Upprätthålla hälsa

8313 visningar
uppladdat: 2005-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
 Psykosociala hälsofaktorer:

Man går igenom olika faser i sitt liv. De flesta av oss vill känna att det finns en mening och speciellt syfte med sitt liv. De olika faserna följer oftast den biologiska åldern och de flesta hamnar i olika kriser i livet som hör samman med de olika faserna. Allt ifrån ungdoms åren då man skall försöka bilda sig sin egen identitet till kriser som hör samman med familjebildandet och barnafödandet till ”efter barnen” kriser där man ifrågasätter sina val i livet och målet med sitt fortsatta liv.

Yttre faktorer så som arbete, ekonomi, familj, vänner och umgänge osv är ofta intimt förknippat med vår självkänsla och vår egen ”måttstock” på hur vi lyckats i livet. Känner man att man på något sätt ”misslyckats” inom något område påverkar detta självfallet ens hälsa och hälsouppfattning. Detta är också det område som är svårast att bedöma eftersom det är så subjektivt, vad det innebär att ”lyckas” för den ena är inte nödvändigtvis det samma för den andra.

 Nyorientering:

Detta är en fas där man efter en kris börjar hitta nya mål och ny mening med sitt liv utifrån de förutsättningar man har. Om man till exempel gått igenom att en skilsmässa börjar man i denna fas leta nya vägar att leva som ensamstående, och nya mål med livet.

 Ålderdomen:

Det slutgiltiga i denna fas är något vi alla borde ha med oss genom hela livet. Att vi förstår redan som unga att livet är NU, det pågår medan vill planerar för vår framtid. De flesta av oss är väldigt duktiga på att skjuta upp saker på framtiden och vi glömmer att leva undertiden.
När man kommer till ålderdomen är det viktigt att försonas med det liv man levt, men också med de beslut man fattat under resans gång. Man kan inte hur gärna man vill gå tillbaka och göra om något.

 Relationer och gemenskap:

Gemenskap och relationer är en livsnödvändig drivkraft. Att känna gemenskap och tillhörighet, att skaffa och vårda relationer med människor. Enligt min tro och övertygelse är det meningen att vi ska lära oss något och att utvecklas som människor i relationer till andra människor. Man ska lära sig sina starka och sina svaga sidor genom möten med andra. För ofta är ens omgivning en spegling av vår egen uppfattning av oss själv.


 Nätverk:

När jag hör ordet nätverk så associerar jag till kontaktnät men även till ett slags socialt skyddsnät. Detta är något man successivt skapar genom livet.

 Omsorg och sociala kontakter:

Egentligen samma som ovan. Man skaffar sig sociala kontakter genom livet i form av familj, vänner och arbetskamrater. Ju mindre ens sociala nätverk är desto större behov har man utav samhällets insatser den dagen man är i behov av hjälp.

 Stress och stressrelaterade sjukdomar:

Detta är ett fenomen som uppkommit till följd av att vi lever i ett prestations samhälle. Både vi själv och i viss mån samhället förväntar sig att vi ska ”topprestera” inom alla områden. Helst ska vi vara den perfekta hustrun, mamman, syskonet, barnet, arbetskamraten och vännen. Vi behöver göra en realistisk behovskalkyl över våra liv och lära oss prioritera vad som är viktigast just i den situationen vi är i. Ingen kan topprestera på alla områden samtidigt. Här är det också viktigt med klara mål både för och från oss själv men också från tex. Arbetsgivare, familj osv.

 Fysiska hälsofaktorer:

Detta är kanske det område man tänker på först när man börjar fundera över h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upprätthålla hälsa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-09]   Upprätthålla hälsa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4211 [2024-06-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×