Vikingar - Barbarer eller trevliga sjöfarare och handelsmän?

7 röster
15834 visningar
uppladdat: 2005-06-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte

Syftet med detta arbete är att diskutera kring myten om vikingar som flugsvampsätande barbarer.


Frågeställningar

1. Vilka var vikingarna?
2. Hur kommer det sig att vikingarna var så framgångsrika kolonisatörer och handelsmän?
3. Var vikingarna verkligen hänsynslösa barbarer?
4. Varifrån har myten om den hornbeprydde nordmannen kommit?


Metod

För att genomföra arbetet ska jag först läsa fakta om vikingatiden och vikingar för att sätta mig in i ämnet och ev. få svar på de frågor jag ställt upp. Sedan skall jag sammanställa fakta som behövs för att den som läser arbetet ska kunna sätta sig in i ämnet. Efter det kommer det en diskussion och egna tankar om ämnet och frågeställningarna som tagits upp.


Vikingatiden

Tidsperioden runt åren 800 – 1050 kallas i norden för vikingatiden, namnet kommer av de vidsträckta och framgångsrika vikingatåg som utfördes under den tiden. Något man måste komma ihåg när det talas om vikingatåg och kolonisation är att det endast var mycket få som drog ut på handels eller erövringsresor. De flesta under vikingatiden i norden levde inte som den typiska viking vi föreställer oss i dag. De flesta levde som småbönder som brukade sin jord såsom de gjort i generationer.


Vikingatåg

Under vikingatiden erövrade nordiska stormän delar av norra Europa och delar av de brittiska öarna. De färdades västerut och koloniserade Island och Grönland. De färdades även med båt till Västasien för handel.
Det finns två huvudorsaker till varför vikingatågen blev så framgångsrika som de blev under vikingatiden. Den politiska situationen på de brittiska öarna och i frankerriket var instabil och splittrad. Det var mycket stridigheter både mellan och i de många smårikena. Detta gjorde att de inte hade något enat motstånd mot andra riken. När vikingar erövrade delar av dessa områden hände det att små grupper allierade sig med vikingarna på grund av osäkerheterna. Den andra huvudorsaken till att vikingarna var så framgångsrika var deras kunskaper om att bygga skepp. De var mycket skickligt byggda, de var mycket låga i botten så att de lätt skulle kunna ta sig in i grunda vikar och floder och dessutom var de mycket lätta att dra upp på vilken sandstrand som helst. Skeppen var så välbyggda att de även gjorde resor till Vinland och Markland i nuv. Nordamerika.


Handel

Det var under perioden innan vikingatiden, Vendeltiden (år 500 – 800) som nordborna hade börjat knyta handelskontakter. Vikingarnas handelsvägar sträckte sig över hela Europa, och delar av Asien. De färdades på floder genom Europa ned till Medelhavet, vidare genom Svarta havet mot Asien. Genom vikingahandeln kom stora mängder silver och exotiska varor till norden. Främst kom handelsvarorna från det arabiska kalifatet. De svenska vikingarna rörde sig först och främst öster ut.


Diskussion och egna reflektioner

Det är mycket svårt att om inte omöjligt att ta reda på vilka vikingarna verkligen var, och i detta arbete snuddar jag bara vid lite ytlig fakta, men man kan utgå från det för att gissa sig till orsaker till varför vikingarnas idealbild ser ut som den gör idag. Jag har svårt att tro att vikingarna skulle ha varit alldeles särskilt krigslystna utan jag tror att det mest handlade om att de drog nytta av osäkerheten på olika platser på den tiden. Tack vare deras goda kunskaper i skeppsbygge och navigering kunde se dra nytta av andra rikens splittrade situation. På många håll handlade det säkert inte om någon plundring som vikingarna sysslade med utan de bedrev handel med långväga kontakter. Det kan ju vara lite svårt att veta om de arkeologiska skatterna ursprungligen kommer från handel eller om det handlade om plundring. Något jag funderar på är varför vikingarna anses som så mycket råare än andra krigare genom historien. Något måste ha bidragit till att bilden har förstärkts. Vikingarna är ju inte de enda som har plundrat och krigat. Det finns historiska beskrivningar nedtecknade av folk som utsatts för vikingatåg. Vissa av dessa historieskrivare beskrev vikingarna som hänsynslösa plundrare som med stor framgång på grund av sitt grova sätt vann lätt över fienden. Jag tror att det är ett ganska klassiskt beteende att beskriva en fiende, som lyckats vinna i strid, som mycket mer brutala och råa än de egentligen var bara för att själva intala sig om att det inte var de som var dåliga utan att det var vikingarna som var så hemska så att de lyckades vinna och plundra.

Man kan också se till främlingsrädslan som är så vanligt här i världen, och säkert ännu mer vanligare på vikingatiden eftersom de inte hade någon tv eller media som förmedlade hur omvärlden såg ut. Vikingarna som kom från norr såg ju annorlunda ut än asiater och sydeuropéer, detta kan ha bidragit till vikingarnas dåliga rykte. Den enda information som de fick om omvärlden var genom möten av andra som berättades muntlig för dem som var hemma i norden. Likaså berättade säkert vikingarnas fiender om vikingarna för andra. Bilden förstärktes säkert som berättelser som går olika led av muntligt berättande för att sedan ha skrivits ned av någon som förstärkte bilden ytterligare. Synen på den klassiska vikingen förskönades ju under nationalromantiken i Sverige. Innan dess var bilden av vikingen en riktigt rå, brutal och ogudaktig hedning som levde som sjörövare. Men jag kanske är helt ute och cyklar kanske var vikingarna just så råa som det beskrivs. Det är ganska troligt att många av de kända vikingaräderna gick mycket brutalt till. De hade ju faktiskt möjligheten, de kunde smyga tyst i land tack vare sina smidiga och välbyggda båtar. Nej, jag har svårt att tänka mig att vikingarna skulle ha varit mycket mer brutala än andra européer och asiater det känns alltför otänkbart. De flesta levde ju trots allt på land och levde av vad deras lilla gård hade att erbjuda, sedan var det ett fåtal som gav sig ut på erövringsfärder och handelsresor. Vikingarna kan liknas med engelsmän som kolonialiserar delar av världen för att dra nytta av vad den erövrade marken har att erbjuda. Liknande plundringståg som vikingarna troligtvis drog ut på ser man ju än i dag i delar av världen där det är oroligheter, de som har makt och tekniskt övertag utnyttjar situationen till att roffa åt sig så mycket som möjligt till de redan s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vikingar - Barbarer eller trevliga sjöfarare och handelsmän?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-08

    Ett bra och gediget arbte, bät

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-07]   Vikingar - Barbarer eller trevliga sjöfarare och handelsmän?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4420 [2022-10-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×