Pensionärsråden - en maktfaktor att räkna med? : en studie om Stockholms stadsdelsnämnders pensionärsråds möjligheter att påverka

1847 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Deltagandet i organisationer och föreningar sjunker och det ses som ett hot mot demokratin. Det finns några få undantag och det är pensionärsorganisationerna. De är representerade i pensionärsråd som finns i varje svensk kommun med syfte att bevaka äldrefrågor i kommunen. Studien belyser ledamöternas syn på pensionärsrådens demokratiska möjligheter till inflytande, hur ledamöterna ser på sitt uppdrag och vad de anser att syftet med pensionärsrådet är eller bör vara. Valet föll på Stockholms stadsdelsnämnders pensionärsråd. Studien är en kvalitativ intervjuundersökning och genomfördes i sju stadsdelar i Stockholm där en ledamot i varje utvald stadsdel intervjuats. I det strategiska urvalet valdes två innerstadsdelar, två närförorter och tre ytterstadsdelar för att få ett socioekonomiskt och etniskt korrekt Stockholm representerat i studien. Intervjumaterialet delades in i fem teman: ledamöternas syn på uppdraget, bakgrundens betydelse, påverkansmöjligheter, strategier och hinder för påverkan. Den teori som använts som stöd i studiens analys är Jürgen Habermas teorier om kommunikativt handlande och politisk viljebildning. Det framkom att bakgrunden för ledamöterna hade betydelse i hur de såg på sitt uppdrag och att engag...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Pensionärsråden - en maktfaktor att räkna med? : en studie om Stockholms stadsdelsnämnders pensionärsråds möjligheter att påverka

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Pensionärsråden - en maktfaktor att räkna med? : en studie om Stockholms stadsdelsnämnders pensionärsråds möjligheter att påverka
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=42951 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×