Omvårdnads & omsorgsprocessen.

4 röster
42160 visningar
uppladdat: 2005-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Steg 1. Bestämning av behov

Anamnes

 Tidigare medicinska problem: Ingeborg har förslitning i sina höfter och går med hjälp av en rollator.
 Omvårdnads & omsorgsbehov: Ingeborg har haft hjälp av hemtjänsten med städning, inköp och tvätt. Man har även levererat mat till henne en gång per dag. Ingeborgs barn har hjälpt henne med större inköp, fönsterputsning samt att sköta om hennes trädgård.
 Social bakgrund: Ingeborg är änka sedan 4 år tillbaka, har god kontakt med sina barn. Ingeborg har en väninna som bor på ”Björken” som hon tidigare brukat hälsa på. I sin ungdom arbetade Ingeborg som butiksbiträde i en hatt affär, sedan hon gifte sig har hon dock varit hemma och tagit hand om hushållet och familjen.
 Kulturmönster: Ingeborg tittar gärna på tv om kvällarna och hon tycker om att handarbeta. Hon lyssnar gärna på musik på radion eller på grammofon och föredrar gamla svenska folkvisor eller religiösa sånger. I sin ungdom sjöng Ingeborg i kyrkokören.

Status

 Tal, hörsel och syn: Inga uppgifter i materialet
 Andning: Inga uppgifter i materialet
 Matvanor: Ingeborgs dotter har märkt att mamman äter som hon ska, ofta äter hon bara en smörgås och dricker kaffe. Ingeborg har förlorat vikt de senaste månaderna.
 Dryck: Enda uppgiften i materialet är att Ingeborg dricker kaffe, men ingen uppgift om hur ofta eller hur mycket.
 Sömn: Ingen uppgift i materialet
 Toalett vanor: Ingeborg har fått svårt att hinna till toaletten.
 Hudens utseende: Ingen uppgift i materialet.
 Rörelseförmåga: I har förslitna höfter, tar sig fram med hjälp av rollator. Har haft svårigheter att ta sig runt i sitt tidigare boende på grund av höga trösklar.
 Daglig skötsel: Ingeborg har inte skött sin personliga hygien den senaste tiden enligt barnen.
 Förvirring: Av uppgifterna i materialet drar jag slutsatsen att Ingeborg är glömsk och en smula förvirrad, sannolikt rör det sig om begynnande demens.
 Ängslan, aggressivitet och andra känslor: Ingeborg har tidigare verkat glad och obekymrad över sin situation enligt dottern, sedan hon kommit till ”Björken” har hon varit lite ledsen emellanåt.

Problemformulering

Ingeborg har problem med inkontinens. Hon har även svårt att komma ihåg saker, har dåligt närminne. Hon har också vissa problem med sin rörlighet.

Steg 2. Planering:

A. Prioritering: Man bör utreda orsaken till Ingeborgs inkontinens, se över behovet av hjälpmedel etc. Vad jag kan läsa mig till i materialet så tolkar jag det som om Ingeborg kan men glömmer göra saker. Personalen skall finnas tillgängliga för att påminna henne om saker som att tvätta sig osv. Personalen bör hjälpa Ingeborg så att hon kan återuppta kontakten med sin väninna på avdelningen bredvid. Hon bör också få delta i terapi verksamheten som finns på ”Björken”

B. Tidsplanering: Svårt att sätta en tidsgräns på hjälpinsatserna då man inte vet orsaken till glömskan, inkontinens besvären etc. Sannolikt är det så att Ingeborg kommer behöva mer eller mindre hjälp hela tiden och att det inte finns en ”bortre tidsgräns”. Möjligen kan det bli så att hon genom fasta rutiner lär sig komma ihåg att göra saker.

C. Resursinventering: Ingeborg klarar rent fysiskt av att klä sig, tvätta sig och äta och dricka själv. Personalen bör stödja och hjälpa Ingeborg i hennes dagliga situation så att hon kommer ihåg att göra saker. Möjligen kan man göra upp ett ”rutin schema” som gör det lättare för Ingeborg att minnas vad hon ska göra.

D. Formulering av mål: Ingeborg ska få hjälp att komma tillrätta med sina inkontinens besvär. Det skall upprättas rutiner som gör det lättare för Ingeborg att minnas vad hon skall göra, och personalen skall hjälpa och stödja henne i detta. Ingeborg skall få hjälp av personalen att träffa sin väninna på avdelningen bredvid samt att delta i terapiverksamheten.

Steg 3. Åtgärder:
A. Vilka åtgärder skall göras och hur skall de göras: En utredning av Ingeborgs fysiska status skall göras, lämpligen av en läkare på vårdcentral. Här skall man gå till botten med orsaken till dels Ingeborgs inkontinens besvär men även hennes glömska och förvirring. Efter detta skall en ny vårdplanering göras utifrån läkarens bedömning.

B. Vem skall göra det: I första hand är det sjukvårdens uppgift att gå till botten med orsaken till Ingeborgs problem. Först därefter kan man göra en adekvat vårdplanering där Björkens personal får sin givna roll.

C. Är alla överens om åtgärderna: Vet ej

Steg 4. Utvärdering:

A. Se och dra lärdom av vad vi gjort:
• Var problemet rätt formulerat? Behöver
något ändras?
• Var tidsplaneringen realistisk. Behöver
något ändras?
• Har vi satt upp realis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Omvårdnads & omsorgsprocessen.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-09]   Omvårdnads & omsorgsprocessen.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4215 [2022-10-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×