möjlig konsekvens av bistånd: En satsning på Sveriges infrastruktur sattes igång 2000. Efter tsunamikatastrofen, så stoppades utbetalningen till projektet, 2006 skall utbetalningen fortsätta. Antagligen så har pengarna skeppats iväg till Asien, men det ser ut som att regeringen har beräknat att de pengar som skeppats iväg ska vara tillbaka i Sverige 2006, för att utbetalningen fortsätter då.

Att beskylla bistånd för att välståndet sjunker anser jag efter denna undersökning vara ett svagt argument. Det handlar om så lite pengar. Jag tror att Sverige har tjänat mer på biståndet än vi har skänkt.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur påverkar bistånd mitt välstånd?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-09]   Hur påverkar bistånd mitt välstånd?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4206 [2023-02-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×