Amish, fastlåst och fel eller enkelt och riktigt?

6 röster
27785 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Amish, fastlåst och fel eller enkelt och riktigt?


Vad tänker du på när du hör ordet amish? Det som de flesta tänker på är en sekt som lever kvar på 1800- talet. En sekt som inte vill ha något att göra med vissa saker som vi anser som nödvändiga, t.ex. telefoner och bilar. Varför? Är det en idyll att leva i harmoni med naturen på det sättet som amish gör eller är det ett hårt arbete att försöka överleva på det jorden ger? De flesta av oss människor har anammat de nya rön och upptäckter som utvecklats för att göra livet enklare för oss. Varför lever då amish kvar med allt slit som fanns på 1800- talet?

Detta häfte har som uppgift att ge lite mera information om amish och är tänkt att ge en större förståelse för amish och deras sätt att tänka. Det är kanske inte det sättet som flertalet av oss skulle valt att leva men finns det inte några fördelar med det? I den värld som vi lever i nu, skulle inte det vara trevligt med en dos av trygghet och oföränderlighet? I den värld vi lever i med alla de hemskheter som förekommer, skulle inte det vara skönt att leva i ett fredligt samhälle?


Arbetssätt

D
etta arbete är baserat på olika källmaterial, dels uppslagsverk i CD-ROM form, tryckta uppslagsverk, fackböcker och Internet. Källorna är ej vinklade och vad jag kan förstå korrekta. Syftet med källorna är att hitta fakta om amish. Det var ej svårt att hitta fakta men det flesta källorna var skrivna på engelska. Detta var dock inget problem, det gällde bara att ha ett lexikon framme. Jag hade satt som mål att försöka intensivt arbeta med denna uppgift under höstlovet, detta mål har jag även lyckats med.Fakta om Amish

A
mish är en religiös sekt som lever i USA, främst i delstaterna Ohio, Pennsylvania och Indiana. Grupper finns även i staden Ontario i Kanada, dock inte lika många som i USA. Det finns ungefär 220 kolonier där amish bor och över 900 geografiskt bestämda kyrkodistrikt. Att fastställa hur många medlemmar det finns i sekten idag är svårt. Källorna anger helt olika siffror beroende på vilka som används. Bonniers Multimedia Lexikon säger att det finns ungefär 800 000 medan Encarta uppger att samma siffra skulle vara 50 000. Men de flesta andra källor säger att de ligger mellan 130 000 till 150 000 medlemmar, då är det dock bara de medlemmar som har blivit upptagna av kyrkan. Detta görs i vuxen ålder eftersom amish från grunden är anabaptister.

Anabaptister uppstod efter reformationen under 1500-talet. Deras särdrag är att dopet ska förrättas under vuxen ålder och gudstjänsterna ska ske i hemmet istället för i en kyrka. Anabaptisterna tror att det ska finnas ett avstånd mellan dem och de andra större samhällens livsstil, vilket framstår tydligt inom amish. Anabaptisterna splittrades senare i tre fraktioner, en av dem var mennoniterna. Splittringen berodde inte på religiösa olikheter utan snarare på skilda åsikter om vilken som var viktigast av de normer som fanns inom traditionen. Ledaren för mennoniterna var den holländska Menno Simons (1496-1561). Gruppen blev förföljd efter sin utbrytning och var tvungna att fly till avlägsna delar i Europa. Det var från denna gren som amish utvecklades.

Två gifta amishmän samtalar.

Sekten amish uppstod 1693 då en grupp människor bröts sig ur mennoniterna under ledning av den schweiziska mennonitiska biskopen Jakob Amman, därav namnet amish. Trots att mennoniterna och amish har skilt sig från varandra finns vissa gemensamma kännetecken kvar. Dessa är dopet och vissa grundläggande bibliska urkunder. Skillnaden mellan dem framträder mest i frågor om klädval, tillämpning av teknik, språk, form av dyrkan och tolkningen av bibeln. En ytterligare orsak varför amish tog avstånd från mennoniterna var att amish ansåg fottvättning som en religiös handling. Några andra utmärkande drag för amish är tillämpningen av en striktare klädstil och att när en man har gift sig slutar han att raka sig. Jakob Amman ville att kyrkan skulle upprätthålla intern disciplin genom att förskjuta de som bröt mot reglerna, en så kallad "shunning". Om en medlem har blivit förskjuten får ingen annan ha någon kontakt med honom/henne tills personen har kommit till insikt av sitt brott och bett om förlåtelse då denne kan bli återupptagen till församlingen.

Även amish blev förskjuten av de andra religionerna i Europa. Som resultat av detta emigrerade hela sekten till Amerika under 1720-talet, efter ha fått ett erbjudande från den engelska kväkaren William Penn att vara med i hans "holy experiment" som var en koloni i Pennsylvania för religiöst förföljda. Amish bosatt sig i Lancaster County i Pennsylvania. Amish förfäder kallas därför "Pennsylvania Dutch". Här började de utveckla sina egna traditioner. Amish lever i jordbrukssamhällen som fortfarande ser ut som de på 1800-talet. De vill behålla den tradition som fanns på den tiden utan något modernt inflytande. Deras värld är stängd mot omvärlden. Skulle det komma förslag på förändring gås detta igenom mycket noggrant och med omtanke. Om iden skulle löna sig för amish när det gäller att hålla ett enkelt liv och familjer tillsammans kommer den förmodligen att accepteras.

Kontroversiella och liberala amish

Det finns även olika grupperingar av amish. Den del som är mest konservativ kallas för "Old Order Amish Mennonite Church" vilken även är huvudkyrkan. De andra, mer liberala grupperna är relativt små. Några av dessa är "Conservative Mennonite Conference" och "Beachy Amish Mennonite Churches". Det som skiljer dem är att de mer liberala delarna av amish har en mildare disciplin och att de inte intar ett så stort avståndstagande till mot den övriga världen. Samtliga grupper delar dock fortfarande samma tro och utövandet av den. Andra utmärkande drag för amish är vägran att rösta och deltaga i krigstjänst.

Det är varje kyrkodistrikt som bestämmer hur konservativt distriktet ska vara. Vissa är mer öppna för nymodigheter såsom bil och telefon men det finns dock vissa restriktioner. De flesta amish lever under enkla förhållanden med häst och vagn istället för bilar. Förr var det även en lyx att ha häst och vagn som transportmedel men detta har blivit full accepterat. De har inte dragit elektricitet i sina hus och inte heller telefon eller radio/TV. Vissa amishmedlemmar har blivit mer liberala och bland annat får telefon förekomma men den får inte finnas i husen för då kan man lätt bli störd i sin familjegemenskap.

Det finns inget överhuvud inom amish men alla följer bibeln som anses vara en helig text samt en oskriven förordning som kallas för "der Ordnung" (Ordningen). Deras strikta sätt att följa bibeln ger en viss förklaring till deras sätt att leva och "der Ordnung" ger ytterligare förklaring till det. Den förklarar bland annat regler inom kyrkan.

Nästan alla amish härstammar från tidigare amish, det är ungefär bara 10% som har konverterat till sekten. Amish lockar inte på folk eftersom det skulle betraktas som en kontakt med omvärlden, vilket är förbjudet enligt amish regler.

Amish som skördar majs
Vad utmärker då en Amish?

E
n amish ska vara ödmjuk, en duktig arbetare och en god granne, andlig, gudsfruktande och jordbrukare. En amish medlem ska leva ett gudsfruktigt och enkelt liv. Det är även mycket viktigt att leva i närhet med naturen och i avskildhet från omvärlden. Påverkan från den yttre världen är världslig och förhindrar dem från att leva ett enkelt liv.

De viktigaste stolparna för en amish att leva efter är följande:
1. Avskildhet. Inte låta sig påverkas av vad som sker i världen. Här på grundas amish hela livsstil, val av kläder, språk, resesätt och utbildning.
2. Enkelt liv. Enkelhet och ödmjukhet är mycket viktiga begrepp för en amish. All kunskap är begränsad till en elementär nivå.
3. Familjen. Amish gifter sig endast med en annan amish. Inget annat är tillåtet. Skilsmässa är förbjuden och separationer är mycket ovanliga. Då de lever efter den gamla tidens könsroller så är kvinnan underlägsen mannen. Genomsnittet på antal barn är sju till åtta. Homosexualitet accepteras inte.
4. Harmoni med jorden och naturen. En amish arbetar med jorden utan någon hjälp av maskiner. Tungt arbete och driftighet är dygder. Amish tror att Gud är nöjd när personer jobbar i harmoni med jorden och naturen. Amish lever endast i jordbrukarsamhällen eftersom staden är sedd på som ett centrum för lathet, slöseri och ett ställe för djävulen.
5. Ömsesidig hjälp. Amish är beroende av det samhälle som de lever i eftersom alla hjälper alla. Det är den vanligaste formen av socialt umgänge. Amish har inga försäkringar och om något skulle hända har de bara kyrkan att förlita sig på. De gamla tas om hand av sina familjer och får bo på "undantag". De blir försörjda av barnen eftersom de inte accepterar pensionsbidrag.
6. Disciplinerat kyrkodistrikt. Disciplinen i ett amishsamhälle kan vara mycket hårt och strängt utan några kompromisser. De döpta medlemmarna är moraliskt bundna till sin kyrkas regler. Amish tror på de rena. Om en medlem skulle bryta mot någon av reglerna blir den personen utfrusen (shunned), kallas även för "Streng Meidung" inom amish. Först när personen har fått förlåtelse för sin synd kan hon/han bli återupptagna av kyrkans församling.

Skolgång

Amish går bara i skolan till åttonde klass för då anses man ha fått tillräckligt med utbildning. Amish vill inte besitta mer kunskaper utöver att kunna räkna, skriva och läsa. De tycker att det är tillräckligt, resten förhindrar dem bara från att föra vidare den amishka traditionen.
Amish pojke på väg fram till svarta tavlan.

De får dock fortsatt utbildning i hemmet vad gäller att klara av ett liv baserat på jordbruksskötsel. Utbildningen är då naturligtvis olika beroende på vilket kön man tillhör. Skolorna drivs av amish själva och är ett enrumshus, ofta med en klocka på taket, dit alla barn inom kyrkdistriketet går. Lärarinnan är oftast en ogift amishkvinna. Trots att amish tar själva hand om sina barns skolgång betalar de skolskatt.

Det har varit många diskussioner huruvida amish ska tillåtas ha en egen skola. 1972 bestämde högsta domstolen i USA att amish fick laglig rätt att hålla sin egen skola. Högsta domstolen fastslog att de hade rätt till att fritt utöva sin religion och därigenom välja vad som de ansåg passande för barnen att kunna. Det finns dock amishungdomar som väljer att gå vidare i sin utbildning. Detta gör de av egen fri vilja med risk för shunning beroende på hur kontroversiell församlingen är. Detta gäller dock bara de mer liberala amishgrupperna.

Amish är trespråkiga. De lär sig engelska i skolan för att kunna tala med omvärlden. Hemma talar de en speciell dialekt av tyskan som kallas för Pennsylvania dutch och i kyrkan talar de högtyska. Att de talar tyska är naturligt för dem eftersom de fortfarande lever kvar i den tid då de kom från Tyskland och eftersom deras heliga skrift är på tyska. De har dock varit tvungna att lära sig engelska för att kunna handla med andra än amish.
En amish gård med de svarta kläderna hägnades på tork.

Allmänt om amish

Amish är uttalande pacifister. De tycker inte att kriser kan lösas med våld och tar avstånd från något världsligt överhuvud. De har inte något överhuvud inom deras religion. Gudstjänsterna hålls i medlemmarnas hem varannan vecka på söndagar. Hos vem det hamnar beror på var det passar bäst. De vill undvika att någon ställs över en annan. De vill verka för att alla medlemmar utgör ett jämställt lag där alla hjälper alla.

Amishtron är även den en enkel och ren tro när det kommer till religiösa ceremonier så som begravningar och bröllop. Inga blommor eller prydnader förekommer. Till vardags är kvinnorna klädda i klänningar med långa armar och kjolar i enfärgat tyg. Till detta har de förkläden och hättor. Kvinnorna klipper aldrig sitt hår utan samlar det i knutar i nacken. De bär inga smycken. Männen är klädda i enkla skjortor, utan någon krage, mörka kostymer och hatt. De börjar odla skägg då de har gift sig, dock ingen mustasch. Anledningen till varför de är klädda på detta sätt är för att det understryker enkelheten i deras tro.
Slutsats

A
mishsekten lever ett enkelt liv som jag tror att många människor eftertraktar. Men det är svårt, om inte omöjligt för människor i allmänhet att leva på det sätt som amish gör. Det som håller amish samman är deras religion. Den kraft och styrka som amish känner i sin religion saknar flertalet människor idag. Omvärldens uppfattning av amish är att det utgör en ganska instängd och världsfrånvänd sekt. Många tycker att amish lever avsides och kvar i den gamla världen. Men det finns även skillnader bland oss människor som lever i den så kallade moderna världen och som man kanske inte tänker på. Förr i tiden levde man mycket närmare varandra. Hur ofta idag ser man grannar gå och låna saker av varandra? Det är knappt som man hälsar på varandra när man möts. Amish livsstil är beundransvärd, men omöjlig för oss andra, som vill leva i ett modernt samhälle, att anpassa oss till. Amish anser sig vara ett utvalt folk, så som de flesta religiösa sekter. Amish säger sig vara utvalda av Gud för att leva tillsammans i ett utanförskap. De ska stå tillsammans och stå emot omvärldens påtryckningar. Detta leder till ett ömsesidigt beroende av varandra. De skulle inte klara sig om de inte hade sina grannar. De lever efter sina kristna regler och traditioner.

Det finns skillnader mellan olika kulturer och religioner i dagens moderna samhälle. Se bara på skillnaden mellan dagens österländska och västerländska samhällen. Vi i väst tycker att det är föråldrat och inskränkt att kvinnorna ska skyla sig själva med schalar och heltäckande kläder. Detta är då en gradfråga då vissa grupper inom religionen är mer extrema än andra. Lika så är amish. Det kommer alltid att finnas en gradering inom alla religioner. Amish förändras fastän man kan tro att det kommer att vara kvar på samma punkt som dom är idag. Ju mer omvärlden förändrats ju mer kommer även amish att förändras, dock långsamt. Amish verkar gå efter mottot "skynda långsamt". Vilket kan vara en smart sak. Om det är något bra så kommer det att finnas kvar om några år. Då behöver man inte hoppa på första bästa mycket bara för den sägs vara bra.

Amish har dock vissa negativa sidor. Att leva kvar i det förflutna är att ställa sig utanför det som händer nu. Är det intelligent och ansvarskännande att gömma sig och ta avstånd från det som föregår i världen? Personligen tycker jag att det är fegt men amishfolket har vissa goda skäl. Den mest grundläggande är att deras religion säger åt dem att göra så. Några andra skäl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Amish, fastlåst och fel eller enkelt och riktigt?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Amish, fastlåst och fel eller enkelt och riktigt?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=45 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×