Vietnamkriget

12 röster
18684 visningar
uppladdat: 2005-06-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Det har varit en ganska så svår uppgift för mig att hitta ett ämne som jag verkligen är intresserad av och skriva ett arbete om det. Jag blev ganska ställd då jag fick höra att vi skulle skriva om en händelse eller epok under 1900-talet. Vad skulle man skriva om? Jag fick väldigt svårt för att hitta ett ämne, men sedan under genomgången blev det klart för mig. Eftersom jag är väldigt intresserad och fascinerad av Amerikansk historia och framförallt krig, var valet av Vietnamkriget trots allt inte så svårt. Jag har sett ett antal filmer från kriget och de har alla berört mig på olika sätt. Man hör väldigt mycket om Vietnamkriget men vet knappt någonting om det förutom att USA deltog.

Genom att skriva om kriget, kommer jag lära mig väldigt mycket, inte bara om själva kriget, utan också om ländernas historia. Jag skall försöka få svar på så många av mina frågeställningar som möjligt. Genom att få svar på så många som möjligt, lär jag mig mer och utvecklar mina kunskaper inom det specifika ämnet.


Vad låg bakom Kriget i Vietnam ?

Bonniers MEDIA, Vietnamkriget, Lena Backström, 1982, bok 14, sid. 80-81
(Bokförlag, titel, författare, tryckår, boknr, sidor)

För att kunna ta fasta på orsakerna till kriget måste man gå långt tillbaka i Vietnams historia och ta del av en mängd fakta kring landet. Om man går tillbaka till Kristi födelse där Kina, under 1000 år, totalt dominerade i Vietnam så kan man finna spår som kan ha påverkat att det blev som det blev. Kineserna påverkade språket och kulturen och utvecklade en nationalism som än idag präglas av landets ledare. Vietnam försökte länge driva ut dominansen och lyckades tillslut år 983. Kina däremot, försökte ett antal gången slå tillbaka och försökte erövra landet ännu en gång, men misslyckades.
Vietnam hade blivit en stor stat, inte bara till makten utan även landets area utvidgades. Det som nu är den södra delen av landet, erövrades i slutet av 1700-talet. Men Vietnam fick inte vara fritt någon längre tid. Fram till 1867 hade Frankrike koloniserat hela södra delen av landet. Detta gick att genomföra då några katolska missionärer hade verkat i Vietnam under 1500-talet och genom dessa kunde fransmännen, men sin armé, ta över södra Vietnam. År 1885 var Vietnam internationellt känt som en fransk besittning.1902 slogs Vietnam ihop med Laos och Kambodja som också de var franska besittningar. Tillsammans bildades den Indokinesiska unionen. Detta var en intressant handling eftersom det senare ledde till Vietnamkriget. 1930 bildades Indokinas kommunistparti av bland annat Ho Chi Minh. 1945 bröt andra världskriget ut och Vietnam erövrades av Japan, som lät fransmännen fortsätta styra området. Tillsammans utnyttjade de både länderna Vietnam. Detta och deras hänsynslösa politik ledde till att 2 miljoner invånare dog i hungersnöd. Men de fick motstånd i kommunistpartiet som gjorde en nationalistisk folkfront, kallad Viet Minh. Tack vare att Ho Chi Minh återvände, efter att ha varit utomlands några år, kunde Viet Minh ta kontroll över en stor del av landet.
Den 2 september 1945 kunde Ho Chi Minh utropa den Demokratiska republiken Vietnam. Av okända skäl beslöts dock att området norr om 16: e breddgraden tills vidare skulle befästas av kineserna medan området söder om det skulle ockuperas av britterna. Med brittisk hjälp kunde nu fransmännen ta sig in i södra Vietnam och den här gången tog Vietnam hjälp av Frankrike för att få ut kineserna i norr. De lät fransmännen återvända till den norra delen av landet, i gengäld att Vietnam fick erkännas som en självständig stat inom det franska väldet.
Efter val i januari 1946 bildade Viet Minh regering. Förhållandet mellan Vietnam och Frankrike blev mer och mer spänt och det utbröt krig, detta var början till det som senare skulle bli Vietnamkriget. Kineserna var väldigt angelägna om att få bort fransmännen från Asien och stödde Vietnam medan USA stod bakom Frankrike. 1954 kom det avgörande segern vid basen Dien Bien Phu i maj, då Viet Minh gjorde slut på fransmännen.


Hur var politiken innan och under kriget ?

Cape, Vietnam, Larry Burrows, 2002, sid. 102-106
(bokförlag, titel, författare, tryckår, sidnr.)

Frågan Vietnam var väldigt intressant i Europa och det pratades mycket om dess framtid. Bl.a bestämdes i Genève att Vietnam skulle delas vid 17:e breddgraden. Kommunisterna, med Viet Minh, skulle sitta i norr och fransmännen i söder. USA hade stort inflytande på den franskstyrda södra delen av Vietnam och detta ledde till att den USA-stödde katoliken
Ngo Dinh Diem valdes till premiärminister. Han blev senare president efter en tvivelaktig folkomröstning. Hans styrelsesätt utvecklades till diktatur.
Buddhisterna i söder och kommunisterna i norr ökade trycket på Diem och 1960 bildades Nationella befrielsefronten (FNL) i södra Vietnam tillägnad de som ville bryta sig ur Diems regim. Men södra Vietnam hade resurserna, och detta ledde till att de kunde utbilda ett system med konstlad krigsekonomi medan de i norr utbildade ett system baserat på tung industri och ett lågproduktivt kollektivjordbruk. Kommunisterna försökte reparera de skador, fransmännen orsakat under deras intåg 1954. Med hjälp av Sovjetunionen och Kina kunde denna återuppbyggnad av jorden ske. Som rådgivare till fransmännen kom 1950 de första amerikanska militärerna. Efter hotet av ett kommunistiskt maktövertagande, ökade president John F Kennedy den amerikanska styrkan. 1962 började man föra samman befolkningen på landsbygden för att isolera den kommunistiska gerillan, något som bara förvärrade läget. Amerikanerna hade blivit trötta på Diem och hans hänsynslösa politik och 1963 mördas han i en kupp, stödd av USA.

Tre veckor senare mördades John F Kennedy i Dallas efter två år och tio månaders presidentur. Vid den tidpunkten hade antalet amerikanska rådgivare i Vietnam kommit upp i ca 16 000, vilkas främsta uppgift var att utbilda, träna och ge moral åt Sydvietnams armé, som uppskattades till 200 000 man.

Kina framstod fortfarande som den egentliga drivkraften i Vietnamkriget, enligt Washington. Lyndon B Johnson, John F Kennedys ersättare som president i USA, drog en slutsats om att man borde aktivera det ännu hemliga kriget och öka stödet till Sydvietnam. Efter att Diem störtats, växlade generalerna väldigt, men en sak var gemensam för dem alla, de var enväldiga karaktärer och ovilliga till förändring. I USA tilltog intresset att börja bomba Nordvietnam efter Viet Minhs framgångar i Sydvietnam, framförallt på landsbygden. Intresset var mycket stort men den amerikanska presidenten ville ha kongressens fulla stöd för att aktionen skulle sätta igång. Amerikanska marinfartyg och nordvietnamesiska torpedbåtar råkade samman i Torpino, vilket Viet Minh och Lyndon B. Johnson beskyllde varandra för att ha startat. Det sägs att det var USA som startade det hela, men man har inte funnit några bevis. Johnson blev rasande på nordvietnameserna och gav order om anfall i form av luftangrepp mot marina baser i Nordvietnam. Samtidigt fick han kongressens fulla stöd om kriget. Detta betydde att presidenten hade full rätt att slå tillbaka med alla medel, ifall fienden skulle anfalla amerikansk militär. Denna fullmakt gällde inte bara i Vietnam utan hade räckvidd för fred och säkerhet även i hela det område i sydöstra Asien, som omfattades av alliansen SEATO.


Hur var krigets händelseförlopp ?

NE, Vietnamkriget, Leif Eliasson, 2000, bok 19, sid. 435-436
(bokförlag, titel, författare, tryckår, boknr, sidor)

År 1957 inleddes ett gerillakrig mot den amerikansk stödda Diêm regimen i Sydvietnam lett av det kommunistiska Nordvietnam med Minh i spetsen. USA hjälpte Sydvietnam till en början enbart materiellt men senare också med militära rådgivare som hela tiden ökade i antalet. Men Diêms förtryckande styre blev allt mer en belastning för USA som 1963 störtades i en blodig kupp. 1964 rådde det enighet i Vita Huset mellan presidenten och hans rådgivare att man borde börja bomba Nordvietnam. Verkställandet dröjde några månader på grund av att man var mitt i en valperiod. Men i februari 1965 inleddes ett luftkrig efter en händelse, då gerillastyrkor anföll ett läger för amerikanska rådgivare i Pleiku. Den amerikanska styrkan ökade snabbt och 1968 beräknades amerikanska militärer i Vietnam vara en halv miljon. Kriget blev hårdare och fler nordvietnameser anslöt sig till FNL samtidigt som det sovjetiska och kinesiska stödet till gerillan ökade. I Sydvietnam försökte USA bekämpa FNL genom att förstöra gerillakontrollerade områden, bl.a. genom att använda kemisk krigföring. Men amerikanarna förstod att kriget skulle bli svårt att vinna. Kostnaderna var orimliga och för många amerikanska soldater hade mist sina liv. Man var tvungen att sluta fred med Nordvietnam. Förhandlingar tog plats i Paris, samtidigt som bombningarna i norra Vietnam avtog. I söder däremot fortsatte det som vanligt, protesterna i USA ökade och president Johnson kunde inte ställa upp för omval. Som president valdes istället Richard Nixon som omedelbart minskade på antalet amerikanska soldater.

Förhandlingarna i Paris utvecklades till en konferens med deltagare även från Sydvietnam och FNL. Men USA gjorde ett snedsteg, de misslyckades att bomba sönder de nordvietnamesiska försörjningslinjerna till södern. Detta ledde till att även Laos och Kambodja drevs in i kriget. Våren 1972 inledde Nordvietnam med ännu en ny offensiv som svarades av USA med att åter börja bomba i norr och minera nordvietnamesiska hamnar. USA började bomba de stora städerna Hanoi och Haiphong vilket ledde till att Nordvietnam blev tvungna att ingå i ett fredsavtal som undertecknades den 27 januari 1973. I fredsavtalet stod att USA skulle ta bort sina trupper från hela Vietnam, vilket de också gjorde. Med en förlu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vietnamkriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-05-31

    DU HAR JU BARA KOPIERAT EN ANNAN UPPSATS!!! http://hem.passagen.se/pvone/1.html

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-29]   Vietnamkriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4497 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×