Organisation och ledarskap

1 röster
8985 visningar
uppladdat: 2005-06-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1 Vilka slags psykogeometriska figurer finns det? Berätta kort om varje figur och om hur man skall bemöta dessa.

Svar: Det finns fyra stycken olika psykogeometriska figurer.
Cirkeln, är en lugn omtänksam personlig figur, den försöker vara alla till lags. Om du försöker tänka dig en cirkel så kan du se en snäll farmor framför dig.

Bemötande, bjud gärna på fika eller kaffe, var personlig och försök få personen att tycka om dig

Triangeln är den typiska karriärmänniskan, den är ambitiös, tävlingsinriktad och resultat fixerad. Om du vill hitta en Triangel så ska du leta efter statusprylar, som triangeln gillar att skryta om.

Bemötande, gå rakt på sak och inget dösnack, var beredd på att förhandla och schackra. Var ärlig.

Fyrkanten är en strikt beräknande och osympatisk människa. Den följer sina rutiner och drar logiska slutsatser. Finner rationella beslut och tänker aldrig med hjärtat. Om du söker efter en fyrkant, leta efter strikt klädda människor.

Bemötande, tag gärna konstpauser, inga misstag får göras. Var saklig, stressa inte, hälsa med fast handslag och håll ögonkontakt!

4 av 4 poäng, svararen skrev alla olika figurer och alla olika bemötande. 0.5 P för varje bemötande och figur som är rätt beskrivna.

2 Vilka slags människor tror du hävdar sig genom den ”omvända destruktiva” statusen?

Svar: Den omvända destruktiva statusen är den så kallade ”bästa på att vara sämst” gruppen. Jag tror att människor som hävdar sig genom att vara sämst, eller att vara bäst på något dåligt, T.ex. kriminalitet, supande och/ eller att tåla mest smärta osv. Detta är människor som inte fick någon status på ”vanligt sätt” så de var tvungna att hävda sig genom att genomföra dåliga saker, så att de i alla fall fick lite uppmärksamhet. ”Dålig uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls.” Personer som hävdar sig genom kriminalitet och / eller utanförskap fastnar lätt i olika gäng. Vi måste komma ihåg att dessa inte är sämre människor utan bara väldigt sårbara och lättpåverkade. De är inte sämre än oss andra, det var antagligen vi ”normala” människor som gjorde de så sårbara från början.

3 av 3 poäng, svarande berättar vad den omvända statusen innebär (kort), han gav en teori om varför dessa människor beter sig som de gör och hur de hamnade där.
3 Vad tror du Napoleon menade med ”Bilder och föreställningar kan förändra världen”

Svar: Jag tror att han menade att man ger arbetarna en bild av att allt är bra. Att allt stämmer, att det här är det ultimata sättet, det här är det enda rätta, och på det sättet kan man få folket att arbeta snabbare och effektivare. Man ger folket en bild att det här är bra, allt stämmer, även om det inte är så. En ledare får aldrig visa sig svag inför sina medarbetare då ledaren riskerar att de tappar förtroendet för honom/henne. Detta gäller även i nutid

3 av 3 poäng, försöker tolka citatet på flera olika sätt och kopplar detta till nutid

4 Vad anser författaren är den bästa lösningen på konflikter? Svara i punktform.

1 Man börjar med att skapa en dialog, lyssna på problemet.

2 Efter det så försöker du söka samförstånd. När du söker samförstånd så är det viktigt att eftersträva win-win-situationer.

3 Ibland krävs konfrontation, när personen blundar för problemet och det inte går att skapa en dialog.

4 Ibland krävs en tvång - makt lösning. Där någon annan bestämmer hur saken skall hanteras. Jämför denna punkt med domarens roll under en match

5 Syndabockslösning. Hitta en syndabock för att leda bort missnöjet. Men tänk på att detta inte håller i längden.

6 Kompromissa, alla parter ger upp något men får något i gengäld. Alla får lite istället för att en ska få allt

7 Avvakta, Ibland så mår konflikten bäst av att lösas av inblandade partner, T.ex. vid missuppfattningar eller skenkonflikter.

4 av 4 en halv poäng för varje rubrik med beskrivning och ett halvt extra vid alla rätt1 Ge exempel på negativa och/eller farliga beteenden som en grupp kan orsaka eller hamna i. Argumentera.

Svar: Det som är negativt med en grupp är att arbeten lätt kan bli sämre än väntat. Exempelvis om en person är negativ och det färgar resten av gruppen, eller någon som inte kan prestera lika bra som resten så kan resultatet bli 2+2=3 (sämre än annars). Såklart så finns det även motsatsen, om allt stämmer så kan 2+2=5, och gruppen presterar mycket bättre än individen.

En negativ aspekt med gruppen är att det tar en längre tid, alla ska säga sitt, alla vill olika och ingen vet riktigt vad de ska göra, om de inte har en stark ledare. Även om man har en stark ledare kan detta betyda att resultatet, slutprodukten bli sämre, dels på om en ledare säger åt dig vad du skall göra, så kanske du inte är bäst på just det, du får inte använda dig av alla dina kunskaper och du har inte tillräckligt med svängrum.

Vissa gillar att ha det strikt, andra inte. Alla vill ha olika förhållanden och det är därför det är så svårt att hålla ihop en grupp som ledare, alla grupper har dock en ledare, antingen en formell eller en informell.

I alla fall så är inte konflikter och beslut dåliga, vissa saker behöver diskuteras och andra behöver kritiseras. Men det tar tid och kraft, konflikter kan uppstå mellan gruppmedlemmar osv.

Ett av dagens stora folkhälsoproblem, stress kan ha kopplingar till gruppen. Det här händer när man inom gruppen vill prestera bäst, snabbast eller något annat. Man startar en inoficiell tävling med sig själv, vilket lätt kan leda till stress och utbrändhet när du inte kan vara bäst och snabbast på allt.

Grupptrycket kan ibland uppfattas som enormt, det tvingar dig att göra saker du inte alls vill göra. Enligt mig så är grupptrycket lättast att titta på om du T.ex. tittar på en grupp tonåringar, ett kompisgäng.

En grupp tonåringar kan ibland göra saker som ingen i gruppen ens vill. Det hela kan börja med att person A föreslår något som han tycker låter väldigt häftigt, men han inte egentligen alls vill. De andra i gruppen hänger såklart på denna häftiga idé även om de egentligen inte heller vill, men man vill inte vara töntigt inför sina kompisar. Så gruppen går nu och gör något som ingen i gruppen vill. T.ex. rökning eller skadegörelse.

En annan form av grupptryck i tex nazistgäng är om ledaren i gruppen ställer krav på individer och lägre stående inom gruppen. Individen kommer för det mesta att genomföra detta krav eller uppgiften. Det här för att de flesta människor vill tillhöra en grupp. Även om det här innebär att man måste göra saker mot sin för att få delta i gruppen.

Detta fenomen har nyttjas genom hela människosläktets historia, religioner är ett bra exempel på detta. Om man tänker sig tillbaka 200-300 år i tiden, var man tvungen att lämna staden, lämna hela sin släkt bakom sig om man svek kyrkan. Alla inom gruppen (kyrkan) hatade dig om du svek dem eller om du förde fram din egen vilja. Du blir hotad och rädd, och därför följer du gruppen. Detta kan även ses bland olika slags sekter. Först tycker du att allt är bra, men sen så blir du hotad och rädd och tvingas stanna, mot din vilja.

Avslutningsvis så vill jag föra fram att detta är en grov generalisering, och att grupper och organisationer ska inte dras över en kam. Det finns självklart flera positiva aspekter av gruppen, men frågan var inte ställd så.

Svaret når klar MVG nivå då svarande beskriver alla punkter som boken beskriver är negativa och tänker mycket själv. Drar paralleller till verkligheten och har egna exempel

2 Du kommer som en ny chef till ett McDonalds som är på väg neråt. Snart upptäcker du att det går väldigt dåligt för denna snabbmats restaurant pga. den dåliga företagskulturen. Företagskulturen som gäller nu är ”låt gå mentalitet” blandat med ”överlägsenhet”. Detta går inte att acceptera. Du vill ha en företagskultur som är en blandning mellan mysigt och strikt. Hur bär du dig åt?

För att få bort den dåliga attityden, (överlägsenheten) tvingas jag sparka två ur personalen, för att dessa inte klarade företagets standard, och de drog ner övriga i sitt ”träsk”. Jag blev tvungen att anställa två nya och hota de resterande, ”titta vad som kan hända”.

För att få bort, ”låt gå mentaliteten” Ville jag få alla delaktiga. Jag bjöd de anställda på en kick off där jag förklarade mina mål och ambitioner. För att få de anställda att känna sig ännu mer delaktiga inom företaget så delade jag ut olika ansvarsområden till alla, exempelvis så bad jag Nisse att ta hand om städningen, jag gjorde Stina ansvarig för dresseringen av hamburgarna, jag skickade henne på en kurs så att hon kunde bli riktigt bra på detta och instruera de andra. ”Frihet under ansvar”

För att få en strikt företagskultur så måste jag försöka förbättra snabbmatsrestauranten på tre sätt, Klädsel, bemötande och beteende. Det första var en lätt uppgift, från och med nu blev det obligatoriskt för alla att bära McDonalds uniformerna.

För att förbättra bemötandet fick alla gå en kort kurs i bemötandeteknik, de fick också öva på varandra. För att kunderna ska känna igen sig oavsett vem som står i kassan så ska alla alltid använda en viss hälsningsfras, alltid erbjuda plusmeny. Jag införde även en mindre tävling, mest sålda plusmenyer varje månad vinner även en gratis måltid på McDonalds för hela familjen.

Att förbättra mysighetsfaktorn var inte så svårt, det enda jag gjorde var att sätta på lite lugn och harmonisk musik i hela restauranten, jag inledde ett rökförbud och jag införde en liten lekhörna åt barnen. Sist men inte minst kastade lite gamla trasiga möbler och tog in nya fina.

Svarande når klar MVG nivå då han beskriver hur han kan få bort de två ”felaktiga” och ger flera teorier om hur man kan byta företagskultur.
3 Vad tror du att dessa personer är för någon psykogeometrisk figur. Försök att argumentera mycket, inget rätt och fel finns.

1 Göran Persson
2 En polis

Svar: Jag tror att Göran Persson är en blandning av alla olika figurer. Efter som att han är politiker så måste anpassa sig efter gällande situation för att kunna värva så många röster som möjligt. Han försöker nog att anpassa sig till olika figurer, olika dagar, i olika situationer. Tillexempel så måste han bete sig som en cirkel när han försöker få gamla och snälla människor att rösta på honom, då vill han vara ”mysig” och så vill han vara ”snäll mot alla”. När det gäller att fatta beslut måste han framstå som en fyrkant inför sina underordnanden.

Inför övriga Svenska befolkningen så vill han vara en triangel. Folket skall se honom som en ambitiös stadsminister med ledaren inom sig, han vill leda Sverige.

2 När en polis samtalar med en brottsling måste han nog alltid bete sig som en fyrkant, han måste låtsas vara strikt och sträng, dra logiska slutsatser och rapportera. (detta med undantag till olika förhörs strategier). Om du någon gång har samtalat med en polis i tjänst så märker du att han försöker att observera allt, observera ditt beteende och bara prata om ting som är väsentliga. Här bjuds det inte på fika och bullar utan här är det kalla hårda tuffa tag, med rätt riktade frågor. Det finns inte heller några förhandlings möjligheter, antingen så griper polisen dig, eller inte. Inte så mycket som du kan göra åt det.

Svarande når MVG även med detta svar då han utförligt svarar på frågan, drar egna slutsatser och tänker själv. Han sätter sig in i de olika personernas tänkande.

4 Hur tror du att du kan höja din vardagliga status? Går det?

Jag tror att den sociala och den vardagliga statusen hänger ihop. Om man höjer sig socialt genom att köpa en ny statussymbol. Höjer inte det även ens vardagliga status då de man samtalar med har mer respekt för en?

Jag tror att det är svårt att höja sin vardagliga status utan att bete...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Organisation och ledarskap

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-19]   Organisation och ledarskap
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4470 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×