Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i ett palliativt slutskede : – En litteraturstudie

1 röster
3155 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Begreppet ”palliativ” kommer från det latinska begreppet ”pallium” som betyder mantel och innebär lindrande vård istället för kurativ eller botande. Palliativ vård innebär inte enbart att ge stöd och omsorg till patienten utan även till de närstående. Omvårdnad av patienter som är döende kan vara psykiskt påfrestande och påverka sjuksköterskan både privat och i sin yrkesroll. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i ett palliativt slutskede. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där elva artiklar analyserades. Resultatet presenteras utifrån tre kategorier; sjuksköterskans yrkesroll, faktorer som påverkar sjuksköterskans välbefinnande och faktorer som påverkar den palliativa omvårdnaden samt tretton underkategorier. Sjuksköterskorna valde att bemästra sin arbetssituation antingen genom att involvera sig i patienten eller distansera sig. Det framkom flera olika faktorer som försvårade den palliativa omvårdnaden, bland annat brist på utbildning. Sammanfattningsvis visade denna studie att sjuksköterskan påverkas a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i ett palliativt slutskede : – En litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i ett palliativt slutskede : – En litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=42648 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×