En jämförelse mellan Adolf Hitler och Josef Stalin

22 röster
43607 visningar
uppladdat: 2005-06-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vi har valt att göra en jämförelse mellan Hitler och Stalin för att dessa personer är två av världshistoriens mäktigaste män. Hitler och Stalin stod på helt olika platser i det politiska systemet, en var kommunist och den andra var nazist. Ändå var de väldigt lika. Vi kommer att jämföra deras vägar till makten, deras uppväxt o.s.v.


Bakgrund

Till att börja med så är Stalin endast tio år äldre än Hitler. Stalin föddes 21 december, 1879 i Gori som ligger en bit utanför Georgien. Hitler föddes 20 april, 1889 på ett värdshus i Österriket, Braunan. Under barndomen blev både Hitler och Stalin misshandlade av sina fäder. Både Hitler och Stalin hade syskon. Hitler hade en syster och två halvsyskon. Stalin hade också syskon men de dog i ung ålder. En stor skillnad mellan Hitler och Stalin i deras barndom var att Stalin alltid var bäst i klassen, han ville alltid lära sig mest och vara bäst. Till skillnad från Hitler som bråkade med sina föräldrar om vilken utbildning han skulle ta. Hans pappa tyckte att Hitler skulle bli ämbetsman som han själv medan Hitler själv ville bli konstnär. Hitler såg till att få så dåliga betyg att han var tvungen att sluta i läroverket som han var i. När Hitler var sexton slutade han att gå i skolan. Han sökte dock till Konsthögskolan men kom inte in. En likhet var att båda alltså slutade i skolan innan skolgången var klar. Stalin hoppade dock av skolan för att börja jobba som evolutionsorganisatör, även om han var väldigt duktig i skolan. Under denna tid gled Hitler mest runt inne i staden och ritade. Efter ett tag när Hitlers mamma dog började Hitler läsa böcker, han började fundera. Detta hade Stalin redan börjat med i ung ålder när han läste ur skolans förbjudna böcker.


Krig i ledarnas unga dagar

Både Hitler och Stalin hade medverkat i krig innan de kom till makten, Stalin skötte försvaret av Volgograd vid inbördeskriget, men när de vita styrkorna kom förlorade man staden och sextio tusen man. De röda återtog dock staden snabbt igen. Stalin hade vunnit Lenins förtroende och han fick flera militära uppdrag bland annat ledde han armén mot de polska trupper som erövrat Kiev. Hitler hade bara varit en simpel soldat som efter bara tio veckors utbildning fick åka till första världskriget i status som ordonanns vid Ypres. Där stred han. Han fick även ett pris, järnkorset av andra klass. Senare fick han en utmärkelse för tapperhet, och i augusti fick han järnkorset av första klass. Allt detta ledde till att han slutligen steg till rankingen korpral. Två gånger under kriget blev Hitler skadad, en gång blev han skjuten i benet och sista gången fick han brittisk senapsgas på sig.


Vägen till makten

Vägen till makten för de båda var lika men ändå lika. Hitler tog makten genom att börja med politk när han var 30 år gammal, utan betyg eller tidigare arbete. Efter första världskriget fick Hitler jobb som politisk agent. Hans uppgift var att spionera på politiska partier som misstänktes ha förbjudna åsikter. I september 1919 fick Hitler en order att han skulle kontrollera en grupp som kallades för tyska arbetarpartiet. Det tyska arbetarpartiet bestod utav ett tjugotal personer hade ett möte i en ölhall i München. En man sade att han tyckte att Bayern skulle skilja sig från Tyskland. Hitler kände att han var tvungen att ingripa så han höll ett gripande tal som gjorde att han fick en plats i partiets styrelse. Detta var början till Nationalsozialisches Deutsches Arbeiterpartei. Hitler försökte ta landet genom en stadskupp första gången den 8 oktober. Det slutar med att Hitler hamnar i fängelset där han skriver sin bok Mein Kampf. Hitler släpps sen ut ur fängelset och sätter än en gång igång med att försöka ta över Tyskland. Han segar sig in i riksdagen och kommer in steg för steg. 1933 slår han igen sin fälla och tar makten över Tyskland och utnämner sig till diktator.

Efter revolutionen i Ryssland hade Lenin makten, 1923 avled Lenin. Maktkampen om Sovjet kom att stå mellan två män varav en var Stalin. Stalin var till en början tippad att förlora maktkampen mot den populäre Trotskij. 1927 på en partikongress röstade 854000 medlemmar för Josef Stalin och endast 4000 medlemmar för Trotskij. Det var självklart mycket konstiga omständigheter kring bådas valrörelser folk försvann osv. Efter att ha förlorat valet tvingades Trotskij till Mexico där han försökte samla sig och fördöma stalinismen. Han mördades 1940. Josef Stalin hade nu makten i Sovjetunionen.


Stalin som ledare

Planhushållning

Han ser till att få till en snabb industrialisering med stora framgångar inom ung industri. Varje medborgare tvingas att hushålla. Man framställer det nödvändiga. Allting finns planerat i Stalins planeringar.


Jordbrukskollektivisering

Stalin tar allt jordbruk till statens egendom. Bönderna protesterar genom att bränna skördar och slakta djur. Stalin svarar då genom att genomföra ett massivt folkmord. Kollektiv jordbruket ger då sämre avkastning och det mesta går till export.


Opposition

Det blir opposition även inom partiet och Stalin anklagar alla som går emot honom att dom är förrädare och följer upp det med ”rättegångar”.
Totalt beräknas regimen kostat Sovjet 20 miljoner människor.


Hitler som ledare

Terror

Hitler hade fler organisationer vars uppgifter var att leta rätt på och se till att nazistiska motståndare försvann.


Propagandan

Hitler hade en väldigt skicklig propaganda minister i Goebbels, på så vis uppmuntrades folket att sympatisera med nazister och motarbeta anti-nazister. Han införde även raslära i skolan. Han tränade även unga i Hitler-Jugend.


Upprustning

Precis som i Sovjet styrde Hitler med tidsplaner. Man rustade upp motorvägar och infrastruktur, man gjorde mycket bra saker för folket. Men Hitler hade också gett en order om att armen skulle hålla topp klass och vara redo för krig 1940.

Som man kan se av ovan givna exempel så hade Stalin och Hitler båda två järnhänder som dom styrde sina respektive länder. Båda två planerade skickligt. Dom terroriserade skickligt. Även om dom styrde på olika vis så var dom väldigt lika. Dom befann sig på varsin ytterkant i politiken men ändå är båda väldigt beroende av terror.


Slutord

Hitler och Stalin hade flera saker gemensam...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En jämförelse mellan Adolf Hitler och Josef Stalin

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-11-29

    Baserat på mängder av feltolkn

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-19]   En jämförelse mellan Adolf Hitler och Josef Stalin
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4466 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×