EVALUATING STRATEGIC VALUE IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT PROJECTS A case study at SKF

1150 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
On an ever more globalised market with larger and larger enterprises the competition is getting harder all the time. As a result of this IT departments are forced to become more aligned with business. When treated as any other line of business focus is changing from cost to return and this rises new demands on the methods used for managing IS/IT. In spite of being of great strategic value, soft benefits are often disregarded. Considering this, our main issue has been; what factors ae impotant to consider when choosing methods for evaluating strategic value in information systems development projects? Our studies were conducted at SKF partly as a case study and partly as interviews, based on extensive literature studies. The findings indicate that the most important factor when choosing methods is awareness of their properties, both good and bad, and that the choice is a deliberate one. This makes it possible ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EVALUATING STRATEGIC VALUE IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT PROJECTS A case study at SKF

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   EVALUATING STRATEGIC VALUE IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT PROJECTS A case study at SKF
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=42720 [2022-12-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×